I vilket land är det svårast att vara kristen?
– Nordkorea. Svaret kommer snabbt från Andreas Eklund. Han jobbar på en organisation som hjälper förföljda kristna. Organisationen heter Open Doors och tog fart i och med bibelsmuggling på 50-talet. Läs vidare om ett arbete som är spännande, viktigt och som kan vara farligt.

Vad är Open Doors?

– Det är en missionsorganisation med fokus på att hjälpa kristna som förföljs för sin tro. Allt vårt arbete går ut på att stödja och hjälpa de kristna i världen som förföljs. Vi har fältarbete i 60 länder och kontor i cirka 25 länder.
  Organisationen grundades på 50-talet. En man som kallades Broder Andrew fick en kallelse från Gud att smuggla in biblar i östblocket, det vill säga de länder som tidigare styrdes av Sovjet. Genom hans bönebrev började folk stötta honom och med tiden blev det en större organisation.
  I 1 Kor 12:26 står det ”Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den.En kropp som är frisk reagerar alltså på lidandet ute i världen. När våra syskon blir förföljda så vill vi göra allt för att lindra smärtan för den kroppsdelen.

Ungefär hur många kristna lever i förföljelse idag?

– Det är svårt att uppskatta hur många som förföljs idag. Men antagligen lever minst 100 miljoner kristna under någon form av förtryck till följd av deras val att följa Jesus. Det är dessutom sannolikt att det är ännu fler.

Hur arbetar ni för att hjälpa förföljda kristna?

– Vi jobbar på väldigt många olika sätt. Dels gör vi som Broder Andrew – förser kristna med biblar där det är förbjudet. Vi tränar även kristna ledare och undervisar kristna i tron. En stor del av vårt arbete är alltså undervisning och import av böcker.
  Dessutom sysslar vi med sociala projekt. Vi hjälper kristna som är utsatta på något sätt. Det kan till exempel ta sig uttryck i att vi förser en församling med ekonomiska medel för att bygga upp en kyrka som blivit förstörd. Det kan även vara traumarådgivning och själavård.

”Islamiska Staten är så radikala att till och med al-Qaida tar avstånd från dem.”

Om vi förstår att det förekommer tung förföljelse av kristna så försöker vi påverka människor med makt att underlätta för de kristna i det området. Vi försöker alltså påverka de lokala myndigheterna, men vi försöker också påverka Sverige och EU att agera för kristna i världen. Påverkansarbetet sker på så sätt både lokalt och internationellt.

Just nu hör man mycket om de kristnas situation i Irak. Hur arbetar ni där?

– Vi har ett mångårigt arbete i Irak. Vi finns på plats och förmedlar hjälp genom kyrkor och enskilda kristna i landet. Vi uppmuntrar kyrkorna och underlättar deras diakonala arbete. I nuläget handlar det framför allt om nödhjälp, eftersom de kristna flyktingarna fått fly med i stort sett enbart det de står och går i. De saknar grundläggande förnödenheter, och därför vill vi finnas på de ställen som de kristna flyr till och där bistå dem med det som de behöver.
  De kristna i Irak är utsatta enbart därför att de är kristna. Ofta är det en kombination av religion och etnicitet som sätter igång en förföljelse, men i Irak och andra delar av mellanöstern där IS drar fram så förföljs kristna enbart för deras tros skull.
  IS (Islamiska Staten) är så radikala att till och med al-Qaida tar avstånd från dem. De avrättar inte bara kristna utan även muslimer som inte tillhör rätt grupp eller som inte är tillräckligt radikala. Deras mål är att med våld ta över flera länder i Mellanöstern, Nordafrika och Europa. De vill ”ta tillbaka” det som de anser tillhör dem själva, det vill säga länder som tidigare varit muslimska.

Var är det farligast att vara kristen idag?

– Nordkorea. För att svara på denna fråga använder vi oss av sex olika parametrar. Det innebär sex olika kriterier som vi studerar. Dessa kriterier är: Privatlivet – hur lätt är det att utöva sin religion privat? Familjelivet – finns det förtryck från familjen om man är kristen? Sociala nätverk – blir man utesluten om man byter religion? Församlingslivet – kan man fira gudstjänst någonstans? Medborgare – är det instiftat i lagar att kristna ska straffas hårdare än andra? Våld – hur mycket våld blir man utsatt för, enbart för att man är kristen?
  Om man ser till alla dessa parametrar så är Nordkorea den absolut farligaste platsen att vara kristen på. Man kan säga att alla parametrar är fyllda där. Det är mänskligt sett nästan omöjligt att vara kristen där.

”Vi har en bönelista för varje land där kristna förtrycks.”

  Det man oftast ser och hör om är dock våldet. Det kan vara våldsammare för kristna på andra platser än Nordkorea, men om man ser till alla parametrar och summan av förtrycket så är Nordkorea värst.

Vill man veta mer så har vi en lista på de farligaste platserna att vara kristen på. Denna lista heter World Watch List och hittas på vår hemsida.

Vad kan man göra för att hjälpa de förföljda kristna?

Bibeln uppmanar oss att hjälpa och stötta dem som lider. Det allra viktigaste är att be. Vi har en bönelista för varje land där kristna förtrycks. Där står det specifika böneämnen för varje land.

”Vi i Open Doors vill arbeta för att bygga kanaler mellan våra förföljda trossyskon och oss.”

  Man kan även bli Open Doors-ambassadör, vilket innebär att man blir en sorts representant för de förföljda kristna. Som ambassadör ser man till att ens församling får reda på hur kristna i världen har det idag, och man ser även till att församlingen ber för de förföljda kristna. Vi i Open Doors vill arbeta för att bygga kanaler mellan våra förföljda trossyskon och oss.
  Det finns även en rad olika resor man kan åka på. Vill man engagera sig så kan man klicka in på vår hemsida och läsa mer.

Något du vill tillägga?

– Det är spännande att se att förföljelse ofta går hand i hand med väckelse. Människor kommer till tro på Jesus mitt i det tuffa mörkret som kan råda på vissa platser. Förföljelse är något som ofta kan följa på en väckelse. Där väckelsen går fram så försöker den onde stoppa det.

Det var en pastor i Vietnam som sa: ”När förföljelsen kommer så börjar vi prisa Gud”. Han menade att när förföljelsen kommer så beror det på att Gud har förberett något stort för dem. Gud har goda saker i beredskap för dem som lider.

Vad kan jag göra för att hjälpa de förföljda?

  1. Be. Be med hjälp av World Watch List där man kan läsa fakta om hur det är för de kristna i landet.
  2. Åk med på en av Open Doors resor. Det finns olika resor – böneresor, inspirationsresor och något som vi kallar kurirresor, där man till exempel tar med sig biblar in i ett främmande land.
  3. Bli Open Doors-ambassadör i din förening eller församling. Se till att folk får reda på hur våra kristna syskon har det och se till att folk ber för dem.

Hemsida: www.open-doors.se

World watch list: www.open-doors.se/vart_arbete/worldwatchlist

Foto: Aidan Meyer
Alfred Nilsson
Student, Lund. Med i Insidans redaktion 2013-2015.
DELA
Föregående artikelIngen återvändo!
Nästa artikelBoktips: Inga enkla frågor