Gläd er alltid i Herren. Än en gång säger jag: gläd er! – Fil 4:4

När Jesper Rönndahl, ”Årets manliga komiker 2015”, drar ett skämt blir det ofta kul. Humorprogram kan få oss att skratta så att tårarna rinner. Och en del Youtube-klipp kan vi kolla på hur många gånger som helst, och de är lika roliga varje gång.

Men det finns annat som vi inte skrattar åt på samma vis. När vi får ta vårt nyfödda barn i famnen för första gången, när vi står vid en nära anhörigs grav och vet att hon har fått komma hem till Jesus, när man hittar en överlevande under rasmassorna efter terrorattacken eller när man får besked från läkarna att operationen har gått bra och cancern är borta. Det är inte skoj – men det ger en djup glädje. Gud har gett oss humor, skratt och roligheter och det finns mycket glädje i det. Men verklig glädje är något mycket större än att skratta och ha kul. Det är något djupare och starkare.

När Bibeln beskriver det kristna livet som ett liv i glädje och uppmanar oss att alltid vara glada, är inte tanken att vi ska gå runt och fnissa, dra roliga historier eller klistra ett fejkat leende på våra läppar. Det handlar om att glädja sig i Herren. Och det är något mycket större, djupare och starkare.

Skapelse och mening

Gud har gett oss livet och det märks att han vill glädja oss. Stjärnhimlar, solnedgångar, snökristaller, regnbågen, korallrev, bergsmassiv, regnskogar, blomsterängar, hav, sjöar, årstider, djur, växter, mat, musik, idrott, konst, matematik, poesi, smaker, dofter, förälskelse, kärlek, vänner … Gud är god och ger oss av sina goda gåvor. Skapelsen är ett mirakel och varje liten del av den bär på en anledning till fascination och glädje. Det finns så mycket gott som vi får upptäcka, lära oss om och njuta av. Kanske behöver vi stanna upp och inse: livet är vackert och fantastiskt.

”En sann och sund kristen tro är aldrig en börda – det är en befrielse, det är att få bli buren. Därför ger tron alltid en form av lättnad och glädje.”

Bibeln säger dessutom att Gud har en tanke med just dig. Han har tänkt dig, velat dig och gjort dig. Du är inte bara en slump eller en stor klump med celler. Du är ovärderlig i hans ögon och han älskar dig. Han vill gå med dig, ha dig nära sig och leda dig till en evig gemenskap med sig. Han ger ditt liv en verklig mening.

Jesus – orsaken till glädjen

Men livet är också trasigt. Tillvaron präglas av ondska och lidande – både i mig själv och i världen runt omkring. Hur kan jag vara glad när det känns som att ondskan och lidandet väger tyngre än det vackra och fantastiska?

Den första julen överraskades ett gäng herdar av en ängel, mitt i det kalla nattmörkret. ”Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty idag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad.” Den natten förändrades allt. Gud blev människa och kom till vår värld i Jesus Kristus. Han är den stora anledningen till glädje och detta gäller hela folket, alla människor. Där Jesus gick fram blev det ofta glädje och jubelrop. Jesus spred Guds rike genom att upprätta, förlåta och förvandla människors liv. Man fick, mitt i sitt lidande, en smak av den himmelska glädjen och man ropade och sjöng. Jesus första predikan inleddes med orden att han hade kommit för att predika glädjens budskap. När Guds rike ska beskrivas görs det med tre ord: rättfärdighet, frid och glädje och om det finns något som kännetecknar den första kyrkan så är det just glädje. När Jesus lärjungar så kort som möjligt skulle sammanfatta det han gjort och sagt blev det med ordet evangelium – det glada budskapet.

”Därför kan vi redan nu vara glada, för vi vet att denna stora glädje väntar.”

Jesus är orsaken till glädje, eftersom han tog hela mänsklighetens fight mot död, lidande och ondska. Han offrade sig själv och vann en seger som gäller alla. Här finns ett erbjudande om att gratis få ta emot livet. Här finns en öppen väg till gemenskap med Gud. Och här finns ett löfte om att ondskan och lidandet kommer att ta slut. Det finns all anledning till glädje!

