Har du reflekterat över vad det betyder att Gud är helig? Det är inget enkelt ord. I Bibeln står det över allt att Gud är helig, men hur påverkar det vårt möte med Gud? Insidan gav sig iväg till det Heliga landet, Israel, för att undersöka saken närmare.

Längst fram står ett par judiska män med kippor och skruvlockar. De står på rad och gungar lätt fram och tillbaka. Det märks tydligt att de är hängivna och tillber ivrigt. Mummel och böner fyller luften. Vi besöker Västra muren i Jerusalem en dag i november och havet av kippor rör sig ständigt. Många judar går baklänges från muren till sina klappstolar en bit bort. Varför? Därför att Västra muren är helig för judarna. Den är kvarstoden av tempelplatsen där templet stod och där Gud på ett extra tydligt sätt lovade att finnas. Av den anledningen vill man inte vända ryggen åt denna heliga plats. I svenska kyrkor pratar vi ganska sällan om att Gud är helig. Hur ser förhållandet till Guds helighet ut på andra platser och traditioner?

Korsa benen – inte okej?

I kristendomens vagga, Jerusalem, märker man direkt att det finns en annorlunda syn på helighet, en högre syn på Gud än vad vi oftast möter. Detta gäller inte bara judar, utan även många kristna. I klostren vi besökte noterade vi exempelvis att människor som lade benen i kors snart fick en tillsägelse och en förmanande blick. Varför? Jo, för att man anser det vara en felaktig användning av korsets tecken och på så sätt ett förminskande av Jesus död på korset.

Dansa med Bibeln i famnen

Ett annat exempel på vördnad fann vi också vid Västra muren. I en synagoga fanns stora skåp där Torahn (De fem moseböckerna, de viktigaste skrifterna i judendomen) förvarades i stora silvriga skrin. Detta för att visa att Bibeln inte är vilken bok som helst, utan en bok värd att vörda. Judarna ser alltså inte bara Gud som helig, utan också hans ord. Och samtidigt, när de tog ut bokrullarna för att läsa, dansade de först runt med skrinet och var oerhört glada! En lite förbluffande kombination tyckte vi, då Guds helighet ofta inbjuder till vördnad och inte så ofta till dans. Men det är egentligen inget främmande. Till exempel dansade kung David framför arken, som var så helig att man dog om man nuddade den, när den förflyttades (2 Sam 6). Kanske borde vi behandla våra egna biblar med större vördnad och oftare dansa när vi hör Guds ord?

En guldvägg – inte bara guld värd

Vi besökte också ett antal ortodoxa kyrkor och det första vi noterade var en vägg av guld och ikoner längst fram i kyrkorummet, en så kallad ikonostas. Den delar av kyrkorummet för att förtydliga att Gud är helig och att vi i oss själva inte kan vara inför hans ansikte. Vid nattvarden öppnas väggen för att tydliggöra hur en helig Gud möter oss genom sin son Jesus i form av vin och bröd. Eller som Fader Anders Åkström, präst i den Grekisk-ortodoxa kyrkan, uttrycker det: “Kyrkan är […] den fysiska plats för den troende där himmel och jord möts och vi möter den Helige utom tid och rum och vi får möjlighet att bli delaktiga av gudomlig natur.” Denna bild är fantastisk, men en avskärmande vägg är inte bara av godo. Den kan också ge bilden av att Gud är distanserad och att endast vissa får komma nära honom, då endast präster får gå in bakom ikonostasen.

Det är svindlande att vi har en helig Gud och det borde vi låta påverka våra möten med honom mer konkret.

En helig Gud i dig

Hur vi möter en helig Gud är uppenbarligen mycket olika, men på något sätt måste vi förhålla oss till det. Anders Arborelius, kardinal i Katolska kyrkan, uttrycker det så här:

“Helighet är Guds innersta väsen, som vi aldrig kan förstå och utforska. Mötet med hans helighet måste alltid fylla oss med vördnad och bävan. Det är Guds egen hemlighet och mysterium. Evigheten räcker inte till för att tränga in i detta Guds innersta. Men i Jesus Kristus, Guds människoblivne Son, får heligheten ett mänskligt ansikte. I honom anar vi vad helighet är och blir samtidigt bländade av detta. Genom den helige Andes verk blir vi genom dopet ett tempel där Guds helighet lever och verkar inom oss för att göra oss mer Kristuslika.”

Mersmak på helighet

Efter vår resa, där vi fått se Guds helighet belysas på ett annat sätt än vad vi är vana vid, har vi fått mersmak. Det är svindlande att vi har en helig Gud och det borde vi låta påverka våra möten med honom mer konkret, dock utan att vi gör honom svårtillgänglig. Vad som är ännu mer sensationellt är att denna heliga Gud, genom Jesus, har flyttat in i dig och mig. Samma Gud som gjorde templet i Israel så heligt att judarna inte vill vända det ryggen, bor nu i dig och har påbörjat ett arbete för att göra dig helig! Det borde få oss att dansa och jubla, men också få oss att falla ned på knä i vördnad och respekt för vår helige Gud.