Nu i Påsktider firar vi Jesus uppståndelse som är det största miraklet någonsin, men det är få i Sverige i dag som på allvar kan tro på det. Hur ska vi egentligen tänka som kristna? Kan mirakel inträffa?

Det verkar som att människor i allmänhet har svårt att tro på mirakel för att de inte går att bevisa. Men vad menar man egentligen med mirakel och vad för slags bevisning är det man kräver?

Ett tillfälligt undantag…

Testa den här definitionen: ”Ett mirakel är en händelse som är orsakad av Guds kraft, som är ett tillfälligt undantag till naturens vanliga gång, med syfte att visa att Gud har handlat i historien.” (Richard Purtill – In Defense of Miracles) Krångligt? En händelse som är orsakad av Guds kraft hänger man med på. Att den också måste vara något som kan anses som ett tillfälligt undantag till ” naturens gång” är lätt att förstå när man tänker på att det är tack vara denna ”naturens vanliga gång” som vi ens kan avslöja händelsen som ett uppseendeväckande undantag. Med mirakel menar man händelser som till exempel att vatten blir till vin, en lam börjar gå eller att någon uppstår från de döda.

Om Gud finns, då kanske mirakel kan göra det också?

Den vanliga hållningen är att mirakler helt enkelt inte kan ske. Med andra ord att ”allt har en naturlig förklaring”. Detta beror på att man tror att naturen är allt som finns. Ingenting övernaturligt existerar. Gud, som är ett andeväsen kan per definition alltså inte finnas. Vi har också lärt oss att naturen beter sig på ett visst sätt. Det finns samband som återger regelbundenheter i naturen. Vanligen kallar vi den typen av samband och regelbundenheter för en naturlag (till exempel tyngdlagen). Mirakel är något som naturen inte kan åstadkomma själv, och är därmed något som inte kan finnas.

…genom Guds kraft

Men om Gud finns, då kanske mirakel kan göra det också? Eftersom ett mirakel måste vara ett ingrepp av Guds kraft, så är frågan: griper Gud in?

Vi har skäl att tro att Gud skulle vilja gripa in och orsaka tillfälliga undantag, eftersom vi känner Gud som någon som bryr sig. Har Gud skapat hela universum av kärlek så är det inte konstigt att tänka sig att Gud också skulle gripa in och utföra mirakel mer eller mindre ofta (av anledningar som naturligtvis bara Gud själv känner till).

Våga be till Gud själv och lita på att det övernaturliga är möjligt

Inget orimligt

Vad säger då våra erfarenheter? Har vi erfarenhet av att Gud griper in med sin kraft? Bland människor som jag känner är det mycket ovanligt. Just därför blir det mycket svårare att tro på berättelser om mirakel. Till exempel skyller vi gärna på berättarens kunskapsbrist. Hade den bara haft bättre kunskaper i fysik eller biologi, hade den fattat att det inte var ett mirakel man såg. Så drar man slutsatsen att Gud inte utför mirakel i dag, och slutar förvänta sig något själv.

Men att skylla på berättarens kunskapsbrist håller inte. Man behöver inte känna till tyngdlagen för att veta att föremål som släpps i luften kommer att falla till marken. Över hela världen vet man skillnaden mellan en lam person och en som kan röra sig fritt. Ingen skulle förvänta sig att vatten blir till vin på ett ögonblick. Finns Gud och griper Gud in, så är det inte alls orimligt att tro på det som människor berättar.

Miraklet som ger oss hopp

För den som är kristen utgör det hela skillnaden att Gud har gripit in i historien. Om Gud inte finns, eller om Gud har lämnat sin skapelse, så är vi bortom all räddning. Vi står under dödens makt. Om Gud har utfört mirakel, om Jesus uppstått och besegrat synden och döden, kan vi leva med ett hopp om evigt liv.

Hur kan man då öka sin förväntan på mirakel i vardagen? Jag skulle uppmuntra dig att dels granska ditt eget tänkande (tror du att mirakler är möjligt?) och dels leta dig till människor och platser där du kan få höra om mirakel, eller kanske se dem med egna ögon. Men framförallt, våga be till Gud själv och lita på att det övernaturliga är möjligt. Glöm bara inte att det inte krävs något annat mirakel än det att Jesus uppstått, för att du frimodigt ska kunna tro på och ha ditt hopp i Gud.