Upplever du ofta att du får kluriga och svåra frågor som du inte kan svara på? Då kan du vara lugn. Att säga ”Guds finns” kan bevisas.

Tänk dig någonting som finns, typ en stol, bord, träd eller sten. Tänk dig sedan att saken i fråga alltid har funnits. Verkligen alltid, jämt. Lika länge som Gud, som är evig. Låter det rimligt? Tänker du att de föremål som är omkring dig just nu är eviga? Låt mig anta att du inte tror det. Snarare så tänker du, troligtvis, att de någon gång har börjat sin existens och antagligen kommer att sluta existera. För att konkretisera: Tänk på stolen du satt på imorse när du åt frukost. Materialet, trä, började existera för kanske hundra år sedan. Stolen tillverkades 2005 och köptes förra året. Stolen har alltså inte existerat sedan innan världen skapades utan är ungefär fyra år gammal. Så är det med de flesta sakerna runt oss. Saker som vi vet har funnits väldigt länge har ändå någon gång börjat finnas och det är ganska svårt att tänka sig att de började sin existens utan någon början. Stenen måste ha börjat existera, slottsruinen byggdes av någon gammal kung kanske.

”Vår kultur är övertygad om att om man är kristen så har man lagt hjärnan på hyllan. Så är det inte”

Vad kan man bevisa?

Under nätverket Apologias vårkonferens i Stockholm 20-22 april så diskuterades de här sakerna. Den världskände apologeten (försvarare av kristen tro) William Lane Craig var där och föreläste. Han har två doktorshattar, en i filosofi och en i teologi, och är professor på ett världsledande universitet i USA. Man kan säga att han har koll på läget.

”Apologetiken har en central roll när man vittnar för människor i sin omgivning”

Craigs främsta uppgift är att försvara kristen tro med rationella, logiska argument. Det är hans mission. Apologetiken har en central roll när man vittnar för människor i sin omgivning. Han pekade ut två saker som är väldigt viktiga för kristna att ha koll på när man attackeras verbalt och ifrågasätts av kompisar och andra personer i omgivningen. Först och främst så menar Craig att vår kultur är övertygad om att om man är kristen så har man lagt hjärnan på hyllan. Så är det inte. Ofta är det de okristna som anklagar och kommer med anklagelser så att kristna måste försvara sig och bevisa Guds existens. Craig menar att detta också är fullt rimligt: Vi hävdar att Gud finns och då måste vi ha goda skäl för det. Men okristna gör också ett påstående: De menar dels att det inte finns något övernaturligt (typ Gud), men framförallt att det enda som finns är materia, sådant vi kan se, röra och känna. Exempelvis stolen som vi pratade om förut. Den kan vi se och ta på. Sådant kan vi bevisa. Men det är också ett påstående så Craig utmanade deltagarna att faktiskt ifrågasätta otroende också: Vad har de för argument för att Gud inte finns och att det enda som existerar är materia när det finns så mycket omkring oss som inte är materia, typ känslor?

Kosmologiska Kalam-argumentet

Det andra Craig lyfte fram var ett argument för Guds existens. Det kallas det Kosmologiska Kalam-argumentet. Precis som i inledningen så börjar Craig med påståendet att allt som vi ser omkring oss, allt som existerar, har en början. Börjar jag existera har jag också en början. Det andra påståendet är mer omdiskuterat och det handlar om att universum har börjat existera.

”Det är smartare att tro på något än att tro på inget”

Ingen förnekar universums existens men vissa ifrågasätter att universum har börjat existera. De menar att universum alltid har existerat, att det är evigt, ungefär som Gud. Utifrån de här två påståendena så drar Craig slutsatsen att universum har en början. Man kan ställa upp det så här:

1. Allt som börjar existera har en början.

2 Universum har börjat existera.

3. Universum har en början.

Det man kan fråga sig nu är hur detta är ett argument för Gud. Craig menar att i och med att universum, som har en början, har en orsak så måste den här orsaken finnas till innan universum och måste också vara evig. Genom det så bevisar man inte att exempelvis Jesus är Gud eller ens den bibliska, kristna guden, utan det man bevisar är att det finns något över oss, något som är evigt, icke-materiellt och som har möjlighet att skapa universum. Det vanligaste motargumentet när man sagt detta är något i stil med: ”Jaha, men vem skapade Gud då?” Då kan du vara lugn för personen har kanske inte riktigt förstått argumentet. Gud är alltså evig. Han har inte börjat existera utan har alltid funnits. På grund av det så går det inte att placera in honom som något som börjat existera utan han står över det.

Var frimodig

Craig uppmanar oss kristna att stå upp för oss själva. Vår tro har goda argument och Craig uppmuntrar oss att bli bättre på att ge skäl till varför vi tror på Gud. Han menar inte att bara goda argument kan göra människor kristna men det kan vara ett sätt att mjuka upp människors hjärtan för att sedan prata om Jesus. Han avslutade sin föreläsning med att påstå att det är smartare att tro på något än att tro på inget. Det är tänkvärt.

 

 

Apologia är en organisation som vill verka för förståelsen och försvaret av den kristna tron. Apologia anordnar två konferenser varje år med olika teman dit alla är välkomna. Vill du veta mer, gå in på www.apolgia.nu

Vill du läsa mer om apologetik och får goda skäl för din tro? Tips på böcker är:
Varför ska jag tro på Gud? – Timothy Keller
Till trons försvar – William Lane Craig