Man kan fundera över varför kristna behöver varandra. Är det något som egentligen är något som alla människor behöver och som bara lyfts fram mer i den kristna gemenskapen eller är det faktiskt en skillnad?

Vem vill känna sig udda och erkänna den svaghet som det ändå är att känna sig ensam?

Rent allmänt så kan man ju säga att människor behöver varandra. När ensamheten breder ut sig med fler och fler ensamhushåll blir det också mer påtagligt, även om detta nog räknas som den dålda sidan i samhället. Vem vill känna sig udda och erkänna den svaghet som det ändå är att känna sig ensam? Detta driver ju bara vidare den uveckling som man ser med snabba förhållanden som bara är till för stunden, för att fylla det hålet som ensamheten skapar.

Detta är ju inte anledningen bakom påståendet att kristna behöver varandra. Sant, kristna borde också räknas in i gruppen människor och blir därigenom också delaktiga av det som är ovan sagt, men om vi betraktar skillnaden och utifrån den försöker hitta anledningen kommer vi onekligen in på det andliga området. Som en efterföljare till Jesus har man en mäktig motståndare som vill dra en bort därifrån. Denna motståndare, åklagare, Fienden eller vad man än vill kalla den onde som är mot Gud, är verksam och borde vara en stor anledning till att kristna behöver varandra. För att stötta varandra på vägen till himmelen.

En ytterligare aspekt är att det kristna livet strävar efter att bli mer likt Gud. Då Gud inom sig umgås helt känns det konstigt om vi skulle bli mer individualistiska. Dessutom använder ju Paulus bilden av en kropp, och om man separerar något så är det ju inte längre en kropp. Möjligtvis två kroppar. I detta är bilden av att livet blir fullständigt först när alla olika typer är med. Först med alla händer och fötter kan man hoppa omkring som Gud hade tänkt och först i en kristen gemenskap kan man helt leva det kristna livet. Inte så att man ska vara samma. För att använda paulus bild, hur ska kroppen fungera om allt är hand? Ändå i gemenskap.

På tal om ensamhet så  kommer ju Gud till oss och söker upp oss för att han vill vara med oss och fylla vår ensamhet så det allmänna fallet borde inte påverka kristna även om det nog ofta gör det.