Den kristna tron på Jesus är en relation med honom. Det kräver ett aktivt deltagande av oss och de vi är – annars dör den.

”Det vatten du hämtar ur bäcken lär dig känna källan”, säger ett japanskt ordspråk. Om du vill lära känna Gud mer och låta honom få mer plats i ditt liv, så måste du ägna tid åt ”vattnet”. Bäckar, åar, floder och andra vattendrag som flödar i naturen ser olika ut. Även i en och samma å eller flod kan det över en sträcka se väldigt olika ut. Olika mycket fart på strömmen, bredare eller smalare passage för vattnet, ibland hörs det inte, ibland brusar det som en, ja, mäktig flod. Men oavsett så är vattnet alltid vatten och det kommer från samma källa.
Vi människor är också väldigt olika och tilltalas av olika saker. Vi kan ha lättare eller svårare för att ta till oss saker när det presenteras på olika vis. Några tilltalas av en stilla ström, andra av ett dånande brus. Men Gud är den samme.

Att bli den jag är

Att låta Gud få plats i sin vardag är något som många kämpar med. Man vill gärna, men det är så mycket annat som tar ens tid och uppmärksamhet. Det kan också vara så att man inte känner något behov av att låta Gud få större plats i sitt liv. Man kanske trivs med det som det är. Hur som helst så är det avgörande att låta Gud få plats i sitt liv och sin vardag om man vill ha en förhoppning om att komma till himlen en gång. Detta kommer inte att vara ”10 tricks till hur du enklast uppnår att göra det minimum som Gud kräver av dig för att komma till himlen”. För det handlar inte om att göra precis tillräckligt, så att du passerar något – människoskapat – målstreck för vad som måste göras när man är kristen. Det handlar inte heller om att leva så att man inom varje område i livet går precis till gränsen för ”vad som är tillåtet” – ibland kanske man till och med tänjer lite på den.

”Glöm inte att du är fri att vara den du är i din Gudsrelation. Gud känner dig ju redan.”

Nej, det handlar om att du ska bli ännu mer den som Gud hade i tanken när han skapade dig. Läste du vad det stod? ÄNNU MER. Du kan inte avfärda det här genom att säga att det bara är ännu ett krav som du inte pallar ta tag i. Lyssna noga: Du har länge varit i Guds tanke – du är redan hans barn. Det behöver du inte kämpa för att uppnå. Jesus har redan dött för dina synder. Det är inget som jag hittar på – det står i Bibeln (till exempel i Ps 139:13-18 och 2 Kor 5:15).

Det finns ingen mall!

Det kan ibland upplevas som att det finns en mall som en kristen ska leva efter. Att man ska vara på ett visst vis eller göra på ett visst vis för att vara okej som kristen – både i förhållande till Gud och till andra människor. Men så är det inte. Det finns saker som inte är okej eftersom det är synd och det är emot Guds vilja. Men på vilket sätt vi tillber Gud och är nära honom kan inte bestämmas av en mall eftersom vi, som sagt, är olika som människor.

Beslut och tid

När det handlar om att låta Gud få plats i vardagen vill jag lyfta fram två saker. Beslut och tid. För att komma nära Gud måste du vilja det. Han står med en öppen famn och välkomnar dig – han har till och med tagit de första stegen mot dig. Han frågar dig ”Vill du vara min?”. Nu väntar han på dit beslut. Bestämmer du dig för att du vill satsa på Gud i ditt liv, så måste du prioritera det. Lägga tid på att umgås med Gud. Men glöm inte att du är fri att vara den du är i din Gudsrelation. Gud känner dig ju redan. Det är fantastiskt för när Gud hör ditt beslut, så ger han dig så mycket mer än du kan ana – oavsett om du möter honom i ett stilla vatten eller en brusande flod. Framför allt ger han dig sin frid. Ett lugn och en ro i att ha hittat hem, att vara älskad. Och då byggs en längtan upp inom dig efter att söka Gud och vara med honom. En längtan efter att komma nära – och han vill möta dig i din längtan.