Esters bok i Bibeln är en bok full av intriger, som ett färdigskrivet filmmanus. Det är berättelsen om den föräldralösa flickan som vinner talangtävlingarnas talangtävling och blir en av de mäktigaste och mest beundrade i världen.

Har du läst Esters bok? Det är en bok i Gamla Testamentet som är ganska kort (du läser den på 2-3 kvartar) och spännande att läsa. Om du inte har tid att läsa Ester innan du läser denna artikel så finns det ett bra referat på svenska Wikipedia (sök på ”Esters bok”) som du kan hitta och läsa på bara ett par minuter.

Bakgrundsläget

Innan jag berättar mer om Ester behöver vi ha lite bakgrund till läget i landet där händelserna ägde rum. Ungefär år 600 f kr erövrades Israel och Jerusalem av Babylonien och i 70 år levde Israels folk i fångenskap och templet var förstört. Slutet på dessa 70 år kom när perserna (akemeniderna) erövrade Babylonien och lät israeliterna bli lite friare. Esters bok utspelar sig i Akemeniderriket ungefär 470 f kr. Akemeniderriket var det största och mest välorganiserade rike världen dittills skådat och utgick, precis som Babylonien, från trakten kring Eufrat och Tigris i nuvarande Irak. Det sträckte sig vid den tiden över Turkiet i nordväst, Egypten i sydväst och till Indien i öst.

Ester är en av mycket få böcker i Bibeln som inte talar om Gud. Men berättelsen står med i Bibeln och jag tillåter mig därför förutsätta att några personer ber och litar på Gud även om det inte uttryckligen står att de gör det.

Vi ska, genom att se på framgång ur tre olika perspektiv i Esters bok, försöka säga något om hur du och jag kan se på framgång i våra liv i dag.

Perspektiv 1: Ester – skönhetsdrottningen som riskerar livet

Ester blir efter något vi kan kalla för en ett år lång skönhetstävling, utsedd till världens vackraste jungfru och blir därmed kungens drottning. På grund av medfödd talang får hon plötsligt enorm framgång och ära och blir hela världens mest beundrade kvinna. Men det verkar inte stiga henne åt huvudet. Hon har kvar kontakten med sin adoptivfar (och kusin) Mordokaj och lyder honom precis som tidigare. När en komplott mot kungen avvärjs, ser hon till att kungen förstår att det är Mordokaj som ska tackas.När Mordokaj berättar för Ester att alla israeliter riskerar att avrättas är hennes första, väldigt mänskliga, invändning att hon nog inte kan göra något åt det eftersom hon riskerar sitt liv om hon talar med kungen. Men hon blir tillrättavisad av Mordokaj och hon förstår vad hon måste offra. Hon tar mod till sig och riskerar sitt liv och sin karriär för att gripa israeliternas sista halmstrå av hopp. Men innan hon går in till kungen är hon noga med att både hon själv, hennes tjänare och Mordokaj fastar i tre dagar och nätter – för att söka Herrens vilja.

Perspektiv 2: Haman – framgångsrik och ärelysten

Haman blir, några år efter Esters tillträdande, kungens främste man. Han älskar framgång och ära och längtar efter det. Han kan bokstavligt talat tänka sig att gå över lik för att få större makt. Om någon inte stödjer honom eller ställer upp på att ära honom tar han det som en personlig förolämpning som han till varje pris måste hämnas för.

Man kan använda framgången för att söka andras väl eller sitt eget

Hamans girighet leder visserligen till framgång – han blir som sagt kungens främste man. Men hans girighet efter mer ära leder också till förödmjukelse. När han hoppas att få ledas runt som en hjälte genom stadens huvudgata blir han istället beordrad att vara tjänaren som ska klä och leda mannen som istället får äran. Mannen Haman tvingas tjäna är dessutom mannen han hatar och vill döda Mordokaj. Till sist leder Hamans äregirighet till hans egen och hans familjs död. Pålen han reste åt någon annan hängdes han själv på. Äran blev kortvarig.

Perspektiv 3: Mordokaj – den minste som blev störst

Mordokaj är en spännande och märklig man. Han är hängiven, flitig och lojal. Han har offrat en stor del av sitt liv och sin karriär för att uppfostra sin föräldralösa kusin som plötsligt blir världens mest beundrade kvinna. Därefter lägger han hela sitt liv på att bara stå vid porten till kungens palats, för att försäkra sig om att hans superberömda kusin har det bra. Det är inte svårt att tänka sig att många tycker att han, som var för envis för att buga sig för Haman, var lite konstig.

Hela tiden gör Mordokaj allt för att hjälpa Ester, kungen och sitt folk. Han vägrar att ära människor, för bara Gud är värd att äras. Han gör aldrig anspråk på framgång eller belöning och när han erbjuds nya kläder från palatset vägrar han ta emot dem. Detta leder i längden till att han istället för Haman blir kungens mäktigaste man. Han sökte aldrig ära eller makt men fick det i mängder och inte ens då önskade han något annat än sitt folks välfärd. Den minste blev så småningom den störste.

Perspektiv 4: Det fjärde perspektivet är ditt eget.

Att nå framgång är inte fel, det visar både Mordokaj och Ester på. Det är inte heller tvunget fel att längta efter framgång. Förmågan att sträva mot ett mål är något gott som Gud lagt i oss. Men precis som allt annat gott kan både strävan och framgången missbrukas. Frågan är vad man är beredd att göra för att nå framgången och vad man använder den till. Man kan nå framgång “gratis” som Ester, genom strävan och längtan som Haman, eller genom ödmjukhet och tålamod som Mordokaj. Man kan använda framgången för att söka andras väl eller sitt eget.

Vad är ditt perspektiv?

Sätter du andra eller dig själv först? Tar du varje chans att själv få bekräftelsen eller är du beredd att ge äran till den som verkligen förtjänar det? Är du beredd att offra lite av din framgång för att hjälpa någon annan? När dina kompisar ser upp till dig och du ser någon mobba eller snacka skit – vågar du kliva in och försvara då? Gör du som Haman som aldrig skulle riskera sin populäritet för någon annan, eller gör du som Ester och försvarar det som är rätt även om du riskerar att bli till åtlöje?

Lyssnar du när någon kommer med kritik eller råd till dig? Är du beredd att ta åt dig eller blir du sur och säger att du minsann har rätt och inte alls behöver bli tillsagd? I Ordspråksboken 12:15 står det: Dårens väg är rätt i hans egna ögon – den är vis som lyssnar till råd. Ester hade lätt kunnat svara på Mordokajs tillrättavisning om hur hon borde hantera hotet mot judarna med ”Du kan minsann inte komma och säga till världens största drottning hur hon borde göra”, men det gjorde hon inte.

Den viktigaste frågan är om Gud är den viktigaste för dig. Kanske sätter vi ibland Gud åt sidan för att slippa konflikter. Vågar vi stå upp som Mordokaj gjorde – även om det verkade som att det skulle stå honom väldigt dyrt? Och när problemen hopar sig, försöker du själv lösa situationen eller gör du som Ester och lämnar allt annat ett tag för att söka Herrens vilja (till exempel genom att be, läsa Bibeln eller prata med kristna vänner)?

Läs gärna frågorna ovanför igen och fundera på hur du gör när du är omgiven av klasskompisar som antingen kanske kommer att skratta med dig, eller åt dig. Hur vill du reagera? Stämmer det överens med hur du reagerar i verkligheten? Det finns många sätt att nå framgång. Vissa av oss längtar efter den, medan andra avskyr den. Men vare sig du redan nått framgång som Ester, längtar efter den som Haman eller undviker den som Mordokaj, är det viktigt att tänka på några saker: Hur tar du dig an framgången? Vad använder du den till? Vilken framgång är viktigast för dig – den som människor ser eller den Gud ser?

Samuel Estenlund, Lund