När du döptes fick du säkert en massa fina doppresenter som du kanske inte har någon användning av, som nallebjörnar, silverskedar och barnböcker. Men de finaste gåvorna du fick håller hela livet: Av Gud Fadern fick du den helige Ande som dopgåva, av Jesus fick du frälsning och evigt liv. Den helige Ande har sparat sin dopgåva tills den kommer till nytta. Är du beredd att ta emot den och börja använda den?

Den helige Ande bor i dig sedan dopet. Anden skapar tro, leder dig till Jesus, visar dig Guds vilja och hjälper dig att be. Men Anden har också en mer långsiktig plan: han vill att du mer och mer skall likna Jesus. Jesus är kärleken själv: han offrar sig på korset för vår skull. Jesus sprider glädje omkring sig: han fixar ett helt badkar fullt av vin till bröllopet i Kana och den lame mannen som sänks ner till honom genom taket dansar ut ur huset med sin säng under armen. Jesus utstrålar frid i de mest stressade situationer: vid gripandet i Getsemane hindrar han soldaterna att gripa honom innan hans lärjungar hunnit smita iväg. Jesus står ut med de mest hopplösa människor: lärjungarna slogs om vem av dem som skulle få bli statsminister medan han själv pratade om att han är allas Herre som har blivit allas tjänare. Jesus är vänligheten själv: i nattvardssalen både förutsäger han att alla lärjungar kommer att överge honom och vägrar samtidigt att kalla dem tjänare längre, de är hans vänner.

Bibeln är sprängfylld av löften om att Gud inte kan låta bli att ge det bästa till den som ber honom.

Sådan är Jesus. Han är vandrande kärlek. Och sådan vill den helige Ande göra dig. Läs i Galaterbrevet 5:13-26 om vilka personlighetsdrag som behöver bekämpas och vilken god frukt som då kommer att växa fram i ditt liv.

Men inte ens detta räcker för den helige Ande! Han vill dessutom ge dig någon av Jesus förmågor som gåva. Hur skulle din 10-i-topp-lista över Jesus egenskaper se ut? Jag är säker på att till exempel förmågan att bota, konsten att säga och göra rätt sak vid rätt tillfälle och att kunna lära ut så man lär in skulle finnas med. Vilka av dessa egenskaper skulle du vilja ha? Goda nyheter: Det är fritt fram att önska hos den store Givaren.

Nådegåvorna är kärlek i handling och ges alltid av den Gud som älskar genom en person som älskar.

  I Romarbrevet 12 och 1 Korinthierbrevet 12-14 undervisar Paulus om Andens gåvor. När vi sätter oss in i det som Paulus skriver upptäcker vi en massa saker:

Gåvorna är gåvor.

Du kan inte pressa fram dem. Du kan inte förtjäna dem genom att göra vissa saker som du tror att Gud gillar extra mycket. Gåvorna är nådegåvor, alltså gratisgåvor. Gud ger gåvorna till vem han vill när han vill. Har du inte fått någon gåva ännu? Be frimodigt om en! Bibeln är sprängfylld av löften om att Gud inte kan låta bli att ge det bästa till den som ber honom.

Gåvorna är inte till för dig.

Gud ger dig gåvor för att människorna runt omkring dig skall bli betjänade med dem. Gåvorna du skall be om är alltså till för att du skall föra någon till tro, visa någon barmhärtighet, undervisa någon om Jesus, be för någon som är sjuk, och så vidare. Den eller de gåvor Gud ger dig, ger han för att du skall använda dem för att älska dina klasskamrater/syskon/lärare/lagkamrater/föräldrar/ovänner…

Gåvorna är kärleksgåvor.

Det bästa sättet att få en gåva är att börja älska en annan människa. Då kommer du att upptäcka vad den personen behöver bäst: ett uppmuntrande ord, en hjälpande hand, ett lyssnande öra, en uthållig vän, en förebedjare, en bättre hälsa, ett ljus i mörkret eller till exempel ett varnande tilltal. Vips har du upptäckt vad du behöver göra för att älska den människan och vilken gåva du kan be Gud om! Nådegåvorna är kärlek i handling och ges alltid av den Gud som älskar genom en person som älskar.

Gåvorna kan vara jobbiga.

Det kanske verkar glassigt att ha profetians eller tungotalets gåva – men hur glassigt är det egentligen att bli manad att avslöja en synd hos en som du älskar eller att när du träffar en viss människa behöva be om samma sak gång på gång på gång? Gåvorna kan göra dig tröttare (till exempel när du visar barmhärtighet), ledsnare (till exempel när du lyssnar på någon som har det svårt) eller mer frustrerad (när du leder en smågrupp och ingen orkar bry sig). Som sagt: gåvorna är inte till för dig.

Gåvorna finns i Kyrkans gemenskap.

Din kraft tar slut. Då behöver du den kristna gemenskapen. För där finns det människor som Gud sänder att älska dig. Och när de älskar dig ser de vad du behöver. Och när de ser det ber de Gud om den gåva som bäst behövs. Och när de ber om det får de just den gåvan – eller en ännu bättre. Ingen får alla gåvorna. Men alla är tänkta att få någon eller några gåvor. Gud ser på dig med sådan kärlek att han gav dig sin ende Son som din Frälsare och nu ger han dig en Kyrka full av människor som älskar dig med Andens nådegåvor.

Silverskedar och nallar i all ära – men Guds dopgåvor är värda mer än allt silver och guld i världen. Och det är inte så svårt att få mer av den helige Andes gåvor i ditt liv: gå till nattvarden så ofta du kan, sätt av tid till bön, läs Bibeln och lyssna på bra undervisning – och gör sen som Gud säger att du ska göra med dina medmänniskor: älska dem.

Resten fixar den helige Ande!