Historia i all ära – men vad betyder det för mig, för dig, för oss idag? Utan historien hade vi inte funnits och utan historien hade vi varit bra mycket dummare än vad vi är idag.

Tänk om varje ny generation var tvungen att upptäcka att det här med flugsvamp inte är en så bra grej – troligtvis hade vi suttit kvar i våra grottor och målat på väggarna.

Vad kan vi då dra för slutsatser av den genomgång som Karin gjort– jo att kvinnor inte alltid haft det så bra och att de gåvor och kunskaper de haft ofta har struntats i enbart på grund av att de har varit kvinnor, inte för att de varit dummare, lagt mer korkade förslag eller något i den stilen. För kommer någon med en dum idé är det bäst att strunta i den – oavsett om det är en kvinna eller man.

Jag tror att detta sätt att förhålla sig till kvinnor och behandla kvinnor på ofta kan leva kvar i våra liv och i vårt samhälle. Det finns flera exempel på det där kvinnor får sämre betalat, trots att de gör exakt samma arbete som en man. Andra situationer det kan märkas i, inte minst i kyrkan, är att männen framförallt diskuterar ”tunga” teologiska frågor och kvinnor kanske tar hand om det praktiska eller människor. Så har det ofta varit i mina sammanhang men det behöver inte vara så överallt. Nu är det kanske så att olika personer gillar att göra olika saker men det kan också vara så att det finns ett mönster där tjejer förväntas vara på ett sätt och killar på ett sätt – trots att de själva inte vill det.

I Jesus har vi den totala friheten att vara oss själva

Gud kallar oss till frihet, både i Kristus och i oss själva. Därmed inte sagt att alla är samma, män kan ju exempelvis inte föda barn. I Jesus har vi den totala friheten att vara de vi är och inte bundna av de oriktiga roller och förväntningar samhället, kyrkan eller familjen har lagt på oss. Historien lär oss sådant hindrar människor från att söka och nå Gud – den lär oss att Gud vill och kan göra oss fria.