Att gå bibelskola har fått betyda mycket för många. Så även bibel- och lärjungaskolan på Strandhem. Här får man ett år med både input och output.

Lägergården Strandhem ligger en bit utanför Örkelljunga i nordvästra Skåne – sjönära och väldigt vackert. Här vistas från augusti till juni ett gäng ungdomar från 18 år och uppåt med varandra och kanske framförallt med Jesus. Tillsammans bildar de Strandhems bibel- och lärjungaskola.

Undervisning

Dagarna på Strandhem innehåller naturligtvis en hel del undervisning. Man jobbar med ett nytt tema varje vecka och på så sätt arbetar man sig igenom stora delar av den kristna tron. Exempel på ämnen är GT:s historia, ledarskap, Andens frukter och relationer. Under en dag har man 4-5 lektioner som leds av skolans lärare som undervisar om veckans ämne på olika sätt.

Det är ett riktigt schysst år att ta för att lära känna Gud och sig själv bättre, men också för att få träffa härligt folk att hänga med.

Ett ämne som sticker ut något är själavården. Två gånger i veckan har man lektioner i det och  tar då upp ämnen som bland annat identitet, personlighet och relationer. Själavården används inte bara klassvis utan också individuellt, då eleverna varannan vecka sitter ner och pratar med en personlig själavårdare. Dessa samtal kan beröra dagens lektion, trosfrågor, något som har tyngt en under veckan, sitt snygga mål på idrottslektionen eller så kan man bara vara tyst. Ofta är ganska många lite skeptiska till samtalen till en början, men efter några gånger vill man inte vara utan det!

Ut i verkligheten

Men vad gör all undervisning om man inte får använda den? Därför har eleverna praktik en dag i veckan där de får ut och omsätta sin tro i handling. Vara kristen ute i världen. Du kan hjälpa konfirmander, kratta löv på ålderdomshemmet, hjälpa till på ett kristet café eller något helt annat. Här ska du tjäna andra och på så sätt kanske upptäcka nya gåvor.

Under fyra veckor får eleverna möjlighet att missionera ”på riktigt”. Man packar då sin väska och beger sig ut i världen. Hittills har man besökt Etiopien, Eritrea Kenya och Peru. Deltagarna förbereds väl på Strandhem och åker sedan med klassen och lärare till landet där de får en inblick i missionsarbetet och den kristna kyrkan där. Att möta kristna som lever i en helt annan kultur och med en helt annan vardag blir ett häftigt möte. När resenärerna sedan kommer hem igen är resan inte riktigt slut för då åker de runt i olika församlingar och berättar om vad de har upplevt.

Livet på Strandhem

Att ha en fast punkt, rutiner, i sitt liv kan vara skönt och ge en trygghet och stabilitet åt sitt liv. På Strandhem har eleverna det i form av andakter: morgonbön, bibelmeditation efter lunch och sedan avslutas dagen med en aftonbön som eleverna själva håller i. Andakterna är olika utformade för att passa så många som möjligt. På morgonen använder man sig av tidebön där man läser växelvis från Psaltaren; middagsbönen är en form av meditation där man får öva sig i att lyssna på Gud och på kvällen får man växa genom att lyssna på andras andakter och vittnesbörd, men även genom att själv planera en aftonbön kan man få växa i tron.

Att leva på ett internat gör att man kommer väldigt nära varandra. Här får man vänner för livet! För att öka gemenskapen ytterligare har man varje vecka en kväll avsatt för detta. Då blir det hopp och lek som antingen elever eller lärare håller i. Eleverna har också idrott varje vecka där man svetsas samman genom sport och motion.

Varje måltid är också en gemenskapsstund där man får njuta av Strandhems goda mat och varandras sällskap. Det är ofta detta, ”strandhemslunken”, man saknar mest när man kommer hem, enligt många tidigare elever. Att få gå runt utan att känna någon press och stress med människor man tycker om för att bygga på sin tro är något som varenda en borde få uppleva!

Vill du veta mer?

Då går du in på Strandhems hemsida, www.strandhem.nu och klickar dig vidare till Bibelskolan där.

Sanna Thufvesson och David Wiklander går på skolan just nu. Hör vad de har att berätta om livet på Strandhem.

Varför ska man gå på Strandhem?

Sanna: För att det är ett riktigt schysst år att ta för att lära känna Gud och sig själv bättre, men också för att få träffa härligt folk att hänga med. Att bo på Strandhem innebär att man får träffa väldigt många andra än klassen också, här är ständigt en massa folk – gött! Sen är det inte fel att få så god mat och få möjligheten att få vara med på en resa heller!
David: Ett år på Strandhem är ett år där man får lära sig mer om Gud och man får fördjupa sig i hans ord med hjälp av duktiga lärare. Ett år där man får lära känna många nya människor och bo tillsammans med dessa under en lång tid vilket är otroligt roligt och välsignat! På Strandhem får man även uppleva många nya saker. För mig personligen har det varit att få bo på landet (Örkelljunga) och att resa till ett annat land och en annan världsdel där vi under en dryg månad fick uppleva en annan kultur och se hur bland annat missionärer, volontärer och kyrkor arbetar. För den ressugne är alltså Strandhem ett bra alternativ. Strandhem har också otroligt god mat! 

Hur utvecklas man som lärjunge?

Sanna: Genom att utsätta sig för situationer där du får stå för din tro, men också genom att du läser Bibeln, lär dig vad som står och följer i Jesus fotspår. Att vara lärjunge är också att kastas in i saker och situationer du inte kan reda ut själv, utan då du måste låta dig ledas av Gud.
David: Jag tror att mycket av att vara lärjunge är att vilja följa Gud när det är tufft och svårt, men även när livet är lätt. Alltså att vilja ha med Gud i allt man gör.
För att utvecklas som lärjunge tror jag även att man måste våga lita mer och mer på Gud, att våga lägga sin vardag i hans händer och vara öppen för att följa honom. Ett exempel är när Jesus kallar sina första lärjungar (Matt 4:18-22). De lämnar sina fiskebåtar, sin familj och sitt levebröd för att följa Jesus. Är vi beredda att göra likadant, att lämna vår ”säkerhet” och följa Jesus om han kallar?

Tropp tre på Strandhem enligt Sanna och David:

Sanna: 1. Gud 2. Resan 3. Gemenskapen och allt annat
David: 1. Gemenskapen 2. Peru 3. Aftonbönerna