När jag fick frågan att skriva denna månads ”Signerat” tvekade jag inte, utan sade ja ganska omgående. Eftersom jag jobbar som journalist vanligtvis och skriver olika reportage varje dag skulle det inte vara speciellt svårt att få ihop några rader, tänkte jag.

Jag satte mig några dagar senare ned för att skriva, men pennan rörde sig inte en millimeter. Jag hade verkligen inte en aning om vad jag skulle skriva, eller vad jag ville dela med mig av. Skånevistelse med uppföljningsvecka för de konfirmander jag varit fadder för och även lägret PULS väntade. Så jag tänkte att där kan jag nog hitta inspiration.

Vi ser så ofta på vår omvärld, istället för på vår relation med Gud.

Det var under ett föredrag på PULS-lägret som handlade om att ha fokus på Jesus, som allt plötsligt blev självklart för mig. Jag hade ingen aning om vad jag ville dela genom ”Signerat” – något som inte brukar hända mig. Gud använde detta sätt för att visa att jag tappat fokus på honom. Sommaren innebar så mycket. Student och resor hit och dit. När jag egentligen hade anledning att tacka Gud för att allting var så underbart hade jag prioriterat bort honom. Jag tror att Gud talade till mig på detta sätt, genom att säga ”Stopp! Tänk efter lite nu, hur lever du egentligen ditt liv?”. På andra sätt vill han uppmärksamma dig när du tappat fokus på honom.

I Matteus 14:22–33 berättas det om när Jesus gick på vattnet och mötte lärjungarna när de var ute på sjön i sin båt. Petrus ville möta Jesus, och också han spatserade på vattenytan. Jesus sa åt honom att komma och så länge Petrus hade blicken fäst på Jesus var det inga problem. När han istället såg sig omkring och oroade sig för den storm som rådde började han sjunka. Jesus fick sträcka ut sin hand och dra upp honom igen. Jag tror syftet med denna bibeltext är att visa oss hur viktigt det är att ha fokus på Gud. Den vittnar även om hur lätt det är för oss att tappa fokus. Vi ser så ofta på vår omvärld, istället för på vår relation med Gud.

Livet som kristen är ibland en kamp. Det är ett liv som går i vågor. Ibland är det lätt att vara kristen, ibland är det jättesvårt. Men om vi fäster blicken på Jesus så ordnar det sig. Det har han lovat. Det är viktigt för oss att veta att vi får misslyckas, komma och be Gud om förlåtelse och börja om på nytt. Då kommer Jesus dra upp oss igen, likt han drog upp Petrus ur vattnet. Han kommer att göra oss vita som snö. Vandrar vi bara nära Gud kommer vi också förvandlas och få en närmare relation med honom. Vi kommer att inse, att vi ständigt är beroende av hans förlåtelse och nåd.

Gud är alltid med oss, han är alltid nära. Håll fokus på honom.
Ha blicken fäst vid Jesus […] annars tröttnar ni och tappar modet (Hebr 12:1–3).