Tänker du en tro på Gud endast bygger på känslor eller inre övertygelser? Tror du att det uteslutande är genom att uppleva Guds närvaro som vi kan förstå att han finns? Då har du missat att kristna under alla tider har försökt hitta argument och bevis för Guds existens. Häng med så ska du få se att det finns goda skäl att tro på Gud, även utan Bibeln, bönesvar och gudsmöten.


Inledningsvis är det viktigt att påpeka att de bästa argumenten för Guds existens inte behöver vara de som vi tänker oss till. Det som för många blir det viktigaste argumentet har med det personliga mötet med Gud att göra, upplevelsen av Guds närvaro. Sedan finns det några av oss som kräver goda argument för att vi ska acceptera ett påstående. För oss behövs logiska argument för att vi ska kunna lita på att den kristna tron verkligen är sann. Här presenteras fyra sådana klassiska ”gudsbevis” som fortfarande diskuteras bland filosofer på högsta akademiska nivå.

Det ontologiska gudsbeviset

Detta gudsbevis formulerades av Anselm av Canterbury redan år 1077. Argumentet är lite krångligt, men lyder som följer: Tänk på något fulländat. Något som är helt perfekt. Något som är det största och bästa man kan tänka sig. Just nu finns detta bara i din tanke. Tänk dig nu att det finns i verkligheten – det är ju ännu bättre att finnas i verkligheten än att bara finnas i tanken, då är det ännu mer fulländat. Alltså måste det största och mest fulländade finnas i verkligheten och inte bara i tanken. Och det största och mest fulländade är per definition Gud – alltså måste Gud finnas i verkligheten!

Vill du veta mer?
Googla på ”Plantinga” och ”Ontological Argument” eller besök www.reasonablefaith.org

Många har kritiserat argumentet, medan andra tycker att det låter vettigt. En som konstruerat en egen version av argumentet är den världsberömde filosofen Alvin Plantinga. Den versionen är dock alltför komplicerad för att gå igenom här.

Det kosmologiska gudsbeviset

Detta gudsbevis kallas ofta för kalaam efter en filosofisk skola inom islam. De konstaterar att allt som har en början har en orsak. Den verklighet vi känner till är en enda lång orsakskedja. Men denna orsakskedja måste ha en första orsak – Gud.

Vill du veta mer?
Googla på ”Craig” och ”Cosmological Argument” eller besök Craigs egen sajt www.reasonablefaith.org

Detta argument avfärdades länge med att universum inte har någon början och därför inte behöver en orsak. Men så kom teorin om Big Bang att bli allmänt accepterad på 1960-talet och det kosmologiska gudsbeviset gjorde comeback! Teorin om Big Bang visar nämligen att universum har en början. Om detta är sant så är det kosmologiska gudsbeviset giltigt – eftersom universum har en början måste det också ha en orsak. En som argumenterar för detta är filosofen William Lane Craig.

 

Det teleologiska gudsbeviset

Detta gudsbevis finns i många olika former. William Paley skrev en bok 1802 där han använde bilden av en klocka. Tänk dig att du är ute och går i naturen och plötsligt sparkar till en gammal klocka som ligger på marken. Inte tänker du väl att klockan har kommit till av en slump? Nej, klockan har uppenbarligen ett syfte, att visa tiden. Den är väldigt komplex med mängder av kugghjul som gör att den visar rätt tid. Slutsatsen måste vara att någon har designat klockan. Samma sak är det med universum – allt är så komplext att det måste finnas en designer som tänkt ut hur det ska vara.

Även om gudsbevisen flera gånger ”motbevisats” i historien, så har det visat sig att de hållit väl i längden.

Argumentet har fått mycket kritik genom åren. Inte minst har man ansett att evolutionsteorin är en tillräcklig förklaring till universums komplexitet. Det behövs ingen designer för att förklara universums tillkomst, enligt kritikerna. På senare år har dock en ny vetenskaplig teori dykt upp, ”Intelligent Design”. Enligt teorin är universum så komplext att det är omöjligt att enbart evolution och slump skulle kunna leda till en sådan komplexitet – det måste finnas en intelligent designer.

Vill du veta mer?
Googla på ”Intelligent Design” eller besök www.intelligentdesignnetwork.org eller www.intelligentdesign.org

Stor sensation blev det 2007 när världens då mest kände ateistiske filosof, Antony Flew, kom ut med boken There Is a God: How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind. I boken beskriver Flew hur argumenten utifrån intelligent design fick honom att ändra sin uppfattning och inse att det måste finnas en Gud.

Det moraliska gudsbeviset

Detta gudsbevis utgår ifrån människans upplevelse av rätt och fel. De flesta människor tycks acceptera någon slags gemensam moral – majoriteten av världens befolkning anser att till exempel terrorism, stöld och äktenskapsbrott är fel. Men om det inte finns något sådant som en allmänmänsklig moral så skulle vi aldrig kunna säga att någon gör fel. Det tycks alltså finnas en morallag för alla människor. Men en lag förutsätter en lagstiftare – Gud!

Vill du veta mer?
Besök www.reasonablefaith.org

Litteraturprofessorn C.S. Lewis, argumenterar sinnrikt för det moraliska gudsbeviset i sin bok “Kan man vara kristen?” från 1952. Argumentet har mött massor av kritik, inte minst från sociobiologin som hävdar att moralen härstammar från naturligt urval och evolution. Det finns alltså enligt sociobiologin inget som är objektivt rätt och fel, moralen är bara till för att det mänskliga samspelet ska fungera optimalt.

Slutsats

Även om de klassiska gudsbevisen flera gånger ”motbevisats” i historien, så har det visat sig att de hållit väl i längden. Flera av motargumenten har visat sig felaktiga och i dag är faktiskt några av de mest inflytelserika filosoferna kristna! Så det finns massor av goda skäl att tro att Gud finns!