Hur kan vi tro att universums skapare bryr sig om oss? Och även om han skulle göra det  – hur kan vi tro att vi skulle få ha något med honom att göra? Det är alldeles orimligt. Men något har hänt som förändrade allt.

Så stod vår grupp där bland hundratals andra människor vid Himmelens tempel i Peking. Vi var på missionsresa och såg ut över det enorma området framför templet, byggt på 1400-talet. Det här var platsen där kejsaren, som ansågs vara Himmelens son, skulle offra till himmelen för att skördarna skulle bli goda. Allt ritat och konstruerat in i minsta detalj.

Gud är större

Bibeln berättar om hur Gud önskar att vara nära oss var och en. Han som kallas den Evige, den Allsmäktige, Skaparen, Rådgivaren – Fader, Son och Helig Ande, han vill att vi ska leva med honom. Men även om han vill vara nära dig och mig, kan vi inte förstå Gud fullt ut. Han är annorlunda än oss. Han är något helt annat. Han är helig. Gud är Gud och du och jag är människor skapade av honom. I sin helighet och godhet har han skapat allt, varenda cell du är uppbyggd av, varje stjärna som finns på himlen. Han är fullkomlig, god och 100% kärlek. Hans perfekthet gör att du inte kan komma nära honom. Det finns en distans mellan Gud och dig.

Gud blir människa

Men så händer något. En avgörande historisk händelse: en människa föds som får namnet Jesus. Det är en födsel som förändrar jordens och universums förutsättningar totalt. Det finns en tid före och en tid efter Jesus födelse. Johannes skriver om det i sitt evangelium: Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern (Joh 1:14). Gud som är helig, som är så annorlunda än dig och mig, han blev människa, han blev kött och blod precis som du och jag. 100% Gud och 100% människa. Och detta i form av ett litet barn!

Alla kan se och gå rakt in i det heliga, det som innan ledde till en säker död.

Jesus kommer till världen och vi ser hur han lägger sina händer på människor och de blir friska. Hur han rör vid människor och deras synder blir förlåtna. Hur han gör döda människor levande. Jesus, Gud själv, är den som kommer till människan! Att Gud den helige föddes som en människa är större än vi kan greppa!

Öppet för alla

Denna födsel delar också in alla människor i två kategorier. Antingen tror du på Bibelns budskap om vem Jesus är eller så gör du det inte. Därför är Jesus så tydlig med att du antingen är med honom eller mot honom (Luk 11:23). Man kan inte ställa sig neutral i förhållande till Jesus, man blir tvungen att ta ställning. För många är det enkelt att säga att han var en vis man, en profet, en lärd person. Men Jesus säger något mer: Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig (Joh 14:6). Det finns ingen annan väg en Jesus! Och Jesus liv på jorden har ett tydligt mål: korset. När han hänger där ropar han till slut: det är fullbordat! (Joh 19:30) Då brister det stora skynket i templet och vägen in till det allra heligaste är öppen. Alla kan se och gå rakt in i det heliga, det som innan ledde till en säker död. Men nu är det ingen som dör. Förutom han som hänger där på korset. Han tog på sig allt det som skulle drabba dig och mig. Han dog så att inte du och jag skulle dö.

När du i förtvivlan ropar till Jesus i en svår situation, så ropar du direkt till honom som är den Allsmäktige!

En ny relation

Därför kan vi genom Jesus komma till Gud! Vi kan be till honom, ropa på honom och ha en nära relation med den Helige! När du lovsjunger i Jesus namn, så sjunger du direkt till honom som är Skaparen! När du i förtvivlan ropar till Jesus i en svår situation, så ropar du direkt till honom som är den Allsmäktige! När du för Jesus skull ber om hjälp och vägledning så ber du direkt till honom som är Rådgivaren! Och när du som är döpt i Jesus namn en dag tar ditt sista andetag, så ligger du trygg i den Eviges hand. Vägen till Gud är öppen på grund av det som Jesus har gjort för dig!

Gud kommer nära

Vi stod tillsammans där på Himmelsaltaret. Vår ledare knäppte händerna och började be. I Jesus namn tackade han Jesus för att han är den levande guden, att han blev offrad på korset så att vi kunde gå fria. Tillsammans bad vi den bön som Jesus själv lärt oss att be: Vår Far i himlen ... Platsen som var full av människor och hade haft ett jämnt sorl av röster, tystnade plötsligt. En frid sänktes över platsen. Den levande Guden lyssnade. Han var närvarande.