Församlingen är din familj och gudstjänsterna är som familjemiddagar. Kanske känns det avlägset, men en förändrad inställning kan förändra både dig och din församling och ge en helt ny dimension av tillhörighet, trygghet och hjälp men också av engagemang och överlåtelse.

En familj

Relationen med Jesus är, och måste vara, personlig. Men att tro på Jesus och leva som kristen är inte, och kan aldrig vara, en privatgrej. Tvärtom. När Paulus kallar de kristna för sina bröder och systrar är det inte en mysig bild – utan en sanning! De som tror på Jesus är verkligen med i Guds familj. Din församling är alltså en lokal del av den stora kristna familjen. Ungefär som att din familj är en del av en större släkt. Kallelsen är alltså att fungera som en verklig, gudomlig familj med allt vad det innebär av tillhörighet, trygghet och närhet men också ansvar och trofasthet.

Ibland verkar vi tro att församlingen är mer som en affär än som en familj: jag är anonym, jag kommer när jag vill, jag tar det jag vill ha, jag betalar (om jag kom ihåg pengar till kollekten) och går hem… och allting handlar om mig! Familjen funkar inte så. Vi ska inte vara gudstjänstbesökare – utan syskon! Syskon som finns för varandra. Därför är överlåtelse ett nyckelord i kristen gemenskap.

Att tro på Jesus och leva som kristen kan aldrig vara en privatgrej

Församlingen och gudstjänsten är alltså inte ytterligare ett tungt “måste” i våra liv. Tvärtom, här finns så mycket av det som vi verkligen längtar efter. Men om vi bara är gudstjänstbesökare och inte familjemedlemmar missar vi detta fantastiska och blir istället som föräldralösa gatubarn på besök hos en familj. Då blir livet både fattigare och svårare.

… där vi umgås!

Familj innebär gemenskap. Främst är det för att möta vår treenige Gud som vi samlas i församlingen. Genom bibelläsning och predikan utifrån Guds Ord lyssnar vi på honom och lär känna honom. Här, och i nattvarden, kommer han till oss. I bönerna och sångerna är vi inför honom. Jesus har lovat att på ett speciellt sätt vara mitt ibland oss just när vi kommer till honom tillsammans.

Gemenskapen mellan syskonen är också självklar. Här byggs ett kontaktnät som både ger glädje, berikar och fungerar som ett viktigt skyddsnät. Att knyta kontakter med många och i olika åldrar gör både glädjen och skyddsnätet större!

… där vi hjälps åt!

Alla i familjen behövs. Gud har en tanke med dig i din församling. Han har gett oss olika intressen, möjligheter och förmågor för att vi tillsammans ska hjälpa till och forma församlingen. Det kan innebära att predika, måla fönster, besöka de ensamma, städa toaletter eller vara förebedjare. Alla bidrar med något, precis som i en familj. Delaktighet och engagemang är viktigt – det svetsar dessutom samman och ger glädje.

I en ärlig och nådefull församling finns det bärkraft och verklig vila!

Guds tanke är också att vi bryr oss om och hjälper varandra. Jesus sa att han är stammen och vi är grenarna. I församlingen får vi tillsammans, som grenar, bära upp varandra och föra näringen från stammen vidare till varandra. Så skapar vi tillsammans helheten – där ingen gren är oviktig!

… där vi kan vila!

Att du är viktig för och i din familj beror inte på vad du kan bidra med utan på att du är den du är. Det är viktigt att det är likadant i församlingen (och inte som i samhället: tvärtom.)

Den är inte ett ställe bara för lyckade personer och lyckade kristna, utan för trasiga, trötta och misslyckade kristna som behöver hjälp och förlåtelse och ibland inte orkar hjälpa till (alltså vi allihop.) Tvivlare och syndare hör hemma i församlingen – inte utanför! Våga därför vara äkta, ärlig och svag – det är inte bara du som kämpar!

Det som främst kännetecknar Jesus är nåd. På samma sätt måste nåd få känneteckna och prägla vår gemenskap i form av förlåtelse, tålamod, förståelse, omsorg och barmhärtighet. I en ärlig och nådefull församling finns det bärkraft och verklig vila!

… där vi växer!

Det är inte lätt att odla apelsiner i Norrbotten – och direkt omöjligt utan växthus. På samma sätt behöver vi vår församling. Det som finns här: mötet med Gud och varandra, engagemanget och delaktigheten, nåden och vilan, det är det bästa växthuset för en kristen. Vi växer som människor, som kristna och i tron på Jesus, och vi gör det genom att både ta emot och ge vidare!

En församling som fungerar som en familj, där Jesus står i centrum och där medlemmarna lever i överlåtelse till honom och varandra, den växer också ofta i antal. Det blir en gemenskap som man vill vara med i och som leder nya människor till Jesus.

En önskedröm?

Alla församlingar ser inte ut så här. Men detta är mer än en önskedröm – det är Guds dröm! Det är något vi tillsammans kan verka för, inte utifrån besvikelse och frustration (vi måste inse att vi alla är ofullkomliga och därför kommer alla församlingar ha brister), utan därför att vi vill något mer! Vi får kämpa, be och överlåta oss i glädje även om allt inte är som man skulle önska (och inte stå bredvid och klaga eller byta församling för att det inte blir som vi vill). Drömmen är omöjlig om vi inte överlåter oss till varandra och församlingen, och ytterst sett till Kristus.

Vi måste våga tro på drömmen men samtidigt uppskatta det som finns och veta att Jesus möter oss oavsett hur go gemenskap eller härliga gudstjänster vi har. Jesus är levande, Guds Ande arbetar och Guds ord är verksamt, även om gudstjänsten och församlingen ibland kan verka döda. Vi måste veta att verklig kristen gemenskap inte främst är något yttre, utan en inre samhörighet i Kristus. Vi är kantiga och har brister – men låt oss kämpa för att den samhörigheten och familjegemenskapen ska få visas och vara i funktion i våra församlingar. Den kampen börjar alltid i bön. Nu!

Klarar du dig ensam?

Det var en gång en engelsk präst som sökte upp en församlingsmedlem som slutat komma till församlingen. Mannen berättade att han fortfarande ville vara kristen men förklarade att han inte längre såg någon poäng i att vara med i församlingen. Efter att ha lyssnat på mannen gick prästen stilla fram till den öppna spisen, tog ut ett glödande vedträ ur elden och lade det för sig själv på stengolvet. I tystnad betraktade de två hur vedträet sakta förvandlades från att vara brinnande, varmt och livfullt till en kall och livlös svart klump. Mannen förstod. Det är omöjligt att vara en brinnande kristen utan den kristna gemenskapen.

Varför du behöver mer än en ungdomsgrupp…

  1. Du kommer inte vara ungdom alltid – och det kan ta tid att växa in i en församling.
  2. De äldre ser dig och du får förebedjare och stabila kristna syskon med massor av erfarenhet.
  3. Ofta har predikan på gudstjänsterna ett tydligare fokus på evangeliet och inte olika teman.
  4. Att höra äldre predikanter och kristna tala, ger dig många viktiga perspektiv.
  5. I alla tider har gudstjänsten och församlingen varit en självklarhet och en god kristen ordning.
  6. Det är viktigt att lära sig ta emot även det som inte är så ungdomligt lättförpackat.
  7. Du glädjer många med din delaktighet och visar att du tar din tro på allvar.
  8. På sikt kommer du upptäcka vilken enorm skillnad det gör i ditt liv.