Hur växer jag som kristen? Ett enkelt svar på den frågan kan låta: sök först Guds rike och hans rättfärdigt (Matt 6:33). Det är helt sant och helt tillräckligt. Men för att göra det lite mer konkret och lättillgängligt så tror jag att vi får komplicera till det lite mer än så.

Amanda skriver i sin text att ”Gud har skapat oss unika och möter oss på olika sätt. Och vi får också lov att hitta våra egna vägar i vår relation med honom”. Jag håller med. Precis så tror jag det är. Vi är skapade olika och vi befinner oss alla i olika skeden av livet. Därför behöver vi också mötas på olika sätt av Gud för att kunna växa. Dock är det inte alltid så lätt att veta vad det är jag själv behöver för att växa. Men Gud vet.

Jag kan ta mig själv som exempel för att förklara vad jag menar. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Är döpt och konfirmerad. Har gått i söndagsskola och ungdomsgrupp. Varit på mängder av barn- och ungdomsläger, och gått bibelskola två gånger. Allt detta har gett mig en ganska så stor kunskap om Bibeln och om kristen tro, om jag får säga det själv. Däremot har jag länge varit en sådan person som inte så gärna öppnar munnen och säger min åsikt. Tänk om någon annan i sällskapet tycker annorlunda? Hur ska jag reagera då? Det tog ganska många år för mig att förstå att det var just här problemet låg. Inte förrän jag gick bibelskola för andra gången, för tre år sedan, insåg jag hur mycket jag behövde ett utlopp för min tro för att på allvar kunna växa som kristen. I samtal med klasskompisar och diskussioner under lektionerna fick jag formulera vad jag själv trodde och inse vad det betydde för mig.

Så var det för mig, men för dig kanske det är precis tvärt om. Du kanske nyligen har blivit kristen och frimodigt har berättat för din familj och dina kompisar om hur underbart det är att vara kristen. När vardagen kom och det inte längre var lika lätt att var kristen så kanske du undrade ”Var är du nu Gud? Höll det verkligen inte längre än så här!?”. Då kanske det just är en större kunskap och förståelse av Bibelordet som du behöver för att växa som kristen. För någon annan kanske det är ett tecken från Gud som behövs, eller syndernas förlåtelse i nattvarden, eller ett bönesvar, eller något helt annat. Som sagt är det inte alltid så lätt att se vad det är jag behöver, men vi får lita på att Gud vet och be honom att visa det för oss och att möta oss på det sättet.

Som Amanda skriver så är livet en livslång resa som hela tiden ser olika ut. I olika skeden av livet behöver vi olika saker för att växa. Det jag behöver i dag är kanske inte det jag behöver i morgon. Viktigt är dock att komma ihåg att vi hela tiden behöver flera saker. ”De fyra B:na” som Amanda nämner, bör vara en ständig medresenär på vår resa genom livet. Och det viktigaste av allt att komma ihåg är – vi behöver alla alltid, oavsett var vi är på vår resa, Jesus som vår personlige frälsare och Herre. Där finns det ingen skillnad mellan oss människor.

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikelSportläger med Jesus
Nästa artikelEn livslång resa