’Vad är det med Hans Ord?’ (Luk 4:36). Det frågade folk sig på Jesu tid. Och det undrar många över idag också. Varför blir den nya bibelöversättningen en bestseller? Och om man ska skriva en bok för svampplockare för att hjälpa dem att undvika förgiftning – varför får den boken titeln ’Svampplockarens Bibel’? Varför skriver IKEA i sin reklam ’IKEA-katalogen, näst efter Bibeln, den mest lästa boken?’

En farlig bok!

Kanske inte den mest lästa boken – men förmodligen fortfarande den mest ägda boken. I alla fall i vårt land och i västvärlden.
Det är ju ganska självklart för många att ha en Bibel i huset. Stående i sin bokhylla kanske. Det kan vara konfirmationsbibeln eller en Bibel man ärvt av någon.
Det finns många länder på jorden där det inte är självklart att äga en Bibel. Där det till och med straffbart att äga en. Det finns länder på jorden idag, där du inte ens får en rättegång om man hittar en Bibel hos dig. Du får istället en kula för pannan.
Det kan vara livsfarligt att äga en Bibel!!!

En älskad bok!

Varför är människor i sådana länder beredda att offra livet för att få tag på en Bibel, en Bibeldel eller kanske bara ett solkigt Bibelblad?
Om det blev förbjudet i vårt land att äga Biblar – hur skulle du reagera då? Vad skulle du göra av din Bibel då??
Om man är beredda att offra sitt liv för att äga en Bibel, då måste man ha upptäck något i den boken som är värdefullare och viktigare än allt annat! Något som gör att Bibeln blir kärare och viktigare än själva livet…

Levande Ord!

Inte ens världslitteraturens storverk kan jämföras med Bibeln. Mycket fint har skrivits, du kan säkert räkna upp dina favoritböcker och favoritförfattare.
Det finns ingen annan bok som kan göra anspråk på att vara ”levande Ord” Levande Ord är skapande ord.
Levande Ord skapar ur ingenting, som vid skapelsen en gång.
Levande Ord kan göra något i ditt liv som ingen annan bok kan åstadkomma.
Väcka liv och tro – precis som i skapelsen en gång – ur ingenting.
När du läser Bibeln, kommer du i kontakt med levande Ord från Gud – samma slags ord som var igång när världen skapades, när människor blev helade, när demoner drevs ut etc…
Samma Ord idag, lika verkningsfullt idag som då.

Bibelsyn – att få syn på Bibeln

I Västerlandet har vi det bra på många sätt. Vi lider inte förföljelse för trons skull. Och vi svävar inte i livsfara för att vi äger en Bibel.
Jag blir inte skjuten för att jag skriver denna artikel! Och du mister inte livet för att du läser den! Därför har vi tid och resurser att diskutera det vi kallar för bibelsyn. Ibland kan det vara väldigt viktigt att samtala om bibelsyn. Men ibland vittnar den diskussionen om bristsymptom. Brist på verkligt utmanande kristet liv – och brist på förföljelse för trons skull. Att diskutera Bibelsyn kan vara viktigt – men det kan också beskrivas som en ”västerländsk lyxsjukdom”.
I länder där man får lida för sin tro har man en annan slag bibelsyn. Där blir man väldigt glad, tacksam och styrkt i tron bara man får syn på en Bibel!!!! Det är också en slag Bibelsyn.
Vilken Bibelsyn tror du den har som blir kastad i fängelse för brottet att äga en Bibel?
Vilken Bibelsyn tror du den har som får fingrarna avbrutna för att han har översatt Bibeln till det landets språk?
Vilken Bibelsyn har den som i fånglägret är tacksam över tvångskommenderingen i latringropen – där kan han i frihet memorera bibelversar, eftersom ingen kommer i närheten pga den förfärliga stanken…? Jag får för mig att dessa människor älskar Bibeln! Det är också en slags bibelsyn.

Ormens bibelsyn

Att bibeln är väldigt viktig för oss, det kan vi förstå av alla de otaliga försök att underminera, misstro, ifrågasätta, förakta, ta bort, tidsanpassa etc… som Bibeln fått utstå tiderna igenom.
Det började i lustgården, där ormen för första gången presenterade sin bibelsyn; ”Skulle då Gud ha sagt…?”
Den bibelsynen har han framhållit många gånger sedan dess, och han tjatar om den bibelsynen fortfarande, ännu idag.
Ormen påstår inte att det Gud säger är direkt lögn, men han väcker misstro hos oss människor. Skulle Gud ha sagt… inte kan väl Gud mena just så… Gud har nog inte orkat hänga med i svängarna, vi måste hjälpa honom på traven och ändra lite i Bibeln så att den blir mera anpassad till vår tid och våra värderingar… skulle då Gud ha sagt, inte kan väl Gud mena…
Det är inte fel att ifrågasätta, men felet var att ormen visste mycket väl vad Gud hade sagt, men han ville inte lyda.