Glädje i livet med Gud

På grund av det som Jesus har gjort får jag vara barn till Gud. Jag har en himmelsk pappa vars famn står öppen för mig. Han älskar mig mer än jag kan fatta, han hör mina böner och han förlåter mig alla mina synder. Han talar till mig genom sitt Ord, och som en försmak av himlen har han gett mig syskon i församlingen och hans Ande har flyttat in i mig. Jag får leva i gemenskap med Gud och upptäcka mer och mer av vem han är, vad han gjort och gör och vad han tycker om mig. Här finns en stor glädje!

Glädje i evangeliet

En sann och sund kristen tro är aldrig en börda – det är en befrielse, det är få bli buren. Därför ger tron alltid en form av lättnad och glädje. Vi ska alltså inte gå tyngda och tänka att vårt kristna liv inte är vad det borde vara, att Gud mest är besviken på oss eller att vi inte gjort vad vi borde för att Gud ska få större plats i våra liv. Det kan kanske vara sant men den som har förstått det glada budskapet, evangeliet, går inte missmodig eller frustrerad över detta. Nej, då har man istället hittat en glädje – inte över sitt eget liv – utan över Jesus! Han har gjort allt det jag borde och gratis ger han mig allt det jag behöver. I honom har jag förlåtelse, tillhörighet och en framtid.

”Men det finns ändå, mitt i sorg och lidande, en djupare glädje som inte uttrycks i skratt och leenden.”

Glädjen över allt detta finns att hämta i bibelordet och i gudstjänsten. Där får vi höra om det glada budskapet, gång på gång. Där kommer Jesus själv oss till mötes, och vi får känna en doft av hans rike – nådens rike.

Glädje i väntan på glädjen

Som om allt detta inte vore nog säger Bibeln att vi fortfarande väntar på den största glädjen. En dag kommer Gud att skapa nya himlar och en ny jord. Då får vi gå in i en fullkomlig tillvaro – helt utan ondska och lidande. Då får vi se Gud ansikte mot ansikte och då ska han torka alla tårar från våra ögon. Det kommer att bli en glädje som är total. Därför kan vi redan nu vara glada, för vi vet att denna stora glädje väntar.

Glädje i lidandet

Jesus lovar aldrig att det kristna livet kommer att bli kul. Snarare tvärtom. Ni kommer att gråta och jämra er, men världen ska glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje … Nu har ni också det svårt, men jag ska se er igen. Då ska era hjärtan glädjas, och ingen ska ta er glädje ifrån er. Men poängen är att det finns något annat än våra omständigheter att hämta vår glädje ifrån. När Paulus och Silas sitter i fängelse och sjunger lovsång är det inte för att de gillar fängelser – nej, de sjunger av glädje därför att de har anledning till det, oavsett hur livet ser ut. Därför kan Jesus säga att min glädje skall vara i er samtidigt som han talar om att lärjungarna kommer att lida, gråta och bli hatade i världen. Glädjen kan finnas där, också mitt i lidandet.

Glädje på djupet

Glädjen i Herren har alltså inte sin grund i vad vi är med om eller i hur vi har det med Gud just nu – utan i vem Gud är och vad han har gjort. Detta innebär inte att vi ska strunta i våra sorger och bekymmer och låtsas som om de inte finns. Tvärtom: vi ska vara ärliga med dem, både inför Gud och inför människor. Sorg måste få ta tid och våra problem är ju verkliga problem, som vi inte ska fejka bort genom att bestämma oss för att bli glada. Men det finns ändå, mitt i sorg och lidande, en djupare glädje som inte uttrycks i skratt och leenden. Det är en glädje över den Gud som ser mig, som älskar mig, som har räddat mig och som säger att jag tillhör honom – och som har lovat att aldrig överge mig.