Horatio Spafford skrev om den stora glädjen när livet slogs i spillror

Mitt ute på Atlanten, klockan två på natten den 22 november 1873, kolliderade ångfartyget Ville du Havre med klipperskeppet Loch Earn. Horatio Spafford hade två år tidigare fått hela sin förmögenhet förstörd i stadsbranden i Chicagos eldslågor. Nu tog Atlantens kalla vatten hans fyra döttrar ifrån honom.

Horatio Spafford var en framstående amerikansk advokat som hade investerat sin förmögenhet i fastigheter i Chicago. I stadsbranden 1871 såg han hela den förmögenheten brinna ned till marken. Horatio försökte bygga upp den igen, men två år senare gick den amerikanska ekonomin så dåligt att han började få problem.

Ensam överlevande

Horatio var gift med Anna och de hade fyra döttrar som var mellan två och elva år gamla. Familjen hade planerat en resa till Europa, men på grund av de ekonomiska problemen fick Horatio stanna kvar i Chicago och ordna upp några saker. Frun och döttrarna åkte då i förväg. Klockan två på natten den 22 november 1873, mitt ute på Atlanten, upptäckte kaptenen på klipperskeppet Loch Earn att ångfartyget Ville du Havre låg farligt nära. Fartygen kolliderade med varandra i hög hastighet. 12 minuter senare hade fartyget sjunkit och 226 personer dött. Bland dem Horatio och Anna Spaffords fyra döttrar. Anna överlevde olyckan och lyckades ta sig till England. Därifrån skickade hon direkt ett telegram till sin man i USA som inleddes med orden ”Saved alone.”

 ”It is well. God’s will be done.”

Förtvivlan vändes till hopp

En förkrossad Horatio reste snabbt till Europa för att möta sin sörjande fru. Nyss hade de haft fyra älskade barn men nu hade alla dött. Resan med båt över Atlanten tog flera dagar, och en kväll ombord på fartyget kallade kaptenen till sig Horatio Spafford. Han förklarade att de just då passerade platsen där Ville du Havre hade gått till botten med hans döttrar. Horatio, förtvivlad och förkrossad, stängde in sig i sin hytt. Han gjorde det enda han kunde göra i den situationen: han sökte sig till Gud. När han läste Bibeln, Guds ord till oss, infann sig en märklig tröst hos honom. Han fick till sig orden: ”It is well. God’s will be done.” Där och då började han skriva sången ”It is well with my soul.” Mitt i all hopplöshet fann han hopp i att Guds egen son har utgjutit sitt blod för hans synder och ställt allt till rätta. Vilken ondska eller djävulskap han än skulle möta, så har Kristus gripit in och tagit hand om honom och ”himlen, inte graven, är vårt mål.”

Tjäna andra trots elände

Sången ”It is well with my soul” kom att bli älskad och spridd över hela världen, som så många andra sånger som är skrivna ur djupaste nöd och bär på en historia. Den finns bland annat i flera översättningar på svenska. Horatio Spafford och hans fru Anna fick sen ytterligare tre barn, men deras son dog i scharlakansfeber, bara fyra år gammal. Året därefter flyttade de till Israel där de bodde resten av sina liv.

De bevarade sin tro, trots allt elände och alla svårigheter som de både själva fick uppleva och som de såg andra utsättas för.

Där startade de en kristen sammanslutning som ägnade sig åt välgörenhet och arbetade bland annat med att hjälpa människor under första världskriget. De bevarade sin tro, trots allt elände och alla svårigheter som de både själva fick uppleva och som de såg andra utsättas för. Horatios ord om att Gud är god oavsett vad som möter oss, att Kristus har dött för oss och att allt är väl med vår själ har i över 100 år fått bära människor och göra deras tro på Gud starkare i de mörkaste stunder.

 

It Is Well With My Soul

1. When peace like a river, attendeth my way,

When sorrows like sea billows roll;

Whatever my lot, Thou hast taught me to say,

It is well, it is well, with my soul.

Refrain:

It is well, (it is well),

With my soul, (with my soul)

It is well, it is well, with my soul.

 

2. Though Satan should buffet, though trials should come,

Let this blest assurance control,

That Christ has regarded my helpless estate,

And hath shed His own blood for my soul.

 

3. My sin, oh, the bliss of this glorious thought!

My sin, not in part but the whole,

Is nailed to the cross, and I bear it no more,

Praise the Lord, praise the Lord, O my soul!

 

4. For me, be it Christ, be it Christ hence to live:

If Jordan above me shall roll,

No pang shall be mine, for in death as in life,

Thou wilt whisper Thy peace to my soul.

 

5. But Lord, ’tis for Thee, for Thy coming we wait,

The sky, not the grave, is our goal;

Oh, trump of the angel! Oh, voice of the Lord!

Blessed hope, blessed rest of my soul.

 

6. And Lord, haste the day when my faith shall be sight,

The clouds be rolled back as a scroll;

The trump shall resound, and the Lord shall descend,

Even so, it is well with my soul

 

Det är väl med min själ

1. När frid som en flod strömmar fram på min väg,

när sorger som havsböljor slår,

vad än som mej sker har du lärt mej att tro:

det är väl, det är väl med min själ.

Det är väl med min själ.

Det är väl, det är väl med min själ.

 

2. Fast Satan mej frestar och prövning mej når,

må denna försäkran stå fast:

att Kristus grep in i min hjälplöshet svår

då han utgöt sitt blod för min själ.

Det är väl…

 

3. O väldiga nåd att med visshet få tro:

min synd, inte delvis men helt,

är spikad till korset och frigjord jag får

prisa Herren vår Gud med min själ!

Det är väl…

 

4. Må Kristus då vara mitt liv och mitt hopp.

När dödsflodens stränder jag når

jag slipper försmäkta; i liv och i död

ska du skänka din frid till min själ.

Det är väl…

 

5. Vår Gud har berett sina kära ett hem

i himlen, där frigjord från grav

jag en gång når målet, hör änglarnas sång.

O välsignade hopp för min själ!

Det är väl…

 

6. Välkommen du dag, då jag slipper få tro,

då slöjor ej hindrar min blick!

Basunen ska ljuda och Herren vi ser.

Även då är det väl med min själ.

Det är väl…

 

Text: Horatio G Spafford, övers. Johan Åström