Andligt förblindade och oförmögna att tro. Så beskrivs de två lärjungarna som vandrar mot Emmaus, och så kan det kanske vara även för oss ibland. För Emmausvandrarna är det ett rejält bibelstudium, lett av Jesus själv, som till slut öppnar deras inre ögon.

Detta händer på annandag påsk
Bibeln berättar inte om något speciellt som händer den här dagen, men i kyrkan brukar vi på annandag påsk stanna upp för något som händer på påskdagen: Två av Jesus lärjungar vandrar från Jerusalem mot Emmaus och får sällskap av den uppståndne Jesus, men de känner inte igen honom. Jesus förklarar för dem utifrån Gamla Testamentet varför han var tvungen att lida och dö. När han bryter brödet de ska äta känner de igen honom. (Mark 16:12-13, Luk 24:13-35)

Man kan undra exakt vad det är Jesus säger till Emmausvandrarna. Det står att han berättar för dem vad som står om honom i Gamla Testamentet, och vi kan bara gissa vilka bibelställen Jesus väljer att lyfta fram. Kanske pratar de om löftena om honom som löper genom hela Gamla Testamentet; från orden till ormen efter syndafallet ([Kvinnans avkomma] skall krossa ditt huvud), via Abraham (I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade) till David (Jag skall befästa [din avkomlings] tron för evigt)? Oavsett så förstår vi att det Jesus säger till dem är viktigt för dem. De är helt knäckta över vad som hänt i Jerusalem – att Jesus blivit korsfäst gör att de har förlorat allt hopp. Men när Jesus undervisar dem så förstår de att det var meningen att han skulle dö och att de inte behöver vara missmodiga.

Tron öppnar ögon

Emmausvandrarna lämnar mötet med Jesus förändrade. I början av texten står det att de är bedrövade och att deras ögon är slutna. Det betyder givetvis inte att de bokstavligen går och blundar, utan beskriver hur de är andligen förblindade. Eftersom de saknar tro är de bedrövade. Eftersom de saknar tro kan de inte känna igen Jesus. I slutet av texten står det dock att deras ögon öppnas och att de då känner igen Jesus.

Att läsa Bibeln eller höra undervisning om dess budskap gör skillnad för oss andligen.

Bibelläsning gör andlig skillnad

På några andra ställen i Bibeln talas det om samma sak, om andlig blindhet. Om hur människan blir förd från mörker till ljus när hon kommer till tro eller att hennes inre ögon öppnas. I Efesierbrevets första kapitel skriver Paulus: Jag ber att era hjärtans ögon skall upplysas så att ni förstår vilket hopp ni är kallade till. Vandrarna får en stark andlig upplevelse av bibelstudiet, det står att deras hjärtan brinner och att deras ögon öppnas. På samma sätt är det för oss – att läsa Bibeln eller höra undervisning om dess budskap gör skillnad för oss andligen. Vi förknippar kanske andliga upplevelser med bön, lovsång och Andens gåvor, men att få fördjupas i tron genom ett bibelstudium är i högsta grad en andlig upplevelse.

Hela Bibeln handlar om Jesus

Bibeln är vår andliga mat. Evangeliet kan få våra hjärtans ögon att upplysas. När vi läser Bibeln måste vi också göra det utifrån Kristus. Det var det som Jesus lärde Emmausvandrarna. Han visade för dem att Gamla Testamentet handlar om honom. När vi läser Bibeln med Kristus för ögonen så kan också Bibeln ”öppnas” för oss. Vår läsning blir mer än en läsning, det blir ett möte med den uppståndne, ett möte som kan få hjärtat att brinna av tro och glädje.

Bön: Tack Gud, för att du har gett oss Bibeln! Vi ber om hjälp att lyssna på vad du vill säga till oss när vi läser den. Öppna Skrifterna för oss som du gjorde för lärjungarna på väg till Emmaus. Ge oss öppna ögon och brinnande hjärtan! Amen.

Sång:
Giv oss o Herre, öppnade ögon.
Vi vill se Jesus, vidröra honom.
Lär oss att lyssna, höra hans stämma.
Giv oss o Herre, öppnade ögon.

Utan Dig Herre, kan vi ej leva.
Utan Dig Herre finns ingen himmel.
Ditt Ord, Din Ande fröjdar vårt hjärta.
Du är vår frälsning, Du är vårt allt.

Låt oss få leva uti Din närhet.
Ge oss Din Ande, fyll oss med kärlek.
Hjälp oss att lyda, tjäna med glädje.
Led oss, o Jesus, in i Din vilja.

Bob Cull. Svensk text: P Karlsson

Visste du att …
… man sedan 1800-talet tävlar i äggrullning utanför Vita huset i USA på annandag påsk? Man använder en sked för att rulla ett ägg från start till mål på en bana. Den som först rullar sitt ägg över mållinjen vinner.
… annandag påsk fram till 1772 inte var den sista röda dagen i påskfirandet, utan då firades även tredjedag och fjärdedag påsk?
… man i många östeuropeiska länder har traditionen att ungdomar på annandag påsk häller vatten över andra ungdomar som sover, för att väcka dem?