Jag kan fortfarande höra biologilärarens fnysning. Meningen som han sedan sa har etsat sig fast i mitt minne: ”Så finns det ju de som tror att Gud skulle ha skapat allt det här, men i dag vet vi ju att det inte är sant.”

Mötet med biologin i skolan skakade min värld och min tro. Jag önskar så att jag då hade de tankeredskap jag nu har. Då hade jag genom en enkel fråga kunnat få biologiläraren att stå svarslös. Jag hade till exempel kunnat fråga honom varför han menade att biologins förklaringar uteslöt tron på Gud. Bara för att man förklarat mekanismerna kring hur en bilmotor fungerar så har man väl inte motbevisat att det skulle finnas en ingenjör som skapat motorn? Det vore absurt att tänka så. Men när jag var mitt i min troskamp var det inte framför allt de intellektuella svaren som övertygade mig, utan mötet med en Gud som hör bön samt den kristna gemenskapen. Min förvirring ledde till en bön, ”Gud, om du finns så visa dig för mig”. En tid senare skakade Gud om mig genom två vänner som fick vara med om ett tydligt helandeunder på ett läger. Det ledde till att jag gick med i kristna skolgruppen på gymnasiet. Skolgruppen blev en plats där jag inte bara kunde överleva som kristen utan också fick växa.

Det är utmanande att vara kristen i skolan i dag och därför vill jag dela tre tips som jag i efterhand kan se är viktiga.

1. Försök inte passa in

Som kristen i Sverige i dag är man annorlunda, man sticker ut, punkt. Det kan man bli sjukt trött på. Då är det lätt att tänka: ”Om jag bara dricker, klär mig och snackar som andra kommer de inte tycka att det är konstigt att jag är kristen.” I Romarbrevet 12:2 skriver Paulus: anpassa er inte efter den här världen. Jag tror det är en bra uppmaning och att det är mycket roligare att vara kristen om jag släpper min strävan att passa in. Försök i stället att omfamna ditt annorlundaskap. Människor som går sin egen väg är intressantare än de som försöker vara som alla andra. Och du går på en ännu häftigare väg, nämligen på Vägen själv – Jesus (Joh 14:6).

2. Gå inte på tanken att naturvetenskapen förklarat allt

Tanken att naturvetenskapen har bortförklarat Gud är vanlig både bland lärare och elever, men den stämmer inte. Bara för att man förklarat hur något fungerar har man inte förklarat varför det finns. Ta till exempel kärlek. Vetenskapen kan observera vilka delar av hjärnan som aktiveras och vilka hormoner som produceras när jag är kär men den har inte förklarat varför kärlek över huvud taget existerar eller vad det djupast sett är. Att säga att kärlek inte är något annat än hormoner och signalsubstanser i hjärnan (vetenskaplig reduktionism) är ett filosofiskt ställningstagande och inte ett naturvetenskapligt. Samma tanke går att använda på till exempel evolutionsteorin.

Kristna skolgruppen blev avgörande för mig i min vandring med Gud.

Lärare kan ibland förminska fenomen i tillvaron och hävda att bara det som går att studera med naturvetenskapliga metoder (som går att mäta och väga) är verkligt. Filosofiskt sett är det ingen självklar utgångspunkt. Naturalismen, det vill säga utgångspunkten att allt som existerar är materien och naturen (Gud finns inte), är också det en filosofisk ståndpunkt och inte en naturvetenskaplig. Utmana era lärare här

3. Skaffa dig en kristen gemenskap men utan att isolera dig

Kristna skolgruppen blev avgörande för mig i min vandring med Gud. Där lärde jag känna andra kristna ungdomar som ville vara tydliga med sin tro i skolan. De delade min kamp och min längtan. Hitta en sådan gemenskap och om det inte finns kanske du skall starta en. Jag tror också det är viktigt att vi kristna inte lever i en bubbla och bara umgås med varandra. Gå på festerna alla andra går på men sup inte som de andra! Låt ditt annorlundaskap bli något som väcker nyfikenhet. Om vi kristna är ödmjuka men ändå stolta och raka i ryggen och tillsammans börjar be för våra klasskompisar så kommer Jesus göra spännande saker på våra skolor!

 

 

 

 

 

Har du lust att gå med i en kristen skolgrupp eller själv starta en? Ny Generation och Credo är två kristna organisationer som arbetar för att sprida Jesus kärlek och göra honom känd på skolor runt om i Sverige. De kan hjälpa med material (posters, förslag på bibelläsning), tips, idéer och stöd. På deras hemsidor, credosverige.se och nygeneration.se, hittar du mer info, event och svar på frågor om tron som kanske dykt upp i din skolgrupp.

Kolla in www.credosverige.se och www.nygeneration.se