Hur ska vi komma inför Gud i bön? Gud är ju helig och väldig men samtidigt personlig och kärleksfull. Att närma sig honom kan därför kännas skrämmande men också vara väldigt tryggt. 


Tänk dig att du närmar dig en stor eldbrasa, när du själv är indränkt i bensin. Vad händer om du kommer för nära? Jo, du antänds! Guds helighet liknas vid en eld i Bibeln, han är fullständigt avskild från det onda. Du och jag bär på ondska inom oss som gör att vi syndar. Det kan liknas vid bensinen. Vad händer om vi kommer för nära Gud? Vi bränns upp på grund av vår synd.

Han har gjort det möjligt

Guds enorma kärlek till dig och mig drev honom till att fixa en lösning på detta. Gud själv blev människa i Jesus. Han gjorde slut på ondskan genom sin död och med sitt blod tvättar han bort ondskan i våra liv. På så vis har han gjort det möjligt för oss att närma oss honom igen i tron på Jesus. Bara på grund av honom kan vi komma inför Gud.

Skapare och människa

Du får nu närma dig den helige Guden som håller galaxer och stjärnor i sin hand och som med ett ord kan uppväcka döda. Men han är alltså ingen avlägsen Gud – han känner dig och har levt ett liv på jorden precis som du och jag. Han vet hur det är att bli sårad, sviken och besviken. Han som övervann döden kan förvandla ditt liv till ett liv i din Skapares närhet. Det är i hans närhet bönen får ta form.

Du får nu närma dig den helige Guden som håller galaxer och stjärnor i sin hand.

Kom som ett barn

Tänk dig att Gud, din himmelske pappa, står framför dig och kärleksfullt håller ditt ansikte mellan sina händer och säger: ”Se på mig, mitt älskade barn! Bli stilla och besinna att Jag är Gud. Jag kan göra sådant för dig som du inte kan göra själv.” (Ps. 46:11) Att be är att få krypa upp i famnen på din himmelske pappa, höra hans kärleksfulla hjärta banka för dig, helt kravlöst och villkorslöst. Låt honom få lyfta upp dig. Berätta att du behöver honom, hans kärlek och den förlåtelse endast han kan ge dig, oavsett vad du går och bär på ditt samvete. Då kan han ge dig total upprättelse igen. Du får ropa ut din klagan, sorg och glädje! Han förstår dig och vill lyssna, och han har makt att vända det onda till något gott. Bli också stilla och lyssna till honom. Han vill tala till dig.

Vördnad och trygghet

I bönen får du komma inför din Herre, den helige väldige Guden, i vördnad och tillbedjan och med en ödmjuk inställning. Du får erkänna honom som den Herre han är, och låt honom vara Herre även i ditt liv. Men samtidigt kan du vara helt trygg. Din trygghet ligger i att han har kontroll och all makt att förändra, men samtidigt är dig nära, älskar dig mer än du kan ana, förstår dig helt och fullt och vill komma dig inpå livet. Han har omsorg om dig och kan ta hand om det du går och bär på.

 

Bönesvar

”Om han blir kristen, då kan vem som helst bli kristen!” Det var åtminstone vad hans gymnasiekompisar trodde. Men för Gud är ingenting omöjligt (Luk 1:37).

”Elin, jag ska till Indien och bli buddist!”, sa min goda vän triumferande till mig. Jag tänkte: skulle det vara resultatet av fem år av samtal, diskussioner och bönekamp för denne vän som jag hade sådan nöd för? Då sökte jag Gud och fick till svar att jag skulle be att han träffade kristna människor nere i Indien, ett land fullt av hinduer och buddister. Men Gud kan fixa det, det visste jag. Så jag började be. Ca 2 veckor senare får jag ett långt sms: Elin, det är så konstigt här. Alla människor som har hjälpt och tagit hand om mig sen jag kom till flygplatsen är kristna! Och nu är jag bästa vän med en pastor! Du kanske inte kan tro det, men jag är också troende nu!” Halleluja! Jag grät av glädje. Tack Jesus! Vilket bönesvar!