Under våren har jag haft förmånen att följa med Strandhems Bibel- och Lärjungaskola på en oförglömlig resa till Afrika. Vi besökte Eritrea och Kenya där vi bland annat studerade missionens arbete. Dessutom fick vi uppleva helt andra kulturer vilket gav oss en mängd nya och spännande intryck.

Framför allt är det möten med olika människor som har berört mig på ett särskilt sätt. Jag kunde få betyda något för andra genom att bara prata med dem och visa dem omsorg. Samtidigt fick jag enormt mycket glädje och vänlighet tillbaka. Speciellt tre olika personer påminde mig om vad Jesus har att erbjuda:

Kärlek

Ute bland gatubarnen i Nakuru, Kenya, mötte jag en väldigt svag och drogpåverkad liten pojke. Hans framsträckta hand tiggde om mat och pengar. Då vi inte fick ge dem något, tog jag hans hand för att visa medlidande. Pojken grep genast tag om min och släppte inte den förrän vi var tvungna att lämna området. Jag tror att det framför allt var kärlek och ömhet som pojken saknade. Jesus älskar alla människor och han vill leva i mig med sin kärlek. Så som jag har älskat er, så ska ni älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. (Joh 13:34)

Frid

På ett barnfängelse i samma stad tog jag upp en endast fyra år gammal pojke i min famn. När jag såg hans oskyldiga och sorgsna ögon, kunde jag inte begripa att han hade gjort något brott. Senare fick jag veta att vissa barn lämnas till häktet därför att ingen kan ta hand om dem. Kanske hade den lille pojkens föräldrar lämnat honom där för att resten av familjen skulle överleva. I så fall satt han inlåst för sina syskons skull. Mina tankar fördes till Jesus lidande och död i mitt ställe. Straffet var lagt på honom, för att vi skulle få frid, och genom hans sår blir vi helade. (Jes 53:5)

Glädje

I Eritreas huvudstad Asmara, bodde vi på ett vandrarhem där en äldre man vaktade ingången. Hans ena ben var amputerat, men han var ändå väldigt glad och positiv. Så fort vi knackade på ytterdörren kom han linkande från sin enkla brits och mötte oss med ett strålande glatt ansikte. Trots sitt handikapp, och trots sina enformiga dagar på vaktposten, verkade han väldigt förnöjd och tacksam. Hur hopplös tillvaron än ser ut har jag enormt mycket att tacka Gud för. Ty du gläder mig, Herre med dina gärningar, jag vill jubla över dina händers verk. (Ps92:5)

Den sista dagen i Afrika stod vi tillsammans med några ungdomar utanför Lutherska Kyrkan i Asmara. Medan vi sjöng en lång stund, samlades även de äldre och deltog. Sången förenade oss på ett särskilt sätt och vi kunde sjunga samma melodier med samma budskap, fast på två helt olika språk.

Men en svensk sång hade vi lärt dem: ”Du omsluter mig på alla sidor” Jesus finns alltså även framför mig. Jag är ofta rädd för framtiden och för all ovisshet. När Herren är med mig, behöver jag inte vara orolig. Jesus vill leda mig om jag vill ta emot honom och överlåta mitt liv helt i hans händer – bara han är min Frälsare och Herre som vill ge mig kärlek, frid och glädje! Det påmindes jag om i Afrika…