Det kan vara lockande att skapa en bild av sig själv som mer ”lyckad” än vad man själv anser sig vara. Med dagens sociala medier är det dessutom ganska enkelt. Men Gud vill inte ha någon blek facebook-kopia av dig – han vill ha just dig.

Behov av relationer

Alla människor längtar efter relationer! Vi längtar efter att bli älskade, sedda och lyssnade till. Vi har alla ett behov av att känna oss betydelsefulla och önskade av andra.  

Ur ett kristet perspektiv är det här behovet inte något negativt utan tvärtom något gott – Gud har skapat oss för relation med honom och andra människor.

Vi får reda på att vi är våra kläder, våra vänner och våra betyg

I goda relationer präglade av tillit och utgivande kärlek kan vår djupa längtan efter att känna oss sedda och bekräftade tillfredsställas. Vi är skapade för att ha Gud i centrum och för att vara beroende av honom och varandra, men vi människor ville vara oberoende och vände oss bort från Gud. När vi vände oss bort från Gud hamnade människan som skapats till avbild av en självutgivande Gud i ett tillstånd av självcentrering och vi förlorade något av vår sanna identitet.  

Vem är jag?

Vår identitet är brusten och vi är nu på jakt efter sanningen om oss själva och andra. Vem är jag? Är jag värdefull eller värdelös? Är jag värd att älskas på riktigt eller ska jag kanske nöja mig med att bli lite omtyckt?

Kulturen vi lever i säger till oss att vi inte har någon fastställd identitet och att vi därför måste skapa oss själva genom våra prestationer och vårt utseende. Vi får reda på att vi är våra kläder, våra vänner och våra betyg.

Kanske söker vi bekräftelse hos andra personer genom att göra ”rätt” grejer och se ”rätt” ut.

Kanske blir vi tillsammans med någon för att visa världen att vi är älskvärda eller så eftersträvar vi att få vänner med en image som kan höja vår egen sociala status.

Korset berättar att du är älskad med evig kärlek och att du inte kan bli varken mer eller mindre värdefull än vad du redan är!

Olika sociala medier blir ibland ett sammanhang vi använder för att skapa oss själva och få reda på vilka vi är. Bara minuter efter ett postat inlägg kan vi bilda oss en uppfattning om vad andra tycker och tänker om oss. Men kan vi egentligen avgöra vår identitet och bestämma vårt värde utifrån kläder, vänner, betyg och antal ”likes”?

Oändligt älskad

Enligt Bibeln är du och jag inte här av en slump, eftersom Gud väldigt medvetet har valt att skapa dig och mig. Bibeln säger också att du har en fastställd, klar identitet och att Gud är den som verkligen har koll på vem du är och vad du är värd.

Du har ett unikt värde därför att du är skapad till Guds avbild! Ditt värde avgörs inte av hur snygg andra anser att du är, eller av hur många balla människor du umgås med.

Korset berättar att du är älskad med evig kärlek och att du inte kan bli varken mer eller mindre värdefull än vad du redan är!

Guds kärlek till dig är oberoende av dina prestationer och din sociala status och han älskar dig lika högt varje dag – oavsett hur det gick på ditt senaste prov.

Vilka relationer vill jag ha?

C.S Lewis sa en gång ungefär så här ”Problemet med oss människor är inte att vi vill ha för mycket utan att vi nöjer oss med för lite”. Varför skall du nöja dig med att bli ihop med någon som inte tycker om dig på riktigt? Varför skall du nöja dig med att vara i ett kompisgäng där din enda uppgift är att vara slagpåse? Varför skall du nöja dig med att ha relationer som bara går ut på att boosta ditt ego? Vi är relationsvarelser därför att Gud skapat oss så men han har inte designat oss för vilka relationer som helst! Gud har designat oss för osjälviska, självutgivande relationer. Vi är inte skapade till att utnyttja och utnyttjas. Vi är skapade till att älska andra som vi älskar oss själva och för att älskas på samma sätt tillbaka.

Goda relationer

Vårt behov av att bli älskade och bekräftade är som vi sett inget dåligt i sig, men vi kan kanske fundera på var och hur vi söker den bekräftelsen. Kanske behöver vi ta en stund och fundera på om det möjligen finns bättre och sämre sätt att stilla vår längtan efter uppskattning och kärlek. Vi kan också fundera på varför och hur vi bekräftar andra. Berömmer vi enbart prestationer och utseende eller lyfter vi också upp andra sidor? Hissar vi bara personer som kan ge oss själva fördelar eller hissar vi också dem som ingen riktigt räknar med och bryr sig om?

Längtar du efter goda relationer? Öppna din bibel och se på Jesus! Han är den som verkligen visar oss vad det innebär att vara människa och vad det innebär att älska och att älskas.

Gud vet vem du är och han längtar efter att få bekräfta dig på djupet! Be honom att fylla ditt läckande hjärta, han gör det mer än gärna – inte bara för stunden utan i all evighet!