En stor kyrka har vuxit fram ur det missionsarbete som ELM under hundra år bedrivit i Etiopien. Uthålligt arbete har burit enorm frukt och idag får vi inspireras både av alla de uthålliga missionärerna och av etiopierna – till att fortsätta uppfylla Jesus befallning att göra alla folk till lärjungar!

I Alem Maya, i östra Etiopien, bor det ungefär 15 000 människor. De allra flesta är muslimer, men det finns en kristen församling i staden som tillhör den evangelisk-lutherska kyrkan. Man samlas till gudstjänst varje söndag, och ofta någon kväll i veckan också. Flera pastorer och evangelister som arbetar på andra platser i Etiopien kommer från Alem Maya-församlingen.

Från muslimska hem

Några minuters promenad från församlingens lokaler ligger en skola som kyrkan driver. När jag tillsammans med några andra kom på besök hade eleverna ställt upp på två långa led och klappade taktfast i händerna för oss när vi kom. Glada över att kunna visa upp sin skola och fascinerade över att få ta emot gäster från Sverige. Rektorn berättade att de flesta av skolans 258 elever kommer från muslimska hem, men att många i staden har stort förtroende för skolan som under årtionden hjälpt barn och unga med utbildning. Stolt berättade man att en av länets högsta politiker studerat på skolan. Men det fanns också en oro, eftersom många familjer är fattiga och skolavgifterna är lägre i de statliga skolor som byggts i området. Kommer man kunna fortsätta med skolan?

”Målet i missionsarbete är förstås att människor ska upptäcka Jesus, men längs vägen för arbetet så mycket annat gott med sig.”

Påverkan på hela samhället

Jag vet inte hur det kommer gå för skolan i Alem Maya. Men det var fantastiskt att få höra hur mycket skolan har betytt för samhället. Tänk att ELM fått starta skolor, som kyrkan drivit vidare, och att vi på det sättet har fått visa väg för samhället i Etiopien. Målet i missionsarbete är förstås att människor ska upptäcka Jesus, men längs vägen för arbetet så mycket annat gott med sig. På andra platser i Etiopien ligger det kyrkor och små vårdcentraler sida vid sida. Där har kristna arbetare fått hjälpa till med både själens oro och kroppens sjukdomar.

Kyrkan gick före

När missionen började med sjukvård och skolor fanns det på många platser ingen annan som erbjöd vård och utbildning. Idag finns det andra som också driver skolor och sjukvård i Etiopien; och det är fantastiskt. Mission och kyrka har fått vara föregångare! Att idag ”tvingas” lägga ner en del sådan verksamhet för att andra fyller behovet kan kännas svårt för dem som jobbar med det, men det kan å andra sidan frigöra resurser för evangeliserande arbete. På det området är behoven fortfarande mycket stora och där kommer inte staten att ”konkurrera”.

”Idag har EELC mellan 20 000 och 30 000 medlemmar i cirka 120 församlingar.”

Hjältarnas uthållighet ger frukt

Den evangelisk-lutherska kyrkan i Etiopien (EELC) är en frukt av ELMs missionsarbete under mer än hundra år. Det finns missionärer som levt och arbetat tjugo, trettio år eller mer i Etiopien. De har inte alltid sett så mycket framgång. Men idag har EELC mellan 20 000 och 30 000 medlemmar i cirka 120 församlingar. ELM fortsätter sitt samarbete med EELC genom att stödja kyrkan, men mer och mer ser vi också hur vi får mycket tillbaka i form av inspiration och undervisning.

Att besöka EELCs arbete i Etiopien är en fantastisk möjlighet att se vad Gud gör i människors liv idag. De senaste åren har volontärresor gjorts varje sommar. Och att lyssna till våra etiopiska syskons undervisning utmanar oss att ta Gud och hans Ord på ännu större allvar i våra liv. Kanske utmanar det oss till att bli missionärer, både i Sverige och i andra länder.

Läs gärna mer om ELMs missionsarbete på www.elmbv.se

 

Foto: Aidan Meyer
Erik J Andersson
Örkelljunga
DELA
Föregående artikelHur kan jag få mitt andaktsliv att fungera?
Nästa artikelSkördefest