När vi blir kristna inleds en process. En process där vi ska bli mer och mer lika Gud. En process där vi ofta misslyckas. En process som aldrig tar slut.

Att vara människa innebär att vara på resa. Genom livet får vi utvecklas, förändras, växa och mogna på olika sätt. Vi lär oss hela tiden nya saker och våra beslut tar oss in på nya vägar. Som kristen befinner man sig också på resa, ändå ser målet annorlunda ut när man har tagit emot Jesus i sitt hjärta. En längtan har väckts efter att bli mer lik honom. I Kristus har vi blivit en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt har kommit (2 Kor 5:17). Vi lever inte längre för oss själva, utan för honom som gett sitt liv för oss!

Lämna av och gå vidare

Ändå känner jag mig inte speciellt Kristuslik alla gånger. Snarare känner jag igen mig i det som Paulus säger i Romarbrevet: Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag (Rom 7: 15b). Jag skulle önska att jag inte vore självcentrerad, att jag hade allt tålamod i världen och att jag aldrig sårade andra människor. När jag ändå gör något av dessa saker känns det som ett misslyckande.

”Att växa som kristen är ingen prestation, utan en konsekvens av att tillhöra Kristus.”

Men Gud vill inte att vi ska gå runt känna oss dåliga eller missmodiga över våra synder jämt och ständigt. Han vill att vi ska komma till honom med dem, bekänna dem och lägga av dem vid korset. En viktig del i att växa som kristen är att vara ärlig inför sig själv och inför Gud. Att våga se, både sina brister och de gåvor som Gud har lagt ner i en.

Min resa är inte din resa

Sedan ser resan olika ut för var och en av oss. Gud har skapat oss unika och möter oss på olika sätt. Och vi får också lov att hitta våra egna vägar i vår relation med honom. För någon kanske kristen undervisning ständigt ger aha-upplevelser, en annan känner kanske av Guds närvaro som mest i bönen, en tredje i lovsången, en fjärde i den kristna gemenskapen. Det finns inget rätt eller fel! Dock är de fyra B:na alltid någonting att ta fasta på. Vi får kommunicera med Gud genom bönen, studera Bibeln för att lära oss mer om vem han är och vad som är hans vilja, ta hjälp av varandra i brödragemenskapen (församlingen) och ta emot Jesus nåd och förlåtelse på ett konkret sätt genom brödsbrytelsen (nattvarden). Detta är fyra vägar som Jesus har gett oss för att vi ska kunna fördjupa vår relation med honom. En sak är säker, som kristen är man alltid på väg någonstans, och man blir aldrig färdig.

En tålmodig ledare

Så av med alla prestationskrav, alla negativa tankar om dig själv och alla känslor av misslyckande. Om du är i Kristus så är du precis där du ska vara! När Gud ser på oss ser han vilka vi är i Jesus, det vill säga perfekta, fläckfria och älskade! Gud är aldrig otålig med oss, men han ser vår potential. Han vägleder oss ständigt och formar oss, med både omsorg och kärlek, efter hans vilja. Jag förundras ofta över Guds stora engagemang över en enda människa. Han tröttnar inte på oss och ger aldrig upp!

En resa framåt

Var inte otålig eller missnöjd i ditt växande. Vi ska alltid sträva efter att bli mer och mer lika Jesus, men Gud älskar dig, oavsett var du är i din resa! Han gläder sig över dig med lust, han tiger stilla i sin kärlek, han fröjdas över dig med jubel (Sef 3:17b). Att växa som kristen är ingen prestation, utan en konsekvens av att tillhöra Kristus. Ibland vill vi se en omedelbar, nästan magisk förändring av oss själva, men det är oftast inte så Gud jobbar. Han har fört oss in på en livslång resa som ser annorlunda ut för oss var och en. Det slutgiltiga målet når vi inte förrän vi uppstått ifrån det döda. Vi gör därför rätt i att njuta av färden och glädja oss över det faktum att Gud alltid för oss framåt, inte bakåt!