När jag var 15 år gick jag till kyrkan som jag brukar göra på söndagar. Det jag inte visste var att det som hände efter den gudstjänsten skulle påverka hur jag ser på nådegåvor, och främst helandets nådegåva.  

Efter gudstjänsten snackade jag lite med en nära vän och hon sa något i stil med att hon måste hitta en viss församlingsmedlem för hon hade hört att han var en hejare på att be för skador. Jag blev lite förvånad, men gick med henne. Hon samlade ihop oss tre, satte sig på en soffa i ett ledigt rum och sa att hon hade haft ont i foten i några dagar och ville att vi skulle be för att hennes smärta skulle försvinna. Det var första gången som jag var med och bad för någon som var skadad. Han som var ”en hejare på att be” började be och jag blev förvånad över hur han gjorde. Först så tackade han Jesus för personen och bad att Gud skulle hela henne, men sedan gick han över till att adressera smärtan och, i Jesus namn, befalla smärtan att försvinna. Vi sa amen och han frågade henne hur det kändes i foten. Hon sa att det kändes bättre, men att det inte kändes helt bra. Vi bad en gång till och det blev bättre, men inte helt bra. Vi bad en gång till, men inte heller den här gången blev foten helt återställd.

Gud är den som helar, inte jag!

Jag har efter denna händelse börjat be för sjuka och skadade människor och jag har ibland upplevt det som väldigt jobbigt. Min erfarenhet är att det ofta inte finns något jättenaturligt sätt att fråga om man får be för någon. Bara att säga ”får jag be för dig?” är svårt. Och sen kan man ju aldrig veta vad som kommer att hända! Blir personen helad eller inte? Ibland, men ibland inte. Jag har ofta upplevt det som en personlig förlust när en människa jag har bett för inte har blivit helad, att det är jag som är dålig eller har en dålig tro.

Men så är det inte! Gud är den som helar, inte jag! Om en människa blir fri från den smärta eller sjukdom som han eller hon har, så är det inte för att jag vill det en massa eller för att jag säger rätt saker när jag ber, utan för att Gud vill det och det är rätt tid. Vi använder inga trollformler! Vi måste överlåta resultatet helt i hans händer.