”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra” Joh. 15:5.

En gren som inte sitter fast på trädet kommer aldrig ge frukt. Men om den får sitta ihop med stammen kommer näringen strömma genom grenen. Den växer, den bär frukt och blir till glädje för många. Gud vill sprida sin godhet till andra genom just dig. Du är en gren i vinträdet.

Jesus och lärjungarna var på väg från nattvardssalen till Getsemane. Det var vår och tid att klippa vinrankorna. Då kunde vingårdsmännen se vilka grenar som hade satt frukt och vilka som bara hade blad. De som saknade fruktämne klippte man bort och brände upp sedan de torkat i solen. Det gjorde de snabbt när de blivit avklippta från stammen. Det var kanske en sådan eld som lyste i mörkret där Jesus gick och som gav upphov till liknelsen i Joh 15:1-8. Den är viktig för alla hans lärjungar. Det första, och det som jag tycker är det viktigaste som liknelsen säger oss, är att vi inte kan göra något som har betydelse för Guds rike om vi inte lever i förening med Jesus. När vi läser den här liknelsen blir vi lätt fixerade vid frukterna och om vi kan hitta sådana i våra liv. Grenen på ett fruktträd har ingen nytta av frukten utan tyngs ju faktiskt ner av den. Frukten tar fruktodlaren hand om och det är han som har glädje av den.

Näringen

Gång på gång kommer Jesus i liknelsen tillbaka till uppmaningen att förbli i vinstocken – alltså i Jesus.

”I vårt dop bildades en liten knopp på ”Jesusstammen.”

Hur blir och förblir man en fruktbärande gren i Jesus? I vårt dop bildades en liten knopp på ”Jesusstammen.” Det är en stor välsignelse för en människa om hon sedan också får lära sig mer och mer vem Jesus är och vad som hände i dopet. Knoppen ska ju växa till en gren som bär frukt. För att det ska ske måste grenen ha näring. Jesus säger i 15:7 att näringen till frukten och det som förenar oss med honom är hans ord och bönen. Det ger trygghet och kraft att börja och sluta sin dag genom att läsa något från Bibeln eller en andaktsbok. Låt sedan bönen bli ett samtal med Jesus där han får veta hur du känner och vad som oroar dig. Ibland kan det vara svårt att hitta ord för det men då kan en sångvers eller ett bibelord till exempel ur Psaltaren vara en hjälp. Men låt inte dina böner bli en ramsa utan låt hjärtat vara med.

Att växa

Den som på detta sätt börjar sin dag kommer också formas av detta. Kontakten med Jesus behöver inte och bör inte brytas bara för att jag sagt amen efter morgonbönen. Du går kanske till skolan eller ett arbete och du vet någorlunda vad som kommer att möta dig under dagen. Uppgifter som känns svåra eller möten med människor som kan bli jobbiga. Vad betyder Jesus och hans ord för dig då? Han har kanske talat strängt och varnande till dig och det har kanske oroat ditt samvete för något som du sagt eller gjort tidigare. Fick Jesus veta det? Fick du hans förlåtelse för alla dina synder? Hur gör du då när du träffar den som du på något sätt har svårt för eller har en konflikt med? Får dina medmänniskor dela Guds förlåtelse och kärlek med dig?

Frukten kommer

En annan dag talar Jesus kanske i din morgonbön om hur han har hjälpt dig och hört dina böner. Han talar kanske också om att han vill gå med dig i fortsättningen och att du får komma till honom med alla dina problem. Ditt hjärta fylls av glädje och tacksamhet och du möter din dag med sina uppgifter med trygghet och frimodighet. Men så möter du någon motgång. Något inträffar som gör dig och andra oroliga och missmodiga. De flesta människor reagerar oftast då med klagan och frustration. Men hur var det nu det stod i morgonbönen om Jesus omsorg och om bönhörelse? Släpp inte kontakten med Jesus och Ordet. ”Utan mig kan ni ingenting göra” säger Jesus. Men med Jesus kan allting förändras.

Gemenskap med Jesus och hans vänner.

Som kristen är det en stor förmån om man kan vara med i en förening eller församling med andra som också behöver Jesus och hans ord. Det betyder ju att de är grenar på den sanna vinstocken Jesus.

”Gång på gång kommer Jesus i liknelsen tillbaka till uppmaningen att förbli i vinstocken alltså i Jesus.”

Men en sådan förening sköter sig inte av sig själv. Att det uppstår en sådan förening betyder att det har funnits människor som levt nära Jesus och tagit emot hans kraft och låtit den vara verksam i deras liv. De har velat dela med sig av det de fått. De lät de gåvor som de fått av Gud till att göra olika saker få uttrycka deras tacksamhet och bli ett vittnesbörd om sin frälsare. Våra begåvningar är väldigt olika men ingen är viktigare eller förnämare än de andra. Paulus beskriver församlingen som en kropp med alla sina kroppsdelar. Alla behövs och ingen är viktigare än den andra (1 Kor 12.)

Vadå för frukt?

Nu säger du kanske: ”Vilken uppgift har jag? Jag tycker inte det finns något som jag passar till.” Ibland kanske du kan se vad du vill och kan göra – och så gör du det. Då ser andra att här finns en människa som är villig att göra en insats. Själv tycker du kanske inte att det egentligen var någon stor insats – för det var ju bara roligt! Du tänker inte på frukten. Men en annan gång kanske någon har sett att du har gåvor som behövs på ett annat ställe. Du blir tillfrågad om en uppgift som du varken längtat efter eller tror att du klarar och du säger kanske: ”Det klarar jag inte.” Men då ser du bara på dig själv och glömmer att du är förenad med Jesus och att det är från honom som kraften kommer. Gud vill kanske att du ska bära ny frukt. Många skulle kunna berätta om hur de kallats till uppgifter som de inte kunnat säga nej till. De har stått bävande och rädda inför uppgiften men har sedan fått uppleva hur Gud har gett dem både kraft och förmåga till det som var deras uppgift.

Här är jag Herre, använd mig!

Alla får inte sådana konkreta uppgifter. Vad ska jag då göra? Vi ska inte förneka att Gud har gett oss olika gåvor. Ser du att du har en begåvning på något område ska du också se det som att Jesus vill att du använder den i hans tjänst. Någon är bra på att reparera och bygga hus. Fråga då någon som har ansvar för missionshuset om det finns något du kan göra. Eller hjälp någon som har ett projekt på gång. Kanske din uppgift från början blir att klippa gräset eller skotta snö men ta det som en uppgift från Jesus. Du som vill sjunga och spela – gör det till Herrens ära. Är du bra på att rita och skriva affischer? Tycker du det är kul att baka, fixa datorer, lyssna på människor eller ta hand om barn? Säg då till någon ledare att du gärna vill hjälpa till. Det finns många sätt att ge god frukt. Kanske får du en uppgift som du inte tycker om, som till exempel att diska eller städa toan? Påminn dig då om vem du är sammanväxt med och vem som ger dig både kraft och villighet. Det är Gud som verkar i oss när vi lever i gemenskap med honom. (Läs gärna Fil. 2:13-16a)