I Kristus är du älskad. Som kristen är det mycket viktigt att ha detta klart för sig. Annars blir det lätt att vi söker bekräftelse och kärlek i så mycket annat.

Gud har skapat alla människor med en förmåga att längta. Det finns olika sätt att beskriva vår djupaste längtan. Det handlar bl a, om att få uppleva att jag är värdefull, älskad, bekräftad, trygg, betydelsefull och att jag har ett liv som är meningsfullt. Det är naturligt att ha en sådan längtan. Gud har skapat dig och mig på detta sätt. Frågan är hur du ska tillfredsställa din djupaste längtan. När tonåringar får en sådan fråga tänker de ofta på en relation med en pojkvän eller flickvän. ”Om jag hade en pojkvän eller flickvän då skulle jag känna mig älskad eller värdefull”. Det känns bra när denna längtan blir tillfredsställd. Men vad bör du tänka på när du går in i en relation?

I Kristus är du älskad

Du är hel

För att en relation med en pojkvän eller flickvän ska vara sund är det viktigt att du har några sanningar klara för dig innan du går in i relationen. Den första är att du redan är en hel människa oavsett vilken romantisk relation du har eller inte har. Det står i Kollosserbrevet 2:10 ”och i honom (Kristus) är ni uppfyllda…”. Ordet ”uppfyllda” kan översättas ”hela”. Det innebär att om du har en relation till Jesus Kristus är du en hel människa. Det är Kristus som fyller ditt tomrum och som tillfredsställer din djupaste längtan. I Kristus är du älskad.  Denna sanning är mycket grundläggande eftersom det finns en risk att vi drar falska slutsatser. ”Om jag får en pojkvän kan jag äntligen bli en hel människa.”, ”Jag är inte värd någonting om jag inte har en flickvän.”, ”Mitt liv har inte mening om jag inte har en pojkvän.” Men faktum är att det är Kristus som gör dig till en älskad och värdefull människa. Att gå in i en kärleksrelation kan inte göra dig mer värdefull än du redan är i Kristus. Livet börjar inte när du går in i en romantisk relation. Livet är nu!

Fokusera rätt

Den andra sanningen är att Guds främsta syfte för ditt liv inte är en parrelation utan Kristuslikhet. Det som är Guds vilja framför allt annat är att du ska bli lik hans son (Rom. 8:29; Kol. 1:28-29). Det är jobbigt när man känner sig utanför och ensam. Då kan det kännas som om en relation är det viktigaste i livet. Frågan är inte om du har sådana känslor eller inte utan om du blir styrd av dessa känslor när de kommer. Om du fokusera på dessa känslor kommer du att sätta en relation med en kille eller tjej i centrum av ditt liv. Men om du fokusera på vad som är Guds vilja kan Gud använda även det som är jobbigt i ditt liv till att omforma dig att bli mer lik Jesus.

Guds främsta syfte för ditt liv är inte en parrelation utan Kristuslikhet

Hur blir jag den rätte?

Den sista sanningen jag tar upp i denna artikel är att ”vem är den rätta för mig” är en viktig fråga att ställa, men frågan ”hur jag blir den rätta” är ännu viktigare. Det handlar om en inställning att förbereda dig för en framtidsrelation. Om du fokuserar enbart på vem den andra är finns det en stor risk att själviskhet kommer att prägla relationen, att du är blind för dina egna brister som i sin tur kommer att ha en negativ påverkan på relationen och att du lägger skulden på den andra när problem dyker upp.

Du blir den rätta dels genom att bearbeta dina sår från uppväxten som kan ställa till det i en relation. När du inte är medveten om dessa sår kan de sabotera dina försök att uppleva närhet i en relation. Därför är det viktigt att prata om detta med någon du har förtroende för. Dels att umgås mycket med andra, särskilt med det motsatta könet. På så sätt kan du lära dig hur olika ni är som killar och tjejer och hur du kan hantera dessa olikheter på ett moget sätt. Dels att lära känna Gud, som är viktigast av allt. Då har du en grund att bygga er relation på.