God bless America, In God we trust och One nation under God är uttryck som ofta dyker upp när vi tänker på Amerika. I snart tre år har jag bott i USA. Under den perioden har jag lagt märke till tre områden som är olika för en kristen hemma i Sverige och här i USA: Politik, samhällsansvar och ekonomi.  

Ingen har väl kunnat undgå årets valkampanjen här i USA. TV och radio har varit sprängfyllda med politiska artiklar för att få amerikanerna att rösta i ena eller andra riktningen. Det som skiljer presidentval i USA mot europeiska är vilka frågor som får stor plats. I år var det främst kriget i Irak och den dåliga ekonomin. Men även frågor som abort och homosexuellas rättigheter har fått stort utrymme. Ämne som kanske inte avgör USA:s framtid, men berör väljarna djupt. Många har väldigt klara åsikter i de senare frågorna och väljer den presidentkandidat som ligger närmast deras värderingar. Att den blivande presidentens kristna värderingar har stor betydelse syns tydligt. I den första riktiga debatten valdes till exempel den världskände pastorn Rick Warren till utfrågare. De allra flesta frågorna rörde kandidaternas tro och personliga relation till Jesus.

Samhällsansvar

Även om USA är ett rikt land så finns det stora samhällsproblem. Levnadsstandarden i vissa städer är långt under människovärdighet. Därför har nästan alla kyrkor någon form av socialt arbete i sin egen stad. Många församlingar samarbetar med andra kristna hjälporganisationer. Populära projekt som samordnas är soppkök eller loppmarknader. Förtjänsten går till samhällsprojekt. Människor som inte delar tron ställer gärna upp och hjälper till på olika sätt. Nytt i USA är att man pratar om att hjälpas åt med sjukvården. I Sverige betalar alla skatt för att få möjlighet till sjukvård. Amerikanarna får stå för det själva. Om den drabbade inte har råd eller någon försäkring så får man ingen hjälp. Fler och fler inser värdet av att hjälpa varandra på samma sätt som Jesus lär oss.

Ekonomin

Under hösten har den amerikanska ekonomin varit sämre än på länge. USA står inför något som på många sätt kan kallas ett ekonomiskt sammanbrott. Amerikanerna får lära sig att leva med mindre pengar än vad de är vana vid. Resultat blir ett minskat inköp av varor och tjänster, som i sin tur genererar i att andra företag drabbas. Många blir av med sina jobb. I dessa svåra tider slutar amerikanerna inte att ge kollekt till kyrkor eller gåvor till hjälporganisationer. Anledningen är enkel. I USA finns ett system där man får välja vart delar av skattepengarna skall gå.

Frasen In God We Trust står tryckt på varje amerikanskt mynt och sedel. Det är en påminnelse om att våra pengar är Guds. Vi får lita på att han tar hand om oss även i svåra perioder.

Accepterat att tro

Gud är en större och mer accepterad del av vardagen i USA. Samtliga presidenttal de senaste 28 åren har slutat med en välsignelse som lyder: ”God Bless America”. Även om amerikanarna inte tror på Gud så tycker de att det är viktigt med Guds beskydd.

En organisation har skapats för att försöka avkristna USA. Men Gud har stort stöd även från de som inte är kristna. Gud angår alla. På så sätt kan kristna få bra samtal med sina vänner som inte tror på ett lättare sätt. USA behöver också våra böner för att på ett klarare sätt verkligen vara ett land under Guds ledning. Be gärna för Guds fortsatta blessings of America.

Foto: Aidan Meyer
DELA
Föregående artikelFör Guds Rike i Sverige
Nästa artikelTvättstugehumor