”Dra åt helvete” säger somliga när de vill önska en annan människa sämsta möjliga liv, och ”Himmel, vad gott” är för andra ett sätt att uttrycka att någonting är riktigt bra. Men vad är egentligen himlen och helvetet?

Himlen är Guds kungarike

Ordet ”himmel” syftar i Bibeln ibland på den vanliga himmel där stjärnor och moln finns, men oftast syftar det på den andliga (osynliga) dimension av universum där Gud regerar Därför kan man inte peka på en fysisk plats och säga ”där är himlen”. Himlen är snarare den del av verkligheten där Guds vilja alltid sker, och eftersom Gud är god är det en underbar ”plats” att vara på!

Helvetet är djävulens fängelse

Om himlen är platsen där Guds vilja sker så är helvetet den plats där alla struntar i Guds vilja. Tänk dig ett klassrum där alla elever lyder lärarens uppmaning att alla ska vara vänliga mot varandra. Tänk dig sedan ett klassrum där alla elever sätter sig upp mot detta bud och istället är konstant elaka mot varandra. När människor eller demoner sätter sig upp mot Guds vilja förvandlas tillvaron till en hemsk tillvaro där alla är egoister. I himlen säger alla ”Gud, ske din vilja!”, men i helvetet säger alla ”Ingen ska vara gud över mig! Ske min vilja!”

Och eftersom ingen i helvetet vill underordna sig någon annans vilja så finns det heller ingen bestående kung där. Djävulen är – tvärtemot vad många tror – inte kung i helvetet. Djävulen är istället en förlorare som en dag ska kastas i helvetet så som en dömd man kastas i fängelse. Helvetet var aldrig tänkt att vara en plats för människan, utan är egentligen enbart till för djävulen och hans änglar, men enligt Jesus är det uppenbart att en del av oss människor kommer att följa med honom dit.

Himlen (och helvetet) är redan här

När Jesus predikade ”himmelriket är nu här” menade han att Guds styre äntligen hade kommit ner till jorden för att kasta ut djävulen härifrån. Djävulen hade hållit människor fångna i synd, otro, sjukdom, demonisering, skuld och skam, men Jesus kom med himlen till jorden för att göra slut på allting sådant, vilket visade sig i att han drev ut demoner, helade sjuka och förlät synder. Redan nu har alltså himlen kommit till jorden, och den som omvänder sig till Jesus får därför smaka himlens goda.

”I himlen säger alla ”Gud, ske din vilja!”, men i helvetet säger alla ”Ingen ska vara Gud över mig! Ske min vilja!”

Likaså var hans förkunnelse om helvetet en varning som inte bara syftade på livet efter döden, utan också på nutiden. När han profeterade att byn Kapernaum skulle fara ner ”i helvetet” kan han ha syftat på att byn helt enkelt skulle gå under (vilket den senare gjorde). Jesus använde alltså bilderna av himmel och helvete för att förklara att vårt liv får konsekvenser, och att det är viktigt att hålla sig nära Jesus, eftersom han är universums kung.

Den nya jorden kommer

Ofta sägs det att vi efter döden ska komma till ”himlen”, men det riskerar att leda tankarna fel. Det yttersta slutmålet är nämligen att vi ska uppstå, rent fysiskt (i en lite annorlunda kropp), till ett liv på den nya jord som Gud en gång ska återskapa! Om denna ”nya” jord innebär ett omskapande av vår nuvarande jord eller ett nyskapande av en helt ny jord är Bibeln inte tydlig med, men det spelar också mindre roll. Poängen är att vår sluttillvaro inte kommer att vara på en icke-fysisk plats där vi hoppar omkring på små moln och spelar harpa med änglar. Nej, vi kommer att vandra omkring på en konkret ny jord, som liknar den vi lever på idag, men är helt befriad från synd och ondska. Där kommer vi att leva i evighet, eftersom vi kommer att äga Guds eviga liv i oss.

Målet är alltså på ett sätt inte att vi ska komma till himlen, utan att himlen ska komma till oss! Redan nu får du därför börja be ”Ske din vilja, såsom i himlen så ock på jorden”, och när Jesus en dag kommer tillbaka för att återta herraväldet över jorden, kommer den nya jorden att bli fullständigt genomsyrad av himlen. Det bästa väntar!


Ps 8:4
Ps 103:9
Matt 25:41
Matt 4:17
Upp 21:1, 1 Kor 15