Jag tror att humor är en sak som är väldigt viktig i relationer både mellan vänner och i äktenskap. Humor kan förena oss människor och få oss att känna samhörighet. På många sätt är humorn vårt sätt att kommunicera och förstå varandra, men är inte begränsat till språk, kultur eller nationalitet. Men humor kan också stänga ute folk ur gemenskapen, vara kylig för den som inte förstod eller inte har sett ”den senaste filmen”. Du har kanske någon gång kommit till ett nytt sammanhang där skämten är annorlunda än vad du är van vid, och du kände dig därför utanför. Med humorns hjälp kan vi skapa gemenskap men även utanförskap.

Med humorns hjälp kan vi skapa gemenskap men även utanförskap.

Att använda sin humor påverkar andra i närheten, och medför därför ett visst ansvar. När du är i skolan och träffar klasskompisar kan du antingen utnyttja din humor för att själv bli mer populär och få vara i centrum, eller använda den till att glädja andra. Den kan förstärka ens personlighet, men även användas som skydd att gömma sig bakom för att inte visa vem man egentligen är. Att använda sin humor genom att driva med människor har vi olika åsikter om. Alla tycker inte det är okej och därför är det viktigt att vara försiktig. Om en människa under en längre tid har fått höra skämt om en viss egenhet i sin personlighet kan det skada en djupt.

Humor kan tyvärr vara ett verktyg för att på ett ”fint sätt” snacka skit om andra. Det låter inte lika farligt då: ”vi har ju bara roligt”. Humor kan också förvränga vår syn på saker i samhället, tex sex och nationalitet, som Markus tar upp i sin text. Det är inte okej att säga precis vad som faller mig in för att det är roligt och passar i situationen, om en människa tar illa upp.

Om vi vänder oss till Bibeln, vad säger den om humor? I Bibeln finns inte ordet humor definierat, men däremot står det på många ställen om både glädje och skratt. Jag tror att Gud lagt ner humor i oss människor, och precis som vi har olika personligheter så tycker vi olika saker är roliga. Glädje är också en av Andens gåvor (Gal 5:22). Om vi ber Gud om glädje vill han ge oss det, även i perioder vi ser det som omöjligt. Hans glädje är inte beroende utav vår situation och yttre omständigheter, inte heller på vilken humor vi har. Den glädje som vi får av Herren ger styrka (Neh 8:10).