Vi behöver nog bli helade

Vi är uppvuxna med ormens bibelsyn. Det ormgiftet har gått oss i blodet och i tankarna och i vårt synsätt. Mot det hjälper inget mindre än ett helande.
Så att vi får ett nytt förtroende och en ny tillit till Bibeln som Guds Ord.
Så att vi får en ny glädje och en ny stolthet över Bibeln – tänk att Gud anförtrott oss något så fantastiskt som sitt eget Ord. Samma Ord som skapade världen, samma Ord som kastade ut djävulen ur himmelen, samma Ord som uppväckte Lasarus – samma Ord möter dig när du läser din Bibel!
Helade – så att vi med glädje och vördnad böjer oss för det Gud sagt i Bibeln – idag också!!!

3 slags Bibelord

Det finns Bibelord som jag förstår.
Egentligen kan man ha nog av att försöka efterleva dem ett helt liv.
Så finns det Bibelord som jag inte förstår.
Istället för att säga ”Usch, så konstiga ord”, så kan du vända på tänkesättet och säga; ”Så spännande, här är ord som jag inte förstår, jag undrar vilka överraskningar Gud har i beredskap åt mig genom dessa ord, så stimulerande att få tänka, forska och ifrågasätta – och slutligen finna öppningar och svar!
Och kanske den svåraste sortens Bibelord är de jag förstår – men inte håller med om!
Då prövas tilliten!
Ja, Herre, jag tror du talar av omsorg och kärlek till mig, även när jag inte kan hålla med dig… därför är jag beredd att lyda då också.

”Tala Herre, din tjänare hör”

Så sa den unge Samuel i Gamla Testamentet.
Inte; ”Tala Herre, så får vi se om vi bryr oss om det…!”
Tänk om vi kunde bli lika ivriga som Samuel.
Tänk om kristna i Sverige började säga som Samuel, ”Tala herre, för nu vill vi lyssna till dig!!!”
Tänk om du började bli en regelbunden Bibelläsare – för första gången eller för 25:e gången. Så skulle det kunna bli en Bibelläsningsväckelse i vår kyrka – det skulle vi behöva, och kyrkan likaså.
Vår bristfälliga Bibelläsning ger oss ofta dåligt samvete – vi vet ju hur det skulle vara egentligen och vi vet också precis hur det är… Gud ger oss i sin godhet många tillfällen då vi får börja på nytt, och på nytt igen och på nytt ännu en gång!
När du läser denna artikel, så är det ett sådant tillfälle Gud ger dig att börja på nytt. Det är en kristens privilegium att få lov att börja på nytt väldigt många gånger under sitt liv.

Läs mycket istället för lite

Ibland ges rådet att bara läsa en vers. Det kan vara ett gott råd, särskilt om man har ont om tid. Men har man ont om tid? Eller är det så att man lägger sin tid på annat? Då gäller det att omprioritera.
Ett gott råd är att läsa mycket istället för lite.
Att varje dag läsa ett kapitel i Gamla Testamentet och ett kapitel i Nya Testamentet, är mitt råd. En idrottsman tränar mycket, de som vill bli riktigt bra tränar varje dag. Det känns säkert inte så underbart varje dag och skulle idrottsmannen vara beroende av om han ”känner för” sin träning så skulle det inte bli så mycket med träningen.
Jag tycker inte att träning i Guds levande Ord är mindre värd än idrottsmannens träning. Inte mindre viktig heller.

Samla i ditt förråd

”Men det ger mig inget att läsa Bibeln.” Så säger vi ibland. Nej, det ger inte mig heller något alltid. Det gör inget.
När jag läser min Bibel, så byggs ett gott förråd upp inom mig. Jag får kunskap, associationer, jag lär mig att hitta bättre och bättre, jag blir bekant med personer och sammanhang etc. Ibland är det som om Gud drar undan ett draperi för mig när jag läser – det är de stunder när det ”ger något” och den text jag läst 20 gånger plötsligt blir som ny! Så är det inte alltid. Men i mig byggs alltid ett gott förråd när jag läser. Och det förrådet kan Guds Ande använda när det behövs. Joh 14:26 säger att ”Hjälparen ska lära er allt och påminna er om allt vad Jesus sagt er”. Om Guds Ande skall påminna mig om det som Jesus sagt, så måste det först finnas något i mig att aktualisera, något att påminna om!

Hjälparen hjälper dig

Det är ett bra namn på den helige Ande.
Hjälparen. Den helige Ande heter så eftersom han är utsänd för att hjälpa oss. Och vi behöver hjälp. Också när det gäller vår Bibelläsning.
Det är nödvändigt att jag ber Hjälparen om hjälp när jag slår upp min Bibel. Jag behöver hjälp att läsa, lyssna och lyda.
Och Joh 14:26 gäller idag också.
Hjälparen lär mig och påminner mig om vad Jesus sagt. Om du inte läser din Bibel, så missar du detta, men om du läser din Bibel, så får du vara med om det!!!

Några råd

• Ta fram din Bibeln ur bokhyllan och ha den liggande där du är – i köket, i sovrummet eller i vardagsrummet.
• Vänj dig vid att alltid ha den med där du själv är.
• Öppna den fler gånger om dagen och läs.
• Läs hellre mer än mindre (Två kapitel om dagen är inte så dumt)
• Bed alltid Hjälparen om hjälp – det behöver du!
• Tacka Gud för Bibelordet också när du tycker att det inte ger något. (kom ihåg att det bygger upp ditt goda förråd)
• Dela gärna Bibelordet med andra kristna.
• Lär dig att älska, vörda och böja dig för Bibelordet.