En ledare. Är det bara de personer som pedagogiskt kan omvandla ett budskap lättbegripligt för en stor samling människor, eller de som kan ta snabba och avgörande beslut i pressade situationer? Eller är ledare de personer som har många års erfarenhet inom ett visst yrke eller position? Precis som Hans säger tror jag att alla är kallade till att vara kristna förebilder och ledare. Alla ska inte trängas framme vid predikstolen, men alla kan ge en hjälpande hand och visa vägen till Jesus för någon människa som vi stöter på. Det kan vara någon i familjen, grannen eller klasskompisen. Det kan vara att hjälpa till i söndagsskolan, lovsångsteamet eller hålla i förbönen. Uppgifterna är många!

Gud har alltid en A-plan för våra liv oavsett om vi vikt av från planen från början eller inte. Det är bara en allsmäktig Gud som kan det! Det är fantastiskt!

Att leda och dessutom tjäna andra och ”sänka sig” under andra kan uppfattas som ren motsats till varandra. Ska inte en ledare visa auktoritet och peka med rak arm vilket håll vi ska gå? Men Jesus dissar den ledarstilen direkt! Han tvättar lärjungarnas fötter, som Johannes skriver i sin text. Jesus ledarstil är tjänande, kärleksfull och uppoffrande. Jesus till och med ger sitt liv för att vi ska få leva. Det är verkligen att ”sänka sig” under oss och tjäna hela mänskligenheten. Hur leder vi andra? Vem har vi i fokus?Jag tror att alla människor är i behov av att följa någon som gått före. Även stora ledare behöver någon att följa. Oavsett inom vilket område det gäller så hjälper det oss att se hur vi ska göra för att nå vårt mål. Om det är inom en sport så kan vår ledare hjälpa oss att träna. Om det är ett yrke vi vill lära oss så har vi lärarna och kollegorna som handledare. Alla dessa personer som gått före kan hjälpa oss dit vi vill.

Jesus ledarstil är tjänande, kärleksfull och uppoffrande. Jesus till och med ger sitt liv för att vi ska få leva. Det är verkligen att ”sänka sig” under oss och tjäna hela mänskligenheten.

Jag fastnade särskilt för det som Hans säger i föregående intervju; att Gud alltid har en A-plan för våra liv – oavsett om vi vikt av från planen från början eller inte. Så trots att vi har misslyckats i våra och världens ögon och hamnat fel i livet, några år som blivit katastrof eller ett ”fel” val som vi gjort som fått stora avgörande konsekvenser så har Gud en A-plan för fortsättningen och framtiden ändå! Det är bara en allsmäktig Gud som kan det! Det är fantastiskt!