Det Jesus gjorde för oss när han dog på korset var det mest underbara och oförtjänta som någonsin kommer att göras för oss. Kanske är det så att vi inser det storslagna med Jesus död för oss ännu mer när vi försöker behandla andra människor så som Jesus behandlade oss på korset.

För drygt 2000 år sen började evangeliet, det glada budskapet, att spridas av Jesus och hans efterföljare. Det var inte bara en teori som Jesus predikade, nej evangeliet berör hela våra liv! Till skillnad från många av dagens stora ledare levde Jesus som han lärde. Han vände upp-och-ner på och ifrågasatte många traditioner och regler vilket provocerade omgivningen.

Jesus lära och liv är än idag på många områden väldigt provocerande. Hur ser mitt liv ut? Påverkar jag min omgivning genom att leva efter något annat än samhällets normer? Eller är den kristna tron mer en privatsak som inte påverkar min vardag särskilt mycket?

Att älska när det tar emot

I bergspredikan är Jesus oerhört tydlig med att vi inte bara ska älska dem som är sjysta mot oss, vem gör inte det liksom? Nej, han säger att vi ska ”Älska våra ovänner och be för dem som förföljer oss”. Evangelierna är fulla av exempel på hur Jesus struntar i vad samhället tycker och umgås med dem som ingen annan bryr sig om. Han säger ju själv att han inte kom hit till jorden för att bli betjänad utan för att tjäna andra!

”Förlåtelsen har en oerhörd kraft som kan förvandla såväl den förlåtne som den som förlåter.”

När Jesus möter kvinnan vid Sykars brunn gör han något som en vanlig jude aldrig skulle göra. För det första är kvinnan från Samarien (på grund av fiendskap mellan folken pratade inte judarna med samarier, och särskilt inte med kvinnor) och för det andra är hon känd för att vara en äktenskapsbryterska, en syndig människa som inte stod högt i kurs hos de religiösa ledarna. Men Jesus ger henne den respekt ingen annan ger henne och visar att Gud inte gör skillnad på människor, alla är hans älskade barn! Idag fylls våra gator av fattiga människor som lämnat släkt och vänner och svalt sin stolthet för att förhoppningsvis kunna tigga ihop en slant att skicka hem till familjen. En del vill förbjuda tiggeri, andra vill skicka tillbaka tiggarna och majoriteten av oss försöker låtsas som att vi inte ser dem. Vad skulle Jesus ha gjort? Han hade inte brytt sig om vad andra skulle tycka eller tänkt att han ändå inte kunde hjälpa de här människorna. Försök sätta dig in i tiggarens situation, hur hade jag velat bli bemött om jag hade suttit där i ett främmande land? Vi kan alla bidra med att visa kärlek och respekt till människor vi har runt omkring oss, låt inte människofruktan eller jantelagen stoppa dig!

Att förlåta när det gör ont

Att leva evangeliet innebär inte bara att älska våra medmänniskor utan också att förlåta dem som sårar oss. När Jesus hänger på korset säger han: ”Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör”. Han spottar inte på dem, förbannar dem inte och hotar inte med att skicka hela tjocka släkten efter dem. Nej, trots att han helt oskyldigt är dömd till döden väljer han att förlåta dem. Att välja att förlåta istället för att hata, hämnas och kräva ”rättvisa” kräver mod, men förlåtelsen har en oerhörd kraft som kan förvandla såväl den förlåtne som den som förlåter.

”För världen kanske du bara är en enda människa, men för en människa kan du vara hela världen”

År 2006 tog sig en man in på en skola i USA och dödade fem flickor mellan 6 och 13 år. Skolan drevs av den lokala amishförsamlingen och det intressanta med den här historien är att föräldrarna till offren verkligen försökte praktisera förlåtelse. De gick ut offentligt i media och förlät gärningsmannen (som tog sitt liv efter massakern), samlade in pengar till gärningsmannens fru och barn för att hjälpa dem och på gärningsmannens begravning var hälften av deltagarna amish. De som hade drabbats så oerhört hårt av hans gärningar ville visa att de förlät honom. Wow! Att förlåta hjälpte de drabbade att gå vidare i livet istället för att bli bittra, men fatta hur mycket det måste ha påverkat gärningsmannens anhöriga! Att leva i förlåtelse handlar om att ”inte låta sig besegras av det onda utan besegra det onda med det goda” som Paulus uttrycker det.

Hur i allsin dar ska jag kunna leva så här?

Jag antar att många känner igen sig i rubriken. Ni kanske tänker: ”Alla kan väl inte vara som Moder Teresa?”. Ett citat som jag gillar lyder så här: ”För världen kanske du bara är en enda människa, men för en människa kan du vara hela världen!”. Vi kommer inte alla bli världskända för vår godhet, men vi har alla människor omkring oss som behöver oss. I en värld som på många sätt är mörkare och kallare än någonsin tidigare behövs det människor som står upp för det goda och visar att alla är älskade för dem de är och inte beroende på hur man ”lyckas” i livet.

Att leva evangeliet handlar inte om att bli upphöjd för att göra goda saker. Tvärtom handlar det om att bli liten så att Gud kan få lysa igenom i våra svagheter. Genom att ”ödmjuka oss och sätta andra högre än oss själva” får vi komma underifrån och visa på Guds kärlek. Inte som det så ofta uppfattas att vi kristna kommer ”ovanifrån” och vill bestämma hur folk ska leva och tro. Låt oss  vara öppna för de möjligheter Gud ger oss att leva ut glädjebudskapet. Se det som att du är en hemlös som berättar för en annan hemlös var det finns mat att äta. Behåll inte hemligheten för dig själv, delad glädje är dubbel glädje!