I jämförelse med många andra bibelböcker kan det kännas som att Höga visan inte alls passar in. Varför finns det en hel bok i Bibeln som verkar handla mer om sex än om Gud? Vad kan den egentligen säga till oss i dag?

Sommaren 2011 gifte jag mig med min man, Simon. Under vår vigsel läste vi några utvalda rader ur Höga visan i dialogform. Kan du föreställa dig oss, uppklädda, i en fullsatt kyrka, lite pirriga men trygga på vad som vi tror Gud gjorde i stunden? Nedan följer några av replikerna.

 • ”Vad du är skön min älskade, vad du är skön!
 • Vad du är skön, min vän. Ja ljuvlig är du och grönskande är vårt viloläger.
 • Som en lilja bland törnen, så är min älskade bland flickor.
 • Som ett äppelträd bland skogens träd så är min vän bland unga män. Jag längtar att få sitta i dess skugga, söt är dess frukt i min mun.
 • Du är alltigenom skön min vän, på dig finns ingen brist.
 • Min vän är min och jag är hans, han som vallar sin hjord bland liljor. Så fann jag honom som min själ har kär. Jag grep tag i honom och släpper honom inte.
 • En enda är hon, min duva, min fullkomliga. Så skön och ljuv du är kärlek, så full av njutning.”

Vi läste dessa ord som en kärleksförklaring till varandra, men även i tron att de rader Simon uttalade, läser vår himmelske Fader över oss som son och dotter, likaså läser Jesus dessa över sin församling, sin brud.

Författare: Okänd

Genom tiderna har olika förslag på författare till Höga visan varit på tal. Salomo är oftast förekommande, på grund av att Salomo nämns några gånger i boken (Höga v. 3:7,9, 11;8:11-12), men framför allt för att hans namn finns i inledningen ”Sångernas sång av Salomo”. Prepositionen av kan dock på grundspråket hebreiska ha flertalet andra funktioner. Därför tolkade tidiga bibelforskare honom som författare. Det är dock aldrig kungen eller Salomo som för talan, han förekommer alltid i tredje person.

I dag är nästan alla överens om att det är omöjligt att fastslå vem som egentligen skrev den, eller när den skrevs.

Sexuell poesi?

Höga visan räknas till Gamla Testamentets poetiska böcker. Den är placerad bland Salomos skrifter, efter Ordspråksboken och Psaltaren. I den judiska sammanställningen av skrifterna däremot finner man den tidigare, efter Jobs bok. Både inom judendom och kristendom har den omdiskuterats och kommenterats mycket! I modern bibeltolkning talar man om Höga visan som ett uttryck för den sexuella kärleken mellan man och kvinna. Genom århundraden har dess intima bildspråk framför allt tolkats som Guds folks relation till sin Herre. Jag tror att båda tolkningarna är fullt rimliga.

Gud är inte emot attraktion. Han gillar bara inte då vi agerar efter den med de som inte är vår äkta make/maka eller av ett egoistiskt syfte

Höga visan är fylld av poesi. Den är uppbyggd av flertalet relativt fristående kärleksdikter. Dessa hålls till stor del samman av återkommande röster, bildspråk och teman. Antalet dikter är också en väldiskuterad fråga. Olika tolkare hittar upptill 30 fristående avsnitt och delar in dem i cirka fem stycken dikter.

De är tre olika röster vi får höra genom hela Höga visan. Hon/bruden, han/brudgummen och kören/vännerna beroende på vilken översättning vi läser. Detta får boken att framställas som en växelsång eller ett drama, och gör den enkel att följa.

En uppfattning är att boken är en samling fristående kärleksdikter, eller att det skulle vara ett helt drama mellan två aktörer, (mannen och kvinnan). Men flertalet säger emot det senare för att berättelsen inte hålls samman av en handling med en början eller slut. Den hålls snarare ihop av bilder och teman som kommer igen.

Barnförbjudet?

Inom judendomen finns det en åldersgräns för att läsa Höga visan, på grund av dess intima, nästan för grova, språk. Detta är även problematiskt för vissa andra läsare. Hur ska vi tolka denna intima och sensuella poesi? Vi kan alla ana flera återkommande mönster. Vi ser beskrivningar av skönhet (4:1-7), längtan (1:2-4), beundran (1:12-14) och minnen (2:8-17).

Jag tycker inte att det är problematiskt att det tenderar sexuella anspelningar, vi människor är sexuella varelser, (Gud har ju skapat oss sådana). Skulle då inte Guds ord kunna ta upp sådana saker? Jag tycker inte att det är konstigt att vi kan läsa om kvinnan som söker och åtrår sin älskade och bjuder honom till sin trädgård, detta både utifrån att jag kan längta efter min blivande OCH att jag galet mycket längtar efter att Jesus ska komma tillbaka.

Gud är inte emot attraktion

Genom detta så markeras det att den sexuella kärleken är en viktig del av livet, inom rätt gränser. Höga visan går emot en överdriven betoning på sex, den snedvridna bild som vi kan ha i dag. Den utmanar dagens sätt att nästan avguda och göra sexet till högsta meningen. Vi finner inte heller en rädsla för sexualiteten i Höga visan, som också finns i samhället – att vi förkastar det och inte snackar alls om det. Mina tankar om att den romantiska synen på kärlek är någon nytt och modernt, den har Gud tänkt skulle finnas med från början. På de flesta andra ställen i Bibeln som behandlar äktenskapet, görs detta utifrån ett socialt perspektiv. Här däremot blir kärleken i sig värderad. Boken går också emot självförakt och sexualfientlighet. Jag uppskattar att vi får läsa om en sann uppskattning av den mänskliga kroppen. Gud är inte emot attraktion. Han gillar bara inte då vi agerar efter den med de som inte är vår äkta make/maka eller av ett egoistiskt syfte.

Hur man kan läsa Höga visan

Jag vill dela med mig tre perspektiv på hur man kan läsa Höga visan, och övriga Bibeln:

 1. Brud och brudgum.
  1. Jesus är brudgummen, vi som hans församling är hans brud. Just nu är vi i förlovningstiden. Vi håller på att förberedas för den stora dagen, då vi kommer att få stå ansikte mot ansikte med vår konung och brudgum, Jesus själv. Nu är bruden i förberedelsefasen, vårt inre förbereds för att äkta honom i rättfärdighet och rätt (Hos 2:19). Vår inre lampa förbereds för att få komma in på bröllopsfesten (Matt 25). Tillsammans med Guds ande, längtar vi och ropar ”Kom, herre Jesus, snart!”.
 2. Make och maka
  1. Det var så jag och min man läste ur Höga visan för varandra på vår vigsel. Denna bok kan absolut rymma den mänskliga sexuella kärleksrelationen, men vi ska veta att det inte bara är den tolkning Höga visan innehar.
 3. Dotter och fader
  1. Du och jag, som söner och döttrar till vår Pappa i himlen.

Läs Höga visan!

Detta är bara en kortfattad introduktion till Höga visan, den rymmer mycket! Bildspråket har tolkats mycket, där finns stora skatter om du vill fortsätta fördjupa dig. Testa att läsa utan och hänga upp dig på bildspråket du inte förstår. Lek med tanken att det är din himmelska pappa som läser brudgummens rader! Låt honom tala kärlek genom dessa rader. Testa gärna några olika översättningar, en engelsk kanske. Jag ber och hoppas att du får upptäcka Guds kärlek genom bland annat Höga visan.

Ps. Gud hälsar:

”- Vad du är skön, min älskade, vad du är skön!”