Om jag ägde allt, men icke Jesus,
vore livet värt att levas då?
Kunde väl mitt hjärtas längtan stillas,
blott av jordens ting som sist förgå?
Om jag ägde allt, men icke Jesus,
vore vinsten värd en livslång strid?
Och är jordefröjden värd att nämnas
mot en enda stund av Jesu frid?

Om jag ägde rikedom och kärlek,
och bland människor ett ärat namn,
men ej något hopp för evigheten,
och för redlös farkost ingen hamn.
Om jag ägde allt men icke Jesus
och Hans kärlek intill korsets död,
O, varthän i hela vida världen,
skulle jag väl fly i hjärtenöd?

O, hur tomt är allt i hela världen!
Utan Jesus är blott synd och nöd,
Utan Jesus är ock evigheten
idel mörker, gråt och evig död.
Om jag kunde leva utan Jesus,
O, hur vore det att dö en gång?
Utan honom i den mörka dalen,
utan Honom evigheten lång!

Men nu har jag allt, ja allt i Jesus,
Läkedom för alla hjärtats sår;
Ingen synd som icke Han förlåter,
Ingen nöd som icke Han förstår.
Om jag ägde Jesus, endast Jesus,
och i vida världen intet mer,
o så ägde jag dock allt i Honom,
Han som nog och övernog mig ger!

Ur Lova Herren 764

Livet går upp och ner. Känslomässigt, psykiskt, fysiskt och så vidare. Många gånger får vi lida på olika sätt, eftersom världen är fallen. Tsunamikatastrofen i Thailand och den därpå följande orkanen i Sverige vittnar tydligt om hur små vi är och hur jorden vrider sig i kramp över sin fallenhet. Bibeln ger inte heller alltid goda bilder av jordens framtid:

Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen. Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull. (Luk 21:11–12)

Under ditt liv kan du råka ut för ångest, kamp, depression, sorg, meningslöshet, förföljelse och tycka att livet är jobbigt. Då är det viktigt att lita på grunden. I de lägen, då vi inte längre kan bygga på känslorna, måste vi lita på vad vi vet är sanningen! På Guds ord ska vi bygga! Och Guds ord säger oss: ”Var inte rädda”. Oavsett hur ditt liv ser ut: Kläng dig fast vid Jesus! När det är kaos runt omkring får vi vila i Kristus – Klippan. Vi ska grundas i tron och i hans löften.

Vi vet också att när vi lider, så gör vi det med Jesus. När du tycker det är jobbigt att vara människa så tänk på Jesus – han är Gud och kunde ha suttit kvar på sin tron i himmelen. Han kunde ha sagt till oss: ”Det är ert problem att ni vänt er från mig och därför får utstå syndafallets konsekvenser”, men istället valde Han att bli människa, bli bespottad, torterad, sviken och dödad – allt för dig! Han vet vad det innebär att lida och frestas som vi.

Så får vi, oavsett hur livet går, lita på friden med Gud. Det behöver inte innebära lugn och ro och lycka, men vi har alltid en säker grund som klarar allt. Vi har ett enormt hopp i Jesus!

Under katastrofen började folk söka sig till kyrkorna. De började inse mer av sitt behov efter Gud. Då behöver vi komma och möta dem och bjuda in dem till Jesus. I denna osäkra värld behövs människor som sprider Guds rike, som visar Hans kärlek, som bär svaren på stora och grundläggande frågor om livet. Människor som har Vägen, Sanningen och Livet. Människor som får vara salt och ljus i en mörk värld.

 

 

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikelLedare
Nästa artikelPersonporträtt: Silas