När vi kristna talar om bön menar vi i huvudsak att bönen är gemenskap med Gud. I den gemenskapen kan man be på oändligt många olika sätt, och med olika typer av bön. I den här artikeln har jag tagit upp fyra sätt som är vanliga. Förbön, meditation, skrivna böner, tungotal / bön i Anden.

Bön är något som Gud har skapat och som han vill. Han har skapat jorden, människorna, djuren och allt som finns (krig och ondskans konsekvenser är ju inte från Gud, men han har skapat allt och från början var allt gott). Han har gjort det för att han vill det. Hade inte Gud velat dig, så hade du inte existerat.

Gud har skapat alla människor med en förmåga att uppleva honom, en längtan efter honom. I Predikaren 3:11 i Gamla Testamentet står det: “Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden.” Så Gud har lagt ner ett rum i oss som bara han kan komma in i.

Är kristen bön speciell?

I alla religioner finns bön, bön är inte något specifikt kristet eller något som uppfanns av Jesus för 2000 år sen. Bön har funnits i alla tider och i alla möjliga och omöjliga former. Tänk på alla religioner, vad är det man gör? Man ber! Islam – bön fem gånger om dagen. Buddism och hinduism – meditation och… bön. New Age – sökandet efter det övernaturliga skulle kunna kallas bön. ALLA människor ber någon gång i livet.

Vad är det som är så speciellt med oss kristna då?

När Jesus talar om bön, och när Jesus ber så ber han till sin Fader. I Lukas 11:1-2 står det: “En gång var Jesus på en plats och bad. När han hade slutat sin bön, sade en av hans lärjungar till honom: ‘Herre, lär oss att be… …Då sade han till dem: “När ni ber skall ni säga: Fader, helgat blive ditt namn. Komme ditt rike.” Jesu relation till Gud är en Fader-Son-relation. I ingen annan religion finns detta.

Om man jämför olika religioner så kan man slarvigt och enkelt säga att: Religion är människans sökande efter Gud, men Jesus och kristen tro är Guds sökande efter människan! Den stora skillnaden med kristen tro är att vi ber till en Gud som är verkligt levande, som visar sig genom historien, och som talar och verkar än idag.

Be om välsignelse och beskydd för dina vänner som är kristna.

Bibeln talar om flera olika sorters bön och jag kommer ta upp fyra av dem som är viktiga i det kristna livet och som kan hjälpa till att få upptäcka Gud på nya sätt. Ha gärna din bibel framme så att du kan slå upp de bibelställen jag utgår från.

Förbön – Efesierbrevet 6:18

Hela stycket talar om vad vi som kristna har när vi tror på Jesus. I avslutningen så uppmanar Paulus oss att be för “de heliga”. Att be för de heliga innebär att be för de kristna som lider men också för dina kompisar runtomkring dig som känner Jesus. Vi är en familj med alla kristna runt om över hela jorden och vi står i ett krig, krig mot djävulen tillsammans med Jesus, och ett sätt att kriga i det här kriget är att be för de heliga. Att låta Gud få veta våra önskningar över hur andra människor ska ha det. Be om välsignelse och beskydd för dina vänner som är kristna. Vi behöver det väldigt mycket för att utan att vara under Guds beskydd kommer vi snabbt komma bort från tron på Jesus.

Meditation – Ps 46:11

“Bli stilla och besinna att jag är Gud…”
Att meditera innebär att stanna upp låta sig föras mot centrum. Alltså, stanna upp i den vardag du har och låt dig föras mot tillvarons centrum. I Psalm 46 skriver författaren att vi ska stanna upp och besinna, alltså fokusera våra tankar på vem Gud är. Den Gud som är upphovet till vår tillvaro, till frälsningen genom Jesus och till vår tro, han är upphöjd! Vår Gud är upphöjd, han är inte som en av oss, utan har blivit det genom Jesus, men Gud är. När Jesus ska förklara vem han är säger han “Jag är” och detta syftar på det heliga Gudsnamnet som ingen fick eller vågade uttala på GT:s tid. Men Gud är! Han är evig och han är upphöjd! Detta behöver vi stanna upp och ta in. Det är en sorts bön att stanna upp och besinna, alltså tänka på att, det är Gud som är Gud och att han är upphöjd.

Skrivna böner – Psaltaren och Fader Vår (Matt 6:9-13)

Miljarder av människor genom världshistorien har fått uppleva kraften i att be vad andra har skrivit ner och bett tidigare. Psaltaren fungerar som en bönebank, så om du saknar ord men ändå vill be, så kan du slå upp en psalm i psaltaren och läsa högt för dig själv och till Gud och på det sättet be. Tänk att vi har 150 kapitel i en hel bok i Bibeln som är proppfylld med böner som folk bett i flera tusen år.

Jesus gav oss också en bön, Fader Vår, och den innehåller i sig själv många böner och kan hjälpa oss att tänka på alla de områden i livet som behöver bön. Mat på bordet, Guds rike, frestelser och vår relation med pappa Gud.

Tungotal / Bön i Anden – 1 Kor 12:10

Paulus skriver till församlingen i Korint att det finns olika slags nådegåvor – Gåvor som Anden ger av NÅD till sin församling – och nämner i den “listan” tungotalet. Tungotalet är en övernaturlig förmåga att tala andra språk. Det kan vara ett språk som redan finns, Apg 2:4, eller så kan det vara ett sorts bönespråk som Gud ger för uppbyggelse till dig personligen eller till församlingen – men då måste det uttydas. När du talar i tungor släpper du kontrollen och låter Anden “sucka” och “flöda” fram (Rom 8:26 och Joh 7:38) i dig vilket bygger upp dig och din tro. Så om du längtar efter att få tala i tungor, be då Gud om att han ger dig det, för han älskar att ge gåvor, möjligheten finns att han ger dig gåvan.

Gud uppmanar oss på många många ställen i Bibeln att söka honom, i Jeremia 29:12-14 står det “Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Ty jag skall låta er finna mig, säger HERREN.

Bön:
Jesus, jag vill lära känna dig mer och se mer av vem du är! Hjälp mig att be, och fyll mig med den helige ande så att jag kan be så som du vill. Tack för att du har sänt Jesus så att jag kan få ha gemenskap med dig Gud. Kom helige ande och fyll mig! Amen.