I Sverige finns mycket att vara tacksam för, men vi får samtidigt inte glömma bort det ansvar vi har. Vi behöver både vishet från Gud och kunskap för att ta det ansvaret.

Det finns mycket att vara tacksam för i Sverige. Ström går från kraftverket till uttaget i väggen och laddar maskiner med tillgång till internet, vaccin skyddar mot tragiska sjukdomar, god mat finns i affären och på några timmar kan man resa nästan vart som helst i världen.

Inte djungelns lag

Ytterligare en sak att vara tacksam för är att Sveriges lag bestämmer att vi ska ha demokrati. Det betyder att all makt utgår från folket, på grund av att varje människas tankar anses vara viktiga eftersom människan har ett inneboende värde. På internet kan man se filmklipp med vilda djur som sliter varandra i stycken; för dessa råder djungelns lag. På samma sätt har länder utan lagar som skyddar varje människas inneboende värde genom historien genomlidit tragiska katastrofer. 

Sverige behöver helt enkelt kloka och kunniga människor.

Ansvar och vishet

Enligt Bibeln har människan fått flera ansvar: att ställa höga moraliska krav på sig själv, att visa barmhärtighet mot dem som är nödställda, att både bruka och bevara Guds skapade miljö. Gud har givit oss olika personligheter och erfarenheter som gör att vi upplever det ena eller andra ansvaret mer tydligt. Jag tänker mig att olika perspektiv behövs och de hjälper varandra som höger och vänster hand ungefär. I detta behövs klarsyn och insikt, samt en god balans mellan våra olika perspektiv, för att vi ska kunna bygga ett gott samhälle i framtiden. Detta kan vi få genom att leva nära Gud och hans Ord: Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd (Ords 9:10). Det framgår av historien att Sverige är uppbyggt av människor som ville att denna vishet från Gud skulle forma vårt land och våra lagar.

Sök kunskap

För att förstå mitt ansvar som människa behövs alltså denna vishet men också kunskap: Den klokes hjärta skaffar kunskap, och de visas öron söker kunskap (Ords 18:15). Sverige behöver helt enkelt kloka och kunniga människor! Ett praktiskt tips för att skaffa kunskap är att utforska podcasts och videoklipp om olika samhällsämnen; de är lätta att ta till sig och man kan göra något annat samtidigt som man lyssnar. Kunskap finns dessutom i vanliga dagstidningar som också kan hittas på internet. Sök på ämne av intresse, läs om det som engagerar, lär dig om det som är viktigt att veta. Ta ansvar, lev nära Gud och tacka honom för allt det goda vi har!