Skönhet kommer inifrån, säger ett känt citat. Ändå är vår tid så fokuserad på vårt yttre. Media betonar vikten av att se bra ut och klä sig medvetet. Men om man skrapar på ytan, vad ser vi då? Är det bara mörkt och naket eller är vi hela människor på insidan?

En vacker insida strålar ut och påverkar utsidan, den lyser liksom igenom och döljer det som är trasigt. För att bli helt klädda på insidan behöver vi släppa in Gud och låta hans ljus få ta bort vårt mörker. Detta kan göra ont och innebära förändringar i vårt liv som inte alltid är så bekväma för stunden. Men Gud vet vad som är bäst för oss.

Bibeln säger att vi inte ska bekymra oss för hur vi ska klä oss, eller över något annat i vårt liv. Gud klär de små liljorna på ängen (Luk 12:27-28), med hur mycket mer omsorg och kärlek vill han då inte klä oss, vi som är skapade till hans avbild? Gud vill förse oss med vad vi behöver både materiellt och andligt sett. Gud älskar oss oavsett hur vi klär oss eller hur vi ser ut. Han ser till vårt inre (1 Sam 16:7b).

Försök att se spänningen i att lära känna en människas inre trots att det yttre inte tilltalar dig!

I stället för att döma andras yttre och kanske därför inte vilja umgås med vissa människor bör vi försöka se bakom klädstilen för att lära känna varandra. Detta tror jag ökar vår kärlek till varandra och ny, oväntad vänskap kan uppstå. Försök att se spänningen i att lära känna en människas inre trots att det yttre inte tilltalar dig!

Det är viktigt att ta hand om sin kropp, men ännu viktigare att vårda sin själ. Hur kan vi skydda den precis som vi skyddar vår kropp från kyla och nakenhet? I Ef 6: 10-18 skriver Paulus: Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Gud vill rädda vår själ och skydda den från ondskans andemakter. Men när synden drar i oss och lockar oss bort från Gud kan det vara svårt att stå emot. Då får vi be till Gud och kasta våra bekymmer på honom. Han vill klä oss i Kristi rättfärdighet (Rom 13:14) genom att ta vår synd och ge oss förlåtelse. På det sättet blir vi klädda på insidan!