Genom att du ber för andra kan du både förändras själv och förändra andra.

Bön är en central del av det kristna livet. Det finns fem olika slags böner. Jag kan be genom att tillbe Gud, att uttrycka min tacksamhet till Gud, att bekänna mina synder och att lyfta upp mina egna behov och önskningar inför Gud. Men det finns också en annan typ av bön som är betydelsefull: att be för varandra. Syftet med denna artikel är att beröra två viktiga frågor när det gäller bön för andra.

Skäl till förbön

En anledning till varför det är viktigt att be för varandra är att Gud vill att vi ska göra det. Det finns en stark betoning på förbön i Bibeln. Dels finns det uppmaningar att vi ska be för andra (Ef 6:18-20; Kol 4:2-4; Jak 5:16),  dels finns det gott om exempel i Bibeln på dem som bad för andra, inte minst Jesus och Paulus, slå gärna upp dessa bibelorden och läs mer (Joh 17:15, 17;  Luk 22:31-32; 23:34; Ef 1:15-18; 3:14-19; Fil 1:9;  Kol 1:3, 9-10; 1 Tim 2:1-2; Filem 1:4-6). Vi gör Guds vilja och vandrar i Jesus och Paulus fotspår när vi ber för andra.

Att be för varandra är en väsentlig komponent i en kärleksfull gemenskap.

En kärlekshandling

Den andra anledningen till varför vi ska be för varandra är att det är ett bra sätt att visa vår kärlek på. Agapekärlek är något som ges utan att förvänta oss något tillbaka. Om man beskriver kärleken på detta sätt kan man förstå att förbön är en härlig kärlekshandling. Jag tillber och tackar Gud därför att jag älskar honom. Jag bekänner mina synder och ber för mina egna behov eftersom jag älskar mig själv. Jag blir engagerad i andras liv och ber för dem eftersom jag älskar dem. Kärleken betyder att jag lägger märke till andras behov och problem. Jag uttrycker min kärlek inte bara genom sympati utan också empati där jag sätter mig in i hur andra har det. Kärleken gråter över andras motgång och gläder sig över deras framgång. Hur kan jag säga att jag älskar ett syskon i Kristus om jag aldrig ber för honom eller henne? Hur kan jag umgås med andra troende och se deras bekymmer och problem utan att ropa till Gud på deras vägnar? Kan jag iaktta deras prövningar, frestelser, motgångar och brustna och krossade hjärtan och sedan glömmer bort dem i mina böner? Kan jag märka deras gärning i tron och arbete i kärleken utan att be Guds välsignelse över dem? Det kan inte vara möjligt! Att be för varandra är en väsentlig komponent i en kärleksfull gemenskap.

Förbön får följder

Det första som kan hända när jag ber för andra är att jag sätter andra människor tillsammans med Gud i centrum istället för mig själv. En sak som ibland är en stor brist i mitt liv som kristen är att jag är så upptagen i mina böner för mig själv och vad jag vill att Gud ska göra för mig. Det kan lätt bli att jag ber bara för mig själv. På så sätt blir jag självisk och egoistisk i mitt böneliv. En del kristna hamnar i det andra diket när de bara tänker på andra och offrar sig själva på ett osunt sätt. Det är viktigt att det blir en bra balans mellan mig själv och andra. Om jag har en tendens att vara självisk i mitt böneliv behöver jag lyfta blicken och se andra. Det kan jag göra genom att be för andra.

Inre förändring

En sak till som kan hända när jag ber för andra är att det kan leda till en förändring i mina attityder gentemot andra som i sin tur kan ha en positiv effekt på mina relationer. Det kan finnas människor i min omgivning som jag har svårt med. Det kan vara någon som har avvisat eller sårat mig tidigare på något annat sätt. Eller någon som jag har jämfört mig med och dragit slutsatsen att den andra är mer snygg, duktig, populär eller rik än jag är eller har presterat mer än jag har gjort som gör att jag är avundsjuk på denna person. Det kan vara någon som inte är lik mig som gör att vi krockar i våra personlighetsdrag. Eller någon som är lite udda som andra ser ner på. Vad det än handlar om är det inte lätt att tycka om den personen. Jag kan reagera på olika sätt som till exempel att undvika eller ta avstånd från denna person, att gå i försvar eller att gå på attack. Det kan till och med leda till bitterhet och en fientlig inställning gentemot denna person. Gud vill att jag ska hålla fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på mig. (Rom 12:18). Hur går jag till väga för att uppnå detta? Bön ger mig möjlighet att se andra som Gud ser dem – människor som Han har skapat till sin avbild. När jag börjar se på andra genom Jesus ögon är det inte längre jobbiga händelser jag minns eller mina smärtsamma känslor som avgör hur jag ser på dessa människor utan Guds kärlek. När jag ber för och älskar dem som Gud älskar dem får jag en ny inställning till dem och börjar behandla dem med nåd. Jag kan skriva ett mail med ord som är uppmuntrande. Jag kan ta kontakt med dem och erbjuda min hjälp. Bön som förändrar mig kommer också att förändra den andra och vår relation. Resultatet blir en enhet som förhärligar Gud. När vi ber för varandra kan det hända mycket med både mig och dig.

En bön att be

Gud, låt mig förstå mina medmänniskor så att jag ser vad som ligger bakom deras bekymmer – inte för att fördöma dem utan för att kunna be mer effektivt för dem och kanske blir svaret till mina egna böner. Amen