Varför pratar kristna så mycket om kärlek egentligen? Jo, för att Guds kärlek är ojämförbar!


Jag har svårt för smöriga ballader och sockersöta sagor men måste ändå erkänna att jag tycker om romantiska filmer. De scener som gör störst intryck på mig är när kärlek uttrycks även om risken är stor att den inte besvaras. Det är i de nagelbitande scenerna jag inte kan hålla mig från att ropa från min soffa: ”KYSS HONOM! ÄLSKA HONOM TILLBAKA! HAN FÖRTJÄNAR DET!” Jag blir eld och lågor framför skärmen, för det är så Bibeln har beskrivit Guds kärlek till mig: Vi älskar därför att han först har älskat oss (1 Joh 4:19). Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare (Rom 5:8).

Gud älskade mig innan jag ens kunde ge något svar tillbaka.

Kärlek stark som döden

Gud älskade mig innan jag ens kunde ge något svar tillbaka. Han älskar mig i dag även om jag skulle lämna honom i morgon. Därför älskar jag honom tillbaka: för att han förtjänar det men också för att hans kärlek är så ljuvlig. Den kräver inget tillbaka, är överflödande och evig. När vi lär känna Guds kärlek blir det tydligt att hans kärlek är långt bättre än den vi ser i romantiska filmer. Guds kärlek är perfekt och helig – den går inte att jämföra med den sötsliskiga kärleken i en film. Jag tror att vi ofta glömmer bort hur oerhört kraftfull kärleken är. En dikt i Bibeln säger till och med att den är stark som döden (Höga Visan 8:6). Det är den kärleken som vi är kallade att bära vidare till andra. Därför tycker jag att ett liv med Jesus är oerhört radikalt.

Aldrig tomhänta

När Jesus hade kallat de tolv lärjungarna börjar han beskriva hur ett liv tillsammans med honom ser ut: Till er som lyssnar säger jag: Älska era fiender och gör gott mot dem som hatar er. Välsigna dem som förbannar er och be för dem som förolämpar er. […] Om ni älskar dem som älskar er, ska ni ha tack för det? Även syndare älskar dem som visar dem kärlek. […] Nej, älska era fiender och gör gott och låna ut utan att hoppas få något igen. (Luk 6, läs gärna hela kapitlet!) Att älska utan att vara säker på att få något tillbaka är radikalt. Att ge kärlek till någon som man riskerar att bli avvisad, förolämpad eller kanske till och med hatad av, och ändå välja att älska, är att följa Jesus. Och vi står aldrig tomhänta. Vi kan älska för att han först har älskat oss med en helig kärlek. Så låt dig älskas av Gud, så att han får fylla dig med sin kärlek. Det är genom den kärleken som världen kommer att lära känna den Gud som älskade dig redan innan du ens hade en tanke på honom.