En liten kyrka mitt i en stor stad. Roseniuskyrkan i Stockholm har funnits i över 100 år, men uppgiften – och utmaningen – är densamma i dag: Att nå ut med evangeliet om Jesus i en huvudstad full av människor med olika bakgrunder och synsätt.

Roseniuskyrkans läge är speciellt. Mitt i Stockholms innerstad, bara några hundra meter från Stureplan med sitt nöjesliv och många nattklubbar.

Men trots den centrala platsen med mycket människor i rörelse dygnet runt är det långt ifrån alla som hört talas om kyrkan. Något som Markus Nilsson vill se en ändring på.
– Det är få som ens vet att Roseniuskyrkan finns. Jag skulle vilja att kyrkan blir mer synlig och kan ge fler människor chansen att möta Gud, säger Markus som varit medlem i församlingen sedan han flyttade till Stockholm 2011.

Trevlig och familjär stämning

Varje söndag samlas här omkring 70–80 personer för att fira gudstjänst tillsammans, och samtidigt som drömmen är att locka fler människor till kyrkan är just den lilla gemenskapen uppskattad.

– Jag tycker det är mysigt! Det är en trevlig och familjär stämning och lätt att känna igen folk, säger Johanna Sturk. Det är lättare att komma in i ett mindre sammanhang och här är det dessutom bra organiserat med Bibeln i fokus.

Markus Nilsson instämmer:

– Jag gillar formen på gudstjänsten. Det ställs inte så höga krav på en. I vissa andra kyrkor kan man känna att man måste vara glad för att kunna trivas och ta del av stämningen – men man är ju inte alltid glad. Här behöver man inte vara så aktiv utan kan bara sitta och lyssna om man vill det.

“På det här viset vill vi knyta samman vardagslivet med den kristna tron, och hjälpa människor hitta en tro som omfattar hela livet.”

Lärjungaskolan bygger gemenskap

Förutom gudstjänsterna på söndagar har Roseniuskyrkan en lärjungaskola som heter ”VARDag” varannan tisdag. Man träffas och äter mat tillsammans, får undervisning och pratar om tron i vardagen. I höst har Esters bok stått i fokus.
– Det blir speciellt att äta ihop, att det inte bara är att lyssna på undervisning som gäller. Maten gör att det blir naturligt att prata och lära känna varandra bättre, vilket bygger gemenskap, säger Arvid Birgersson.

– Det känns också som ett öppnare klimat än en vanlig gudstjänst. Det är inte alls konstigt att ställa en fråga mitt under ett föredrag, säger Markus Nilsson.

Under hösten har flera av församlingsmedlemmarna fått chansen att själva hålla i undervisningen.

Roseniuskyrkans pastor Daniel Ringdahl förklarar poängen med VARDag:
– På det här viset vill vi knyta samman vardagslivet med den kristna tron, och hjälpa människor hitta en tro som omfattar hela livet.

Funnits i över 100 år

Namnet Roseniuskyrkan då? Ja, som du kanske kan gissa grundar det sig i Carl Olof Rosenius liv och undervisning. Han var predikanten som bland annat startade EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) och Stockholms Stadsmission.
– De som bildade Roseniuskyrkan 1911 hade tagit djupa intryck av Rosenius och ville markera gemenskap med vad han gjort och trott, säger Daniel Ringdahl.
Roseniuskyrkans vision i dag är att: ”Ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm” – och även om det fortfarande är många som inte känner till kyrkan har antalet medlemmar ökat stadigt de senaste åren. Framförallt är det fler och fler ungdomar som hittat sin plats i gemenskapen, och i slutet av året hälsades tre nya medlemmar välkomna under gudstjänsten.
– Det är väldigt roligt och inspirerande för vårt fortsatta arbete, säger Daniel Ringdahl.

Fyra snabba med Daniel Ringdahl, pastor i Roseniuskyrkan. 

Vilka är ni i Roseniuskyrkan?
Vi är ELM:s missionsförening i Stockholm. Många unga vuxna kommer till oss, men här finns också en hel del barnfamiljer och pigga pensionärer.

Vad händer hos er?
Framför allt har vi gudstjänster, varje söndag klockan elva. Det är höjdpunkten i veckan! Sedan finns det en tonårsgrupp och en lärjungaskola, hemgrupper och så vidare. Fokus ligger på att få möta Gud genom predikan, bibelläsning, bön, gemenskap och sång.

Är Carl Olof Rosenius undervisning viktig för människor i Stockholm i dag?
O ja! Rosenius hade så god insikt i vad det är att brottas med sina svagheter och hur Guds nåd kan befria från skuld och skam. Den undervisningen kan aldrig bli omodern.

Vad har ni för framtidsvisioner i Roseniuskyrkan?
Att människor ska få möta Jesus – personligt och närgående. Det finns inget bättre vittnesbörd för omgivningen än en människa som har blivit drabbad av Guds nåd.