Detta kyrkoår går mot sitt slut. Domsöndagen står för dörren. En dag skall Jesus komma tillbaka för att döma världen. Var och en måste då stå till svars för sitt liv. Rättvisa skall skipas och sanningen uppenbaras. Men det finns hopp. Genom Jesus kan du bli frikänd.

Det mörkaste som visats i biosalongerna denna höst är förmodligen filmen Motståndaren. Filmen handlar om Jean-Marc, som i 18 år får sin familj och sina anhöriga att tro att han jobbar som läkare. Men egentligen gör han ingenting. Han bara fördriver dagarna. Till sist kommer verkligheten i fatt honom, och han väljer att, i stället för att erkänna, be om förlåtelse och söka ta sitt ansvar, ta livet av sin fru och sina barn. Mannens livslögn förstörde livet.

I detta perspektiv – sanningens kamp mot lögnen – ska jag i denna artikel försöka lyfta fram tre viktiga saker om den dom som väntar när Jesus kommer tillbaka.

1. Domen är ett avslöjande

Den som försöker leva ärligt och göra rätt för sig blir med rätta upprörd när en annan förnekar det man lyckats ana sig till. Vi blev det väl alla när Johann Mühlegg inte kunde avslöjas och berövas alla sina medaljer efter OS i Salt Lake City 2002. Det kändes som ett förakt för både sporten och för de medtävlare som innan mästerskapet hade laddat och tränat i månader.

Den som gör fel måste avslöjas, för att kunna ställas till svars. Därför är detta det första som Jesus kommer att göra i domen. Domen är i den meningen sanningens seger. Den uppdagar hur vi levt och vem vi tjänat med våra liv. Han som känner oss rakt igenom avslöjar vad som varit falskt och fejkat, såväl som uppriktigt och äkta.

2. Domen är rättvisans seger

Jesu dom kommer vara absolut rättvis. Den kommer ta in alla aspekter och omständigheter. Våra handlingar kommer vägas, men också våra motiv. Jesus kan själv tala om vikten av att ”inte döma efter skenet, utan i stället fälla en rätt dom” (Joh 7:24). Paulus kan också tala om hur Gud ska döma ”det som är fördolt hos människorna” (Rom 2:16). På samma sätt kommer våra kunskaper och möjligheter till att ta ställning tas med i beräkningen. Andliga lärare ska dömas strängare (Jak 3:1). De som inte hört om Kristus döms utifrån det de kunnat ana och inse (Rom 2:14–15). Vi kommer alla vara överens om att Jesu domar är rätta och sanna. Ingen kommer ha anledning att överklaga. (Fil 2:9–11; Ps 89:15)

Det som Gud dömer är vår synd. Att synda är att bryta mot ett bud. Men det är mer än så. I grunden handlar det om ett uppror där vi sätter oss upp mot Gud och intar det centrum som är hans. Vi vill inte stå under Gud, utan i stället själva bestämma rätt och fel. Vi misstror  Gud och hans godhet.

Men betyder inte det att himlen är stängd för oss? Om vi som människor också är själviska och egoistiska, hur ska vi då kunna gå in i en helt god värld? Kommer vi då inte förstöra den? Platsar vi verkligen i himlen?

Nej, sanningen att säga gör vi inte det. Jesus talar därför också om ett helvete. Helvetet är inget koncentrationsläger där människor lider oskyldiga eller långt utöver vad de har förtjänat, utan en plats för rättvisa där man står personligt ansvarig för sitt uppror mot Gud (Rom 14:12). Helvetet är ett uttryck för Guds vrede över synden.

Som människor vänder det sig i oss när vi tänker på en evighet utan Gud och kontakt med livets källa. Det är helt naturligt, för det är verkligen något fruktansvärt. Bibeln talar också om hur vi människor har fördunklade begrepp och inte förstår hur djupt synden satt sig och hur oerhört mycket den förstör. Det gör att vi uppfattar straffet som okänsligt och väl hårt.

3. Domen är vårt hopp

Men hur ska vi då komma in i himlen? Svaret på den frågan är det vi brukar kalla evangelium: glatt budskap. Kristus har tagit straffet på sig, och nu vill han ge oss av sin förlåtelse och rening. Han har lovat att vi ska få del av det sanna, fullkomliga och hela liv som bara han kan ge. Med glädje och förtröstan får vi därför be som man i alla tider gjort i kyrkan: Kom Herre Jesus!