Lars Winnerbäck beskriver tvivel ”som ett kliande, svidande skavsår.” Så känner jag ofta. William Lane Craig har också skrivit om tvivel i sin bok Inga enkla frågor ”Kanske det bara är en illusion, tänker du. Kanske jag bara lurar mig själv? Ditt andaktsliv börjar mattas eller bli torrt och tråkigt, för hur kan man ge sig hän åt någon som kanske inte finns? Varför fortsätta att lura sig själv? Denna känsla får dig sedan att sluta tala om Jesus med andra.

Som en teologistudent som kämpade med tvivel en gång sade till mig: ”Hur skulle jag kunna uppmana någon annan att ta emot Jesus, när jag inte ens själv är säker på att det är sant?””

Ungefär så har mitt liv sett ut i omgångar. Först är det något som skaver när jag är i kyrkan eller ber till Gud och sedan orkar jag inte be, jag orkar inte lovsjunga från mitt hjärta utan orden blir tomma och när jag eventuellt pratar om min tro känns det innehållslöst. Tomt.

Det som tidigare var min trygghet är nu anledningen till att jag mår dåligt

Det intellektuella tvivlet som Simon skriver om innebär inte bara att man sitter och grubblar och funderar. Min erfarenhet pekar på att det också blir stora känslomässiga vågor i livet. Det kan kännas just tomt, meningslöst och oviktigt. Det som tidigare varit min trygghet och min borg har helt plötsligt blivit anledningen till att jag mår dåligt och känner att jag inte orkar kämpa.  

Inspiration till att fortsätta tror jag man kan hitta hos sina syskon, sina systrar och bröder, både levande och döda. Jonathan Johansson sjunger i sin låt Stockholm ”Man måste bära sin sorg i armarna, man måste härma dom som orkar, dom som fortsätter ändå.” Vi måste hämta inspiration hos de människor som orkat kämpa, som fortsatt trots att det tog emot. Jesus fortsatte, på korset. Han är förvisso Gud, men också människa. Han vek aldrig från Guds sida. Ett mer nutida exempel är moder Teresa, hon som levde hela sitt liv i Calcutta och hjälpte nödlidande under stor självuppoffring. Hon led svåra kriser, tvivlet plågade henne och under många år levde hon med ett inre mörker. Trots det levde hon i ödmjukhet och självuppoffring.

Låt det vara en uppmuntran och inte en jämförelse med ditt eget inte lika självuppoffrande liv. Gud verkar, trots ditt tvivel. Gud finns, trots ditt tvivel. Men fortsätt kämpa, fortsätt ändå.