Träning och idrott är viktigt för många av oss på fritiden. Det ger gemenskap och hälsa men tar också mycket tid i anspråk. Kan detta kombineras med kristen tro eller är det enbart något som konkurrerar bort Gud? Insidan har intervjuat Peter Haaland Svensson som är verksamhetsledare för KRIK, kristen idrottskontakt, för att ta reda på hur de ser på saken.

Vad står KRIK för och när startades rörelsen?

KRIK startades 2005 i Sverige och finns idag på 50 olika platser. KRIK står för kristen idrottskontakt och är en Jesuscentrerad rörelse. Jesus, Bibeln och den helige Ande är centralt i undervisningen. KRIK vill gå hem i alla sammanhang och är tvärkyrklig.

Vi vill inte att någon ska behöva välja mellan tron och idrotten, utan få stöd i både sitt idrottsintresse och sin tro.

Vad är er vision?

Vår vision är att vi vill bevara, inspirera och vinna. Vi vill bevara och inspirera de ungdomar som växer upp i kristna familjer och har ett idrottsintresse. Vi vill inte att de ska behöva välja mellan tron och idrotten utan ge ungdomarna det stöd de behöver i både sitt intresse och sin tro. Vi vill även vinna nya människor till tron på Jesus. Vi menar att idrotten är en fantastisk mötesplats till det. Att ta med en kompis som inte är kristen till planen eller i backen tror vi kan vara lättare än att bjuda in till kyrkan som första möte med den kristna tron.

På KRIK-samlingar kan det utövas vilken idrott som helst, men samlingen innehåller alltid en kort men kärnfull andakt om Jesus och så ber man tillsammans. Det behöver inte vara en ungdomsledare eller pastor på plats, utan ungdomarna kan själva hålla i samlingen. Till exempel kan en grupp ungdomar träffas för att spela innebandy under en och en halv timme. I mitten bryter man av för en andakt och läser ur Bibeln. Det blir en del av idrotten, en helhet, enkelt och kravlöst.

Jesus talar inte bara till den andliga människan, utan livet med Gud är en helhet.

Varför behövs KRIK?

Jag anser att behovet är jättestort. Att kristna människor syns i idrottsvärlden är viktigt. Det är lättare för ungdomar att få sina intressen för musik och drama tillgodosedda i församlingarna. Men idrott ses lätt som en konkurrent, att det tar tid från den kristna gemenskapen istället. Men som vår vision säger så vill vi bevara och inspirera de ungdomar som har stort intresse för idrott genom att bland annat få åka på läger och bli en del av en större kristen gemenskap. Idrott och tro behöver inte dra åt olika håll.

Budskapet i andakterna ska speglas i bemötandet både på och utanför planen.

Hur hänger kristen tro och idrott ihop?

Jag tänker att Gud vill tala till hela vår människa när vi läser Bibeln och ber till honom. Jesus talar inte bara till den andliga människan, utan livet med Gud är en helhet. Den fysiska hälsan är viktig och positiv för alla och ger en otrolig gemenskap med andra människor. Jag tror att Gud vill uppmuntra oss till både fysisk aktivitet och gemenskap med andra. Fysisk aktivitet behöver inte enbart vara bollsporter utan kan vara att man är ute i friluftslivet och tar en joggingrunda eller en ensam promenad.

Vad är en viktig policy för organisationen?

Vi har många riktlinjer till de som är ledare och håller i idrottssamlingarna, men det är inga krav. Vår policy är att alla ska känna sig välkomna oavsett om man är duktig eller inte som idrottsutövare. Idrott ska få vara något för alla och inkludera alla i gemenskapen. KRIK vill inte utesluta någon eller vara prestationsbaserad.

Budskapet i andakterna ska speglas i bemötandet både på och utanför planen. Kommer man som ny till KRIK ska man få känna sig sedd och bli uppmuntrad och peppad. En samling ska resultera i ökad livsglädje! Det är något vi vill trycka på. Idrott-, tro- och livsglädje ska få lysa igenom.

Vad har KRIK för evenemang?

Vårt största läger har vi sedan 7år tillbaka under påsken. Det heter snowcamp och är i Åre. Senaste året var det 160 ungdomar på plats och det växer stadigt år för år. Det vill vi att det fortsätter göra! Vi erbjuder ett brett utbud på aktiviteter och vill att alla ska känna sig välkomna. Vi ordnar duktiga instruktörer för de som är nya på snowboard till exempel, men även för de som är jätteduktiga på skidor och vill utvecklas ännu mer. Det ska finnas instruktörer för alla. Under lägren har vi stora kvällssamlingar med undervisning, förbön och lovsång.

Vad säger Bibeln om idrott?

Det är framförallt Paulus som nämner detta ämne i Bibeln, det handlar om hela människan. Det finns många ställen i Bibeln, men jag tänker framförallt på Apg 20:24 där Paulus använder sig av bildspråk från idrotten, och det tror jag är av en anledning. Jag tror många människor förstår och kan ta till sig budskapet lättare då. Han säger: Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått av Herren Jesus: att vittna om Guds nåderika evangelium. Han illustrerar livet som ett lopp, på väg till något annat. I 1 Kor 9:24 står det: Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Bibeln säger inte att det bara är en person som kommer till himlen men uppmanar oss att göra vad vi kan för att vinna. Och att kämpa den goda kampen gör vi genom att hålla oss nära Jesus och bevaras i tron (2 Kor 4:7).