De kom från en familj fylld av konflikter. Och de hatade sin bror Josef. Situationen såg hopplös ut. Men där det helt saknas förutsättningar till försoning och ny gemenskap, kan Gud vara med och vända ont till gott.

Alltid hade deras pappa älskat Josef mer än dem. Han hade fått finare presenter och bättre arbetsuppgifter. Josef själv tyckte han var finare och bättre än sina bröder. De tålde honom helt enkelt inte.

Hatad och sviken

Så kommer Josef ut till de trakter där de övriga bröderna vaktar sin pappas får. Han ska kontrollera dem. När bröderna ser honom låter de känslorna styra. De kastar sig över Josef och sliter sönder den där löjliga dräkten som deras pappa gett honom. Sedan slänger de ner honom i en gammal brunn.

Bröderna lugnar sig lite och sätter sig för att äta. Då ser de en karavan närma sig och Juda säger:

– Vi säljer honom. Tänk att vi kan tjäna pengar på något så värdelöst som Josef!

Sagt och gjort. Strax var Josef på väg till Egypten som slav.

Det är en grupp av syskon och halvsyskon i total konflikt, som tvingas leva med minnet av ett svek. Lögnerna blir deras sätt att dölja sitt brott. Historien kunde ha slutat där. Men det gör den inte. Gud hade knutit ett löfte till familjen och han höll dem i sin hand.

Återföreningen

Många år senare lever fortfarande alla bröderna. Också Josef, som har gjort en märklig karriär i Egypten. Han började med att gå från slav till slav med stort förtroende. Sedan blev han på nytt avklädd sina fina kläder och kastad i fängelse. Därifrån kallades han till det egyptiska hovet och blev insatt som faraos närmaste man.

Missväxt slår till över hela världen. Josefs förebyggande insatser begränsar konsekvenserna i Egypten. Men i Kanaan lider hans pappa och syskonen med sina familjer. Bröderna tvingas resa till Egypten och där får de möta sin bror. Josef känner igen sina bröder och sätter dem på prov för att se om de fortfarande är fyllda av hat.

Gud sände Jesus att dö utan att vänta på en förändring hos oss.

Men bröderna har förändrats. De bär på skuld och ånger. De tänker annorlunda kring sin pappa och sina syskon. Till slut avslöjar Josef vem han är. Han berättar också vad han har lärt sig: Det var för att rädda liv som Gud skickade mig hit före er (1 Mos 45:5).

Josefs resa från brunnens botten till toppen av den egyptiska hierarkin har gett honom rätt perspektiv. Det fruktansvärda som hans bröder gjorde honom, håller Josef inte längre emot dem. Gud har ju använt det. Och han ser Guds hand i det som skett. Gud har skapat förutsättning för en ny gemenskap mellan Josef och hans bröder.

Till slut ber bröderna Josef om förlåtelse, men då har redan försoning skett. Josef har lagt det bakom sig och påminner bröderna om att Gud använt deras onda handling till räddning för många människor.

Josef och Jesus

Historien om Josef och hans bröder innehåller så mycket och den är fantastiskt berättad. Läs gärna hela berättelsen i Första Mosebok! Nya Testamentet kan också ge nytt ljus över berättelsen. Den kan hjälpa oss att förstå mer av vad Gud gjort för oss och erbjuder oss. Det är märkligt att se hur Jesus på något sätt finns närvarande i hela Guds historia, fast liksom under ytan.

Det finns många beröringspunkter mellan Josef och Jesus. Jag säger inte likheter, för Jesus är unik. Men det finns händelser i Josefs historia som får en ny uppfyllelse under Jesus liv. Till exempel gjorde både Josef och Jesus en ofrivillig egyptenresa och båda anklagades oskyldigt och blev av med sina kläder.

Josef möts med hat av sina bröder då han kommer till dem när de vaktar fåren. Om Jesus står det i Johannesevangeliet att hans egna inte tog emot honom (Joh 1:11). Jesus utlämnades och blev förråd genom att säljas till fienden av en av sina närmaste.

Josef förnedrades genom att bli slav, anklagades oskyldigt för brott och sattes i fängelse. Jesus väljer att ödmjuka sig och anklagas för brott.

Jesus är helt utan skuld, medan Josef var långt ifrån felfri. Och straffet Jesus döms till är värre än Josefs. Jesus döms till döden och delar sitt öde med två rövare – som i och för sig kan påminna oss om Josefs sällskap i fängelset. Josefs upphöjelse från fängelset till platsen som faraos närmaste man är sensationell. Men Jesus resa överträffar den många gånger om. Gud har upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn (Fil 2:9).

Förlåten

Allra starkast i berättelsen om Josef och bröderna är den återupprättade gemenskapen på förlåtelsens grund. Josef väntade med att ge sig tillkänna tills han sett att det fanns en förändring hos bröderna. Gud däremot sände Jesus att dö utan att vänta på en förändring hos oss. Och när Josef försonades med dem som redan är hans bröder, bildas det i och med Jesus en ny familj. Genom förlåtelsen blir de förlåtna Jesus bröder. Josefs ord: Det var för att bevara liv Gud sände mig hit och ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo är lätta att tillämpa också på Jesus. Han utlämnades att plågas och dö som oskyldig, och det använde Gud. Det var till och med Guds plan för att rädda liv. Mitt liv. Ditt liv.