För 150 år sedan spreds väckelsen som en eld i stora delar av Sverige och hela samhället påverkades. Vad var det som hände och vad handlar egentligen väckelse om? Och vad kan vi lära av historien för att Sverige ska väckas igen? 

På 1800-talet drabbades svenska folket av en andlig väckelse utan motstycke i vårt land. Ingen hade kunnat komma på en strategi för väckelsen och hur den fick folk att vakna upp ur fylleri, traditionskristendom eller likgiltighet för Gud. Men en mäktig Gud kunde väva samman de otroligt komplicerade faktorer som låg bakom väckelsen. För många kom nog det andliga uppvaknandet helt oväntat, medan andra hade bett om det länge. Väckelse börjar inte med en väntan på andra, utan en väntan på Gud. Det börjar i den egna omvändelsen – den viktigaste förutsättningen för en väckelse också på 2000-talet.

Elden sprider sig

Väckelsen såg olika ut över landet. I södra Sverige var det främst “väckta” präster som ledde väckelsen. Statskyrkan försökte dämpa väckelsen genom att förflytta väckelsepräster, men effekten blev den motsatta. Nya bygder ”tändes” och folk tvekade inte att resa långt för att höra Guds ords predikan. I norra Sverige drog väckelsen fram som en präriebrand med vanligt folk som tog evangeliets sak i egna händer, starkt kritiska mot statskyrkans präster. Elden fick sådan fart att folk trotsade förbudet mot att samlas till bönemöten i hemmen, det så kallade konventikelplakatet som till slut drogs tillbaka 1858. Begrepp som ”läsare” och ”bedjare” började dyka upp, därför att folk började läsa Bibeln och be så mycket. Missionshus och bönehus byggdes i stora antal. Men i somliga delar av landet, inte minst Mellansverige, fick väckelsen aldrig fäste.

En förutsättning för en modern väckelse är inte i första hand att vi pratar om eller väntar på väckelse, utan att de tidlösa frågorna blir till våra frågor och de tidlösa svaren till våra svar

Påverkar samhället

Väckelserörelserna bidrog till andlig förnyelse och nytt liv i den etablerade statskyrkan. I somliga landsdelar blev väckelsen en viktig orsak till att svenska folket nyktrade till från ett ganska utbrett alkoholmissbruk. Nöden efter Napoleonkrig, epidemier och missväxtår var i sig en grogrund för väckelsen samtidigt som många väckta tog stort ansvar för den sociala situationen i Sverige och framväxten av det svenska välfärdssamhället. Bilden av väckelsen är dock inte enbart positiv. En del väckelsepredikanter orsakade svåra splittringar och lämnade bränd mark efter sig när väckelsen passerat förbi. Samtidigt förmådde inte statskyrkan hantera väckelsens eld särskilt väl utan motarbetade den tidvis, vilket gjorde att frikyrkligheten växte fram som en alternativ kanal för väckelsens ström vid 1800-talets slut.

Väckelsens kärna

Det går att lära massor av väckelsens framgångar och misstag. Men till väckelsens kärna hörde ändå det stora allvaret i frälsningsfrågan. Väckelsen började med att människor såg allvaret i vara kallad av Gud och så småningom också friheten och glädjen att få leva sitt liv som ett Guds barn. Från 1800-väckelsen finns en omistlig själavårdande erfarenhet från massor av människor som sökte svar på de viktigaste frågorna i livet och såg Guds handlande i Kristus som svaret. En förutsättning för en modern väckelse är inte i första hand att vi pratar om eller väntar på väckelse, utan att de tidlösa frågorna blir till våra frågor och de tidlösa svaren till våra svar.

Väckelse på djupet

En av många erfarenheter var att människor lätt fastnade i de andliga upplevelsernas stadie. Väckelsens själavårdare kallade det för kallelsen. När Jesus mirakulöst gjorde bröd till 5000 människor var det en kallelse till att uthålligt lyssna på Honom som kallar. Människor kom tillbaka för att få mer bröd men när han ”bara” predikade om den mat som varar och ger evigt liv blev många besvikna. Bara några få lärjungar blev kvar och en av dem sa: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord.” (Joh 6:68) Själavårdarna visste att det i längden var omöjligt att ”underhålla” människor in i Guds rike. Det går kanske att samla 5000 människor till ett event, men till slut måste den enskilda människan börja söka sanningen och det eviga livet i Guds ord, även om nästan ingen annan gör det. Så när Guds Ande kallar på dig, följ kallelsen. Nu! Det är början till väckelse!