Tron är gratis, men kostar allt. Frågan verkar vara: Vad är Jesus värd för mig?

Precis som nåden och förlåtelsen är tron en gåva från universums skapare. Gud har tagit initiativ, han har älskat världen först. Tron är såklart vad vi tror är sant om skapelsen, om försoningen, om anden. Men tron är inte bara det. Tron är också en förtröstan på nåden. Tro är att gensvara Jesus första kärlek. På det sättet är tron en beskrivning av en relation. Den som ber, brottas, hoppas, längtar, önskar något av Gud, har en tro. Och Gud svarar. Det är naturligt så – det var ju han som började söka oss och har det största intresset av oss. Och den som vill ha en större tro, skall i frälsningsavsikt ägna sig åt Gud och hans ord – då skapar Gud tron i hjärtat. På det sättet är tron en gåva. Tron är gratis.

Tron kostar allt!

Men vänta nu – var det inte tvärtom? Ja, lite komplicerat är det nog, men Jesus säger faktiskt att gemenskapen med honom har en kostnad. Precis innan Jesus gick upp till Jerusalem för att besegra allt ont och försona världen med Gud säger han till lärjungarna: Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min och för evangeliets skull, han skall rädda det. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? (Mark 8:34-36) Gemenskapen med Jesus leder till evigt liv. Och den kostar hela ditt liv. Vad Jesus talar om är överlåtelse. Den som vill vara en lärjunge äger inte längre sig själv. Jesus gör det. O vad det skaver i våra egocentrerade öron! Just därför måste en kristen varje dag öva sig i att överlåta sig till kropp och själ åt Herren.

Aktivt och passivt motstånd

En orsak till att tron som är gratis kostar så mycket för mig är alltså mitt eget hjärtas motstånd mot Guds rike. Det kostar att ge upp sin egen plan. I den värld som är vår finns ett motstånd mot Kristus och mot dem som är hans. Jag vet inte vem du är som läser detta. Men säkert har några eller flera av de människor du träffar dagligen till exempel i skolan, på jobbet eller i familjen inte någon uttalad tro. Kanske tycker till och med de som finns runtom dig att bibeln, Jesus och allt det där bara är knäppt och konstigt. Förhåller det sig så behöver du inte bli förvånad och du skall veta att du inte är ensam. Många många kristna genom tiderna har motarbetats av sin omgivning endast på grund av sin tro, inte bara i Romarriket, Sovjetunionen, Kina och Irak. Motståndet mot tron kan yttra sig aktivt och passivt. Med aktivt menar jag diskussioner, retningar, mobbing, i extremfall dödshot. Passivt tänker jag på konstiga blickar, tyst utstötning ur ”gänget”, som i gamla Östtyskland uteslutning från universitetsstudier och så vidare. I sådana fall har tron en kostnad. Är det inte så för dig, skall du tacka Gud. Är det så, skall du be Gud om kärlek och uthållighet.

Lida och segra med Jesus

Tron är gratis. Och kostar allt. Är det verkligen värt det? Ja, det kan bara du svara på för din del. Men låt mig utmana dig: Jesus är den som älskar dig djupast. Det är inte bara snack. Han har älskat till döden på korset – för din skull. Han anser att du är så värdefull att han offrar sitt liv. Hur mycket tycker du att Jesus är värd? Som hans lärjunge kallas du i hans efterföljd att lida som han har lidit, för att segra som han har segrat. Fortsättningen på Jesusordet ovan lyder: Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte, för honom skall också Människosonen skämmas, när han kommer i sin Faders härlighet med de heliga änglarna. Jesus har dig så kär, så kär. Han skäms inte för dig, för dina tankar, dina synder, dina felsteg. Kan du ana det, och tycka att det är värt att följa och tro på honom, då ler han och blir så lycklig. Och änglarna jublar.

Förresten, vet du vad? Jag tror inte du anar hur attraktiv och smittande din tro är för människor runt dig när du grundar den på Jesus!