I samhället i dag finns det mycket politikerförakt. Som kristna får vi istället engagera oss och samtidigt be för dem som bestämmer.


I 1 Timoteusbrevet 2 skriver Paulus: Först av allt uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan leva ett lugnt och stilla liv, på alla sätt gudfruktigt och värdigt. Detta är gott och rätt inför Gud, vår Frälsare.

Vi ser här hur det som börjar i bön alltid följs av handling. Jakobs brev gör det tydligt i kapitel 2: Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar.

Det är lika självklart för oss kristna att låta vår bön följas av politiskt engagemang.

Den som följer Paulus uppmaning att be för landets ledning och dessutom ber för orättvisor och samhällsproblem är därför kallad att själv göra något åt det. Vi ber för helande – och uppmuntrar unga att bli sjukvårdpersonal. Vi ber för arbetstillfällen – och uppmuntrar varandra till företagande. Det är lika självklart för oss kristna att låta vår bön följas av politiskt engagemang.

Politikerförakt passar inte en kristen

En av demokratins största fiender är politikerförakt. Ogrundat ”tyckande” har hög status i samtal och på sociala medier. Att däremot göra politikerjobbet där man riskerar att få stå till svars för beslut som slår fel eller går mot strömmen är farligt. Det är lättare att vara tvärsäker på läktaren än att spela matchen. Det är lätt att förfasa sig över politikers löner utan att berätta om majoriteten av politikerna som mestadels jobbar ideellt. Det är lätt att vara efterklok och inte erkänna problemen beslutsfattare står inför. Denna kör av skitsnack utan egen vilja till engagemang kan en kristen inte vara en del av.

Den kristnes uppgift är att tala sant om politiker och stötta dem i deras uppgift. Även den som inte är politiker kan använda sin kunskap till att hjälpa politiker med goda råd. Det är lätt att hitta kontaktuppgifter till alla politiker och genom media kan vi publicera goda råd i god ton. Dessutom kan vi alltså be – och man kan helt enkelt inte tala illa om den man ber för!