– ”Alla andra dricker ju… Man har roligare och blir mer avslappnad… Det smakar gott…” Förklaringarna till varför man dricker alkohol verkar vara många, och att stå emot pressen kan vara tufft. SPIK-nykter är ett nätverk som vill hjälpa unga människor att med stolthet våga säga nej till alkohol och droger.

Håkan Axéll, som kom med idén och engagemanget till att starta SPIK-nykter, berättar om hur visionen om en positiv motkultur vuxit fram. En kultur som med stolthet väljer att leva ett nyktert liv, utan alkohol. Håkan jobbade med missbrukare och hemlösa och fick se mycket nöd och misär. Alkoholen skövlar liv, över 6000 svenskar varje år. 350 000 barn i Sverige växer upp i hem med missbruk. Alkohol är inkörsporten till all narkotika och de flesta våldsbrott har alkohol med i bilden. Alkohol är vårt största samhällsproblem. Mitt i denna misär behövs människor som vågar. Människor som tycker det är coolt att leva nyktert och kan inspirera andra.

Det är lättare att vara nykter tillsammans

Visionen om en nykter kultur

Utifrån denna iakttagelse kom idén om SPIK-nykter fram. Det var för 5 år sedan och i dag är SPIK ett växande nätverk med över 12 000 medlemmar. Visionen är att ge unga människor mod och självförtroende att säga nej till berusningskulturen, som blivit så allmänt accepterad. Den yttersta anledningen till att folk dricker är för att de vill fly, menar Håkan. Fly vardagens tristess. Fly sitt dåliga självförtroende, sina problem. Fly sin rädsla och sin ensamhet. Men att alkohol skulle ge en högre lycka och tillfredställelse är en myt. Sanningen är att alkoholen försvagar, förvränger eller bryter kontakten med omvärlden. Den gör oss mer ensamma och den är ett gift som skadar våra kroppar. Med nätverket SPIK hoppas Håkan att ungdomar kan få självförtroende och trygghet och inse att de inte behöver alkohol, att livet är mer fantastiskt utan. Att få vara en del i ett sammanhang som fattat samma beslut kan motivera och göra det lättare att våga stå upp även om inte klasskompisarna gör det.

Inspirerande röst på skolorna

Håkan Axéll är mycket ute på skolor och föreläser och inspirerar. Det drogförebyggande arbetet börjar redan på mellanstadiet. Där vill han lägga kraften på att skapa grundläggande värderingar, visa kärlek och uppmuntra till goda attityder. Även högstadie- och gymnasie-skolor, idrottsföreningar och folkhögskolor får besök av Håkan. Fokus ligger aldrig på att komma med pekpinnar, som får alla som dricker att känna sig dåliga. 70 procent av budskapet handlar om självbild, identitet, trygghet och uppmuntran. Kan vi lyfta unga människors självförtroende och få dem att känna sig trygga är mycket av arbetet gjort, menar Håkan. Beslutet att vara SPIK-nykter måste komma från en själv, och tillsammans med ett gäng SPIK-ambassadörer vill han vara med och skapa den tryggheten.

Några argument för nykterhet:

–Det är det naturliga livet och det vi mår bäst av.
–Alkohol är ett gift som kan döda, det inte bara missbrukare som kan råka illa ut.
–Alkoholism är genetiskt och att börja dricka tidigt ökar riskerna till missbruk avsevärt.
–Alkoholindustrin utarmar tredje världen och är ett av de största hindren för utveckling.
–Avstå för den svage. Var inte ett exempel som kan få andra att ledas in i missbruk. (Matt 18:6)
–Det är emot svensk lag att dricka alkohol innan man är 18 år.

Fördelaktigt medlemskap

Som medlem i SPIK får man ett SPIK-armband, en tidning och ibland inbjuds man till SPIK-event med uppmuntrande berättelser från människors liv, konserter med mera. Många ungdomar uttrycker stor tacksamhet över vad SPIK fått betyda för dem – det är lättare att vara nykter tillsammans.

SPIK-nykter vänder sig inte i första hand till kristna, de vill nå ut till hela ungdomskulturen, men de som jobbar med SPIK är kristna och ser arbetet som en del av sin kristna tro. Mycket av det vi snackar om handlar om kristen tro i praktiken. Vi vill skapa en positiv motkultur där människor som sätter andra före sig själv. Även om man själv kanske inte är i farozonen att bli alkoholist så kan man genom att dricka få andra att ramla dit. Alkoholindustrin drar ner många människor i misär och bryter ner vårt samhälle, det enda raka är att stå emot. Våga vara SPIK-nykter! (www.spiknykter.se )