Islam är världens näst största religion med cirka 1,6 miljarder anhängare, samt världens snabbaste växande religion. I dag finns över 300 000 troende muslimer i Sverige. Många av dem är djupt religiösa, men de saknar evangeliet och därmed en sann relation med Gud.

Möt Khadije, min mor. En religiös muslim som för tolv år sedan, med ekonomisk hjälp av sin då muslimske son, vallfärdade till islams heliga stad Mecka. Där utförde hon de ritualer som islams grundare profeten Muhammed fastställde för ungefär 1 400 år sedan. Sedan sin återkomst reciterar min mor dagligen Koranen (islams heliga skrift) på arabiska (trots att hon bara förstår lite grand av språket), hon upprepar dagligen vissa arabiska fraser som upphöjer Allah (islams gud) eller ger välsignelser till Muhammed, hon utför de dagliga bönerna (som också är på arabiska) och fastar under Ramadan. Allt detta i förhoppning om att vara tillräckligt god för att Allah ska låta henne komma till paradiset efter döden.

Isalm och evangeliet

Det fanns dock en sak som min mor inte kunde föreställa sig när hon återvände från Mecka; att hennes yngste son, som varje vecka gick med henne till moskén, sex år senare skulle falla ner på sina knän och bekänna Jesus Kristus som sin frälsare och gud.

Vi har insett att skillnaderna inte bara är stora, utan även oförsonliga.

Sedan jag blev kristen har jag och min mor ibland diskuterat skillnaden mellan islam och evangeliet och insett att skillnaderna inte bara är stora, utan även oförsonliga. Tillåt mig nämna tre punkter som stöd för detta.

Tillräckligt god?

  •    Islam grundar sig på att människan kan bli accepterad av Allah genom att utföra vissa ritualer och gärningar. Religionen utgår alltså från människans (bristfälliga) förmåga att nå Allah. Evangeliet, däremot, säger att Gud kom till oss och bygger på hans perfekta förmåga att frälsa. Medan en muslim aldrig kan vara säker på om Allah accepterar henne på domens dag eftersom hon inte kan veta om hon varit tillräcklig god, kan vi kristna jubla i sanningen att vår Guds kärlek aldrig sviker. Eftersom han älskade oss så mycket att Jesus dog för oss medan vi ännu levde i synd, kan vi vara säkra på att han fortsätter att älska oss. Inget kan separera oss från hans kärlek (Rom 8:38-39). Muslimer saknar den kärlek och det hopp som evangeliet ger.

Kärlekens gåva

  •    Muslimer strävar efter att leva ett liv underordnat Allah för att uppnå belöningar i paradiset. Därmed är själviskhet – vad man kan få ut av att tillbe Allah – källan till muslimens tillbedjan. Allah blir ett medel hon använder för att nå det hon själviskt begär – paradiset och allt vad det innebär. Evangeliet säger att Gud redan har gett oss en evighet med sig själv, enbart av nåd, som en gåva i kärlek till alla som omvänder sig och tror. Därför, när en kristen tillber Gud gör hon det av tacksamhet och kärlek för att han är underbar.

Gärningar eller försoning

  •    Slutligen erbjuder islam ingen lösning på människans främsta problem – synden. Muslimer hoppas att Allah på domens dag inte ska vara rättvis utan se förbi deras synder för att de varit goda muslimer. Alltså vilar muslimens hopp på att Allah kan sluta vara helt rättvis i sin dom om man mutar honom med goda gärningar. Bibeln säger dock att Gud alltid är en rättvis domare som bestraffar all synd. Endast evangeliet erbjuder en verklig lösning på vårt syndaproblem. Jesus tillfredsställde Guds rättvisa då han tog våra synder på korset och led den bestraffning vi förtjänade. Genom hans blod kan vi alltså bli rena från all synd och få fri entré till en evighet med Gud.

Min mor förnekar att Jesus dog på korset eftersom det står i Koranen (Sura 4:157) att Jesus aldrig korsfästes. Hon har alltså på grund av sin religion vänt ryggen åt Guds frälsningsgåva och i stället satt sin tillit till sig själv och till religiösa ritualer.

En äkta relation

Ibland försöker jag tala om för henne att hon behöver omvända sig från sin självrättfärdighet och i stället se till Guds kärlek genom evangeliet. Framför allt ber jag till Gud att hon ska inse hur meningslösa alla de ritualer hon gör på arabiska är och i stället börja törsta efter en äkta relation med Gud. Jag ber att hon ska börja läsa evangelierna, att hon ska få möta den sanna guden i Jesus och att hon ska inse att den som dricker av vattnet som Jesus erbjuder aldrig mer kommer att törsta.

 

Boktips!

“Jag sökte Allah och fann Jesus”, Nabeel Qureshi

Boken ger en unik inblick i hur det är att växa upp som muslim i västvärlden, hur många muslimer tänker och känner både kring sin egen tro och kring den emellanåt anstötliga kristna tron. Du som vill lära dig att bättre förstå och bemöta dina muslimska vänner och bekanta får här ta del av ett vittnesbörd som är långt mer värt än tusen läroböcker